Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAIN­HEN­KI­LÖI­DEN KAN­NUS­TIN­JÄR­JES­TEL­MÄSTÄ

Pörssitiedote – Julkaistu: 10.03.2011 14:00:00

ETTEPLAN OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ

Etteplan Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. 

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaintajakson 2011 ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevoitto (EBIT) ja liikevaihto. 

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011 maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Ansaintajaksolla 2011 järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 16 henkilöä. 

Järjestelmästä maksettavat palkkiot kaikilta ansaintajaksoilta 2011, 2012 ja 2013 vastaavat yhteensä enintään noin 810 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Hollolassa, 10.3.2011 

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, puh. 0400 710 968 

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä. 

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa. 

Vuonna 2010 Etteplanin liikevaihto oli 104, 8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 1 600 työntekijää. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.