Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q1: Liikevaihdon kasvu jatkui – liikevoitto paranee vuoden loppua kohti

Pörssitiedote – Julkaistu: 05.05.2011 14:00:00

ETTEPLAN Q1: Liikevaihdon kasvu jatkui – liikevoitto paranee vuoden loppua kohti

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2011

– Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 19, 3 % ja oli 29, 6 (1-3/2010: 24, 9) miljoonaa euroa.

– Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1, 2 (1, 1) miljoonaa euroa.

– Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 0, 7 (0, 7) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan rahavirta oli -2, 1 (-2, 7) miljoonaa euroa.

– Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0, 03 (0, 03) euroa.

– Henkilöstön määrä kauden lopussa oli 1 574 (31.3.2010: 1 500).

– Yhtiö pitää arvionsa vuoden 2011 näkymistä ennallaan 15.2.2011 tilinpäätöstiedotteessa julkaistussa muodossa.

Näkymät 2011

Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien markkinanäkymät ovat myönteiset. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen.

Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2010 verrattuna.

Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2011.

Avainlukuja* (1 000 euroa)

1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010
Liikevaihto  29 645 24 853 104 786
Liikevoitto/-tappio 1 159 1 125 6 054
Liikevoitto/-tappio, % 3,9 4,5 5,8
Tilikauden voitto/tappio 737 692 4 347
Tilikauden voitto/tappio, % 2,5 2,8 4,1
Omavaraisuusaste, %  41,5 39,8 43,6
Nettovelkaantumisaste, %  34,2 31,3 24,1
Taseen loppusumma  67 515 61 492 67 653
*) jatkuvista toiminnoista

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Etteplanin keskeisten asiakkaiden liiketoiminta kehittyi myönteisesti ja sen seurauksena suunnittelupalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla. Liikevaihtomme kasvoi lähes viidenneksellä vertailukauteen verrattuna ja olemme tyytyväisiä aktiivisen myyntityömme saavutuksiin. Liikevoitto jäi vertailukauden tasolle johtuen Ruotsin liiketoiminnan matalasta kannattavuudesta alkuvuonna tammi-helmikuun aikana. Liikevoittoa rasittivat lisäksi useat kertaluonteiset panostukset, joilla valmistaudumme tulevien asiakashankkeiden toteuttamiseen. Näistä panostuksista merkittävimmät liittyivät tietojärjestelmien kehittämiseen ja henkilöstön uudelleenjärjestelyihin ja rekrytointiin. Jatkoimme rekrytointia kaikilla päämarkkina-alueillamme. Huolimatta voimakkaan kasvun aiheuttamasta käyttöpääoman kasvusta, liiketoiminnan rahavirta parani vertailukauteen verrattuna. Odotamme liikevoiton paranevan vuoden 2011 loppua kohden.”

Hollolassa 5. toukokuuta 2011

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi.

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.etteplan.fi

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.

Vuonna 2010 Etteplanin liikevaihto oli 104, 8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 1 600 työntekijää. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.