Siirry sisältöön

ETTEPLAN VUONNA 2011: ORGAANISEN KASVUN TAVOITE YLITTYI JA LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA PARANI

Pörssitiedote – Julkaistu: 14.02.2012 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 14.2.2012 klo 14:00

ETTEPLAN VUONNA 2011: ORGAANISEN KASVUN TAVOITE YLITTYI JA LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA PARANI

Katsauskausi loka-joulukuu 2011

 • Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 8,8 % ja oli 32,7 (10–12/2010: 30,1) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista parani 5,9 % ja oli 2,0 (1,9) miljoonaa euroa.
 • Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 1,4 (1,6) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 8,6 (3,9) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,05 (0,06) euroa.
 • Yhtiön taserakenteeseen vaikutti vuonna 2009 liikkeelle lasketun hybridilainan takaisinmaksu.

Katsauskausi tammi-joulukuu 2011 

 • Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 14,0 % ja oli 119,4 (1-12/2010: 104,8) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista parani 13,7 % ja oli 6,9 (6,1) miljoonaa euroa.
 • Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 4,6 (4,3) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 7,0 (2,1) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,20 (0,19) euroa.
 • Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 659 (1 569).
 • Hallituksen osinkoehdotus on 0,10 euroa osakkeelta.

Näkymät 2012

Pohjoismaissa toimivien keskeisten asiakkaiden tilauskannat ovat vuoden 2012 alussa hyvällä tasolla. Arvioimme teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysynnän kasvun jatkuvan myös Kiinassa. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen muutokset vaikuttavat nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen.

Odotamme vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoden 2011 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Avainlukuja *)

(1 000 euroa)10-12/201110-12/20101-12/20111-12/2010
Liikevaihto32 74730 089119 448104 786
Liikevoitto/tappio2 0031 8916 8856 054
Liikevoitto/tappio, %6,16,35,85,8
Tilikauden voitto/tappio1 4241 6074 6234 347
Tilikauden voitto/tappio, %4,35,33,94,1
Omavaraisuusaste, %31,143,631,143,6
Nettovelkaantumisaste, %84,924,184,924,1
Taseen loppusumma65 55467 65365 55467 653
*) jatkuvista toiminnoista

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Olen tyytyväinen vuoden 2011 työn tuloksena saavutettuun liikevaihdon kasvuun ja kassavirran positiiviseen kehitykseen. 

Suunnittelupalveluiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla koko vuoden ajan ja onnistuimme kasvattamaan markkinaosuuttamme useissa merkittävissä asiakkuuksissa asiakkaidemme keskittäessä suunnitteluhankintojaan harvemmille kumppaneille. Jatkoimme aktiivisesti uusien palveluratkaisujemme myyntiä ja erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä onnistuimme saamaan useita merkittäviä toimeksiantoja sekä nykyisiltä että uusilta asiakkailta. Kiinan toimintojemme kehitys jatkui ja sen merkitys kustannustehokkaiden palveluratkaisujemme integroituna osana on korostunut kilpailun kiristyessä.

Kannattavuuttamme erityisesti alkuvuonna rasittanut Ruotsin liiketoiminta kehittyi myönteisesti loppuvuotta kohti. Teimme koko konsernissa laaja-alaista työtä toimintojemme yhtenäistämiseksi ja tehostamiseksi, josta näkyvimpänä esimerkkinä yhdistimme Ruotsissa toimineet neljä toiminimeä Etteplan nimen alle vuoden viimeisellä neljänneksellä. Uskon näiden toimenpiteiden parantavan kannattavuuttamme.”

Hollolassa 14. helmikuuta 2012

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 0400 606 372

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusväline-teollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.

Vuonna 2011 Etteplanin liikevaihto oli 119, 4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä yli 1 600 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.