Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ PÄIVITTÄÄ STRATEGIANSA JA UUDISTAA ORGANISAATIONSA

Pörssitiedote – Julkaistu: 24.02.2012 10:00:00

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.02.2012 KLO 10.00

ETTEPLAN OYJ PÄIVITTÄÄ STRATEGIANSA JA UUDISTAA ORGANISAATIONSA

Etteplan nostaa suunnittelumenetelmät neljänneksi strategiseksi teemaksi täydentämään vuonna 2009 määritettyjä teemoja asiakaskeskeisyys, palveluratkaisut ja yksi Etteplan. Yhtiön tavoitteena on olla markkinajohtaja edistyksellisten suunnittelumenetelmien kehittämisessä. Suunnittelumenetelmillä tarkoitetaan osaamista ja kokemusperäistä tietämystä insinöörityön prosesseista, tuotteista ja teknologioista. Etteplan erottautuu kilpailijoistaan edistyksellisten suunnittelumenetelmien avulla.

Etteplanin tietämys edistyksellisistä suunnittelumenetelmistä on syntynyt määrätietoisen työn ja omien toimintamallien kehittämisen tuloksena sekä yritysostojen mukana. Suunnittelumenetelmäosaaminen on mahdollistanut monipuolisten palveluratkaisujen kehittämisen, esimerkiksi Etteplanin palvelutuotteet ja laadukkaat offshoring-palvelut Kiinasta. Suunnittelumenetelmiä kehitetään vastaamaan asiakkaiden kehittyviä tarpeita.

Suunnittelumenetelmäkehitykseen panostaminen täydentää ja vahvistaa Etteplanin nykyistä strategiaa, joka on ollut toimiva vallitsevassa markkinatilanteessa: yhtiö on kasvanut markkinoita nopeammin ja vahvistanut asemaansa.

Organisaatio ja johtoryhmä uudistetaan tukemaan päivitettyä strategiaa

Etteplan uudistaa organisaationsa vastaamaan päivitettyä strategiaansa. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.3.2012. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on tukea strategian toteutusta, vauhdittaa orgaanista kasvua ja edistää Etteplanin yksikkö- ja maarajojen yli tapahtuvaa yhteistyötä.

Etteplanin johtoryhmään kuuluvat 1.3.2012 alkaen toimitusjohtaja Juha Näkin lisäksi seuraavat henkilöt:

Per-Anders Gådin, Senior Vice President, Finance & IT
Veikko Lamminen, Senior Vice President, Operations Finland
Outi-Maria Liedes, Senior Vice President, Communications & Operational Development
Mikael Vatn, Senior Vice President, Operations Sweden

Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.

Peter Jahn jatkaa yhtiössä nimikkeellä Vice President, Enterprise Solutions. Peter Jahn raportoi toimitusjohtaja Juha Näkille.

Johtaja Niclas Gränsin kanssa on sovittu, että hänen työsuhteensa yhtiössä päättyy samalla, kun hänen johtamansa Partner Network -toiminnot lopetetaan.

Hollolassa 24. helmikuuta 2012

Etteplan Oyj

Konserniviestintä

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusväline-teollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.

Vuonna 2011 Etteplanin liikevaihto oli 119, 4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä yli 1 600 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.