Siirry sisältöön

Etteplan Q2: Positiivinen kehitys jatkui

Pörssitiedote – Julkaistu: 14.08.2012 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 14.08.2012, KLO 14.00

ETTEPLAN Q2: Positiivinen kehitys jatkui

Katsauskausi huhti-kesäkuu 2012

– Konsernin liikevaihto kasvoi 14, 2 % ja oli 35, 0 (4-6/2011: 30, 6) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto parani 25, 8 % ja oli 2, 4 (1, 9) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 1, 7 (1, 2) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 2, 4 (1, 5) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 09 (0, 06) euroa.
– Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 784 (1 651).
– Etteplan pitää arvionsa Q1-osavuosikatsauksessa vuodelle 2012 annetuista näkymistä.

Katsauskausi tammi-kesäkuu 2012

– Konsernin liikevaihto kasvoi 17, 1 % ja oli 70, 6 (1-6/2011: 60, 3) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto parani 63, 8 % ja oli 5, 0 (3, 0) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 3, 4 (1, 9) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 4, 0 (-0, 5) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 18 (0, 09) euroa.
– Etteplan osti teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin keskittyneen hollantilaisen Tedopres
  International B.V.:n koko osakekannan.

Näkymät 2012

Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tämänhetkiset tilauskannat ovat keskimäärin hyvällä tasolla. Arvioimme markkina-asemamme säilyvän vahvana ja tuoteratkaisujemme myynnin kehittyvän positiivisesti.

Odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2011 verrattuna.

Avainlukuja

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Vakaa positiivinen kehityksemme jatkui toisella vuosineljänneksellä. Alkuvuoden liikevoittomme ja kassavirtamme paranivat merkittävästi strategiamme mukaisten toimien seurauksena. Siirtyminen kohti korkeamman lisäarvon palveluita tuotti tuloksia. Liikevaihto kasvoi, mutta kasvu hidastui toisella vuosineljänneksellä. Tähän vaikutti sekä ensimmäistä vuosineljännestä (1-3/2012) että vertailukautta (4-6/2011) pienempi työpäivien määrä.

Maaliskuussa ostetun hollantilaisen Tedopres Internationalin edistyksellisten teknisen tuoteinformaation menetelmien integrointi osaksi koko yhtiön palvelutarjontaa eteni ripeästi. Tedopres tuottaa Etteplanin asiakkaille kontrolloidun englannin kielen (Simplified Technical English) ja kuvittamisen (Simplified Technical Illustrations) menetelmiä ja ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla teknisen tuoteinformaation kustannukset laskevat merkittävästi. Uudet palvelut saivat asiakkailtamme erittäin hyvän vastaanoton ja saimme Kiinassa ensimmäiset tilaukset, joiden toteutukseen sovelletaan Tedopresin menetelmiä ja työkaluja. Odotan teknisen tuoteinformaation tarjoavan meille merkittäviä kasvumahdollisuuksia osana koko Etteplanin palvelutarjontaa.

Alkuvuoden aikana kone- ja laitesuunnittelun kilpailun luonne on muuttunut entistäkin kansainvälisemmäksi, ja suuret kone- ja laitevalmistajat edellyttävät saavansa globaaleja suunnittelupalveluja. Olen tyytyväinen Etteplanin menestykseen muuttuvassa kilpailutilanteessa.

Taloudellisen epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta arviomme vuoden 2012 näkymistä säilyy ennallaan. Etteplanin avainasiakkaat ovat pääosin globaaleja yrityksiä, jotka toimivat laajasti kasvumarkkinoilla Euroopan ulkopuolella. Tämä tarjoaa yhtiön liiketoiminnan kehitykselle vahvan pohjan.”

Hollolassa 14. elokuuta 2012

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Osavuosikatsausta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com .

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusväline-teollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.

Vuonna 2011 Etteplanin liikevaihto oli 119, 4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä lähes 1 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Kiinassa ja Hollannissa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.