Siirry sisältöön

Etteplan Q3: Tasaista kehitystä epävarmassa mark­ki­na­ti­lan­teessa

Pörssitiedote – Julkaistu: 31.10.2012 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 31.10.2012, KLO 14.00

ETTEPLAN Q3: Tasaista kehitystä epävarmassa markkinatilanteessa

Katsauskausi heinä-syyskuu 2012

– Konsernin liikevaihto kasvoi 9, 5 % ja oli 28, 9 (7-9/2011: 26, 4) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto kasvoi 1, 0 % ja oli 1, 9 (1, 9) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 1, 0 (1, 3) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta pieneni ja oli -1, 2 (-0, 5) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 05 (0, 06) euroa.
– Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 773 (1 640).
– Etteplan täsmentää arviotaan markkinanäkymistä ja pitää Q1-osavuosikatsauksessa
  vuodelle 2012 annetun talousohjauksen ennallaan.

Katsauskausi tammi-syyskuu 2012

– Konsernin liikevaihto kasvoi 14, 8 % ja oli 99, 5 (1-9/2011: 86, 7) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto kasvoi 40, 0 % ja oli 6, 8 (4, 9) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 4, 4 (3, 2) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 2, 8 (-1, 0) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 23 (0, 15) euroa.
– Etteplan osti teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin keskittyneen hollantilaisen
  Tedopres International B.V.:n koko osakekannan.

Näkymät 2012

Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopussa hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Arvioimme markkina-asemamme säilyvän vahvana ja tuoteratkaisujemme myynnin kehittyvän positiivisesti.

Odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2011 verrattuna.

Aiemmin julkaistut näkymät vuodelle 2012

Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tämänhetkiset tilauskannat ovat keskimäärin hyvällä tasolla. Arvioimme markkina-asemamme säilyvän vahvana ja tuoteratkaisujemme myynnin kehittyvän positiivisesti.

Odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2011 verrattuna.

Avainlukuja

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittomme ylsi edellisen vuoden tasolle ja siihen voi vallitsevassa markkinatilanteessa olla tyytyväinen. Etteplanin tammi-syyskuun 2012 liikevoitto oli sama kuin koko viime vuoden liikevoittomme. Markkinoilla pitkään jatkunut epävarmuus lisääntyi ja alkoi näkyä kysyntätilanteen heikkenemisenä katsauskauden loppua kohti. Kysyntätilanne vaihteli eri asiakkaiden ja asiakastoimialojen kesken. Globaalisti toimivien konepajayritysten kysyntä säilyi kohtuullisen hyvällä tasolla. Päätöksenteko uusien projektien ja kehityshankkeiden käynnistämisestä oli selvästi varovaisempaa kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Etteplanin valinta keskittyä globaaleihin avainasiakkuuksiin mahdollisti kasvun jatkumisen ja onnistuimme palveluratkaisujemme avulla kasvattamaan markkinaosuuttamme useissa asiakkuuksissa. Tedopres-yrityskaupan integrointi eteni suunnitelmien mukaisesti ja teimme katsauskaudella ensimmäiset merkittävät sopimukset, joihin sisältyy yrityskaupan mukana tulleita uusia palveluratkaisuja. Jatkoimme myös määrätietoisesti toimintatapojemme yhtenäistämistä ja tehostamista. Keväällä käynnistämämme toiminnanohjausjärjestelmähanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja odotamme uuden koko konsernin kattavan järjestelmän olevan käytössä ensi vuoden aikana.

Vahvan alkuvuoden siivittämänä säilytämme vuoden 2012 talousohjauksemme ennallaan. Kiinnostus tehokkaita palveluratkaisujamme kohtaan on hyvällä tasolla ja erityisesti teknisen tuoteinformaation alueella voimme löytää uusia mahdollisuuksia haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.”

Hollolassa 31. lokakuuta 2012

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Osavuosikatsausta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusväline-teollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.

Vuonna 2011 Etteplanin liikevaihto oli 119, 4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä lähes 1 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Kiinassa ja Hollannissa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.