Siirry sisältöön

Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi

Pörssitiedote – Julkaistu: 14.02.2013 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 14.2.2013, KLO 14.00

ETTEPLAN VUONNA 2012: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT SELVÄSTI

Katsauskausi loka-joulukuu 2012

– Konsernin liikevaihto kasvoi 6, 7 % ja oli 34, 9 (10-12/2011: 32, 7) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto laski 6, 0 % ja oli 1, 9 (2, 0) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 1, 2 (1, 4) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 8, 5 (8, 1) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 06 (0, 05) euroa.
– Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 776 (1 659).

Katsauskausi tammi-joulukuu 2012

– Konsernin liikevaihto kasvoi 12, 6 % ja oli 134, 5 (1-12/2011: 119, 4) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto kasvoi 26, 6 % ja oli 8, 7 (6, 9) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 5, 6 (4, 6) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 11, 3 (7, 0) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 29 (0, 20) euroa.
– Etteplan osti maaliskuussa teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin keskittyneen
  hollantilaisen Tedopres International B.V.:n koko osakekannan.
– Hallituksen osinkoehdotus on 0, 15 euroa osakkeelta.

Näkymät 2013

Markkinanäkymät
Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopulla keskimäärin vertailukautta 2011 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että suunnittelupalvelujen kysyntä säilyy vuoden 2013 alussa vuoden 2012 lopun tasolla ja paranee loppuvuotta kohti.

Taloudellinen ohjeistus
Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2012 verrattuna. Liikevoiton kertyminen painottuu loppuvuoteen.

Avainlukuja

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

Etteplanin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuoden 2012 aikana. Liikevaihtomme ja liikevoittomme kasvoivat selvästi ja saavutimme yhtiön historian parhaan kassavirran. Taloudellinen asemamme vahvistui ja mahdollisuutemme kehittää konsernia edelleen paranivat.

Kysyntä Etteplanin palveluille oli alkuvuonna 2012 hyvällä tasolla. Koko vuoden markkinoilla jatkunut epävarmuus näkyi kysyntätilanteen heikentymisenä loppuvuotta kohti, mikä johti kasvun hidastumiseen erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä. Haastavassa markkinatilanteessa asiakkaamme hakivat entistä tehokkaampia toimintamalleja. Palvelutuotteidemme avulla pystyimme tuomaan asiakkaille merkittäviä kustannussäästöjä. Tämän ansiosta markkinaosuutemme globaaleissa avainasiakkuuksissa kasvoi ja liikevaihtomme kasvoi myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Yritysostostrategiamme on kasvattaa yhtiömme osaamista. Jatkoimme tämän strategian toteuttamista ostaessamme hollantilaisen teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin erikoistuneen Tedopres Internationalin. Yrityskaupan jälkeen Etteplanilla on alansa johtava palveluvalikoima ja kuulumme Euroopan suurimpiin teknisen informaation palveluita tuottaviin yrityksiin. Innovatiiviset ratkaisumme erityisesti asiakkaidemme huoltoliiketoiminnan tehostamiseksi tarjoavat meille merkittäviä kasvumahdollisuuksia vuonna 2013.

Kiinan yksiköittemme offshoring-palvelut ovat vakiinnuttaneet asemansa osana Etteplanin palveluratkaisuja. Vallitsevassa markkinatilanteessa näiden palveluiden kiinnostavuus on lisääntynyt. Kiinan työmarkkinoilla käynnissä olevat muutokset vaikuttavat positiivisesti paikallisen suunnittelumarkkinan kehittymiseen. Tästä kehityksestä saimme selkeitä merkkejä vuoden 2012 aikana ja Pohjoismaiden suurimpana kone- ja laitesuunnitteluyrityksenä Kiinassa odotamme vahvaa kasvua paikallisilta markkinoilta vuonna 2013.

Vuoden 2013 käynnistyessä suunnittelupalvelujen kysyntä on edelleen vuoden 2012 lopun alentuneella tasolla. Liiketoimintastrategiamme vastaa kuitenkin erinomaisesti asiakkaidemme tavoitteeseen kasvattaa insinöörityön kustannustehokkuutta. Tämän vuoksi uskon, että liiketoimintamme kehittyy positiivisesti vuoden 2013 aikana. 

Hollolassa 14. helmikuuta 2013

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 0400 606 372

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusväline-teollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.

Vuonna 2012 Etteplanin liikevaihto oli 134, 5 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä lähes
1 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Kiinassa ja Hollannissa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.