Siirry sisältöön

Etteplan Q1: Kysyntätilanne odotetun haasteellinen

Pörssitiedote – Julkaistu: 03.05.2013 14:00:00

ETTEPLAN OYJ     OSAVUOSIKATSAUS     3.5.2013 KLO 14.00

ETTEPLAN Q1: KYSYNTÄTILANNE ODOTETUN HAASTEELLINEN

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2013

– Konsernin liikevaihto laski 3, 3 % ja oli 34, 5 (1-3/2012: 35, 6) miljoonaa euroa.
– Käyttökate (EBITDA) laski 20, 3 % ja oli 2, 5 (3, 1) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto (EBIT) laski 32, 6 % ja oli 1, 8 (2, 6) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 1, 0 (1, 7) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta laski ja oli -2, 0 (1, 6) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 05 (0, 09) euroa.
– Etteplan tarkentaa arviotaan vuoden 2013 näkymistä.

Näkymät 2013

Markkinanäkymät

Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopulla keskimäärin vertailukautta 2012 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että teknisten suunnittelupalvelujen kysyntätilanne jatkuu haastavana. 

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuoden 2012 tasolla.

Aiempi arvio näkymistä

Markkinanäkymät

Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopulla keskimäärin vertailukautta 2011 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että suunnittelupalvelujen kysyntä säilyy vuoden 2013 alussa vuoden 2012 lopun tasolla ja paranee loppuvuotta kohti.

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2012 verrattuna. Liikevoiton kertyminen painottuu loppuvuoteen. 

Avainlukuja

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki osavuosikatsauksen yhteydessä:

“Katsauskauden markkinatilanne oli vaikea. Teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä heikentyi useilla asiakastoimialoilla verrattuna varsin korkeaan vertailuajankohtaan viime vuonna. Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys jäi vuoden 2012 viimeisen vuosineljänneksen tasolle. Euroopan talouden turbulenssi lisäsi epävarmuutta markkinoilla katsauskauden loppua kohti. Päätöksenteko uusien investointien osalta hidastui ja suunnitteluprojekteja keskeytettiin jonkin verran.

Suomessa kysyntä vaihteli alueellisesti. Ruotsin kysyntätilanne parani katsauskauden alkupuolella hieman, mutta kehitys tasaantui katsauskauden loppua kohti. Hollannin kysyntätilanne laski hieman viime vuoden lopun tasosta. Myynti avainasiakkaille säilyi keskimäärin kohtuullisella tasolla.

Kiinassa paikallisen markkinan positiivinen kehitys jatkui ja kysyntä teknisille suunnittelupalveluille parani. Onnistuimme saamaan katsauskaudella Kiinassa uusia asiakkaita ja olemassa olevat asiakkuudet kasvoivat. Kiinan markkinoille tehdyt työtunnit kasvoivat vertailukauteen nähden noin 70 prosenttia ja uskon positiivisen kehityksen jatkuvan. Asiakkaamme etsivät epävarmassa markkinatilanteessa uusia ratkaisuja parantaakseen kilpailukykyään. Etteplanin palvelutuotteet ja -ratkaisut tarjoavat asiakkaillemme merkittäviä kustannussäästöjä ja kysyntä näille palveluille kasvoi katsauskaudella. Tarjoustoiminta oli vilkasta. Erityisesti teknisen tuoteinformaation kehittyneet ratkaisut kiinnostivat asiakkaitamme ja käynnistimme katsauskaudella useita merkittäviä pilottihankkeita.

Uskon, että kattavan palvelutarjontamme avulla markkina-asemamme säilyy vahvana loppuvuoden aikana.”

Hollola, 3. toukokuuta 2013

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Osavuosikatsausta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2012 Etteplanin liikevaihto oli 134, 5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli
1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.