Siirry sisältöön

Etteplan Q2: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Pörssitiedote – Julkaistu: 15.08.2013 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 15.8.2013 KLO 14.00

ETTEPLAN Q2: KYSYNTÄTILANNE JATKUI HAASTAVANA

Katsauskausi huhti-kesäkuu 2013

– Konsernin liikevaihto laski 2, 2 % ja oli 34, 2 (4-6/2012: 35, 0) miljoonaa euroa.
– Käyttökate (EBITDA) laski 12, 1 % ja oli 2, 6 (3, 0) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto (EBIT) laski 17, 0 % ja oli 2, 0 (2, 4) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 1, 6 (1, 7) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta laski ja oli 1, 0 (2, 4) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 08 (0, 09) euroa.
– Etteplan tarkentaa arviotaan vuoden 2013 näkymistä.

Katsauskausi tammi-kesäkuu 2013

– Konsernin liikevaihto laski 2, 7 % ja oli 68, 7 (1-6/2012: 70, 6) miljoonaa euroa.
– Käyttökate (EBITDA) laski 16, 2 % ja oli 5, 1 (6, 1) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto (EBIT) laski 25, 2 % ja oli 3, 7 (5, 0) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 2, 7 (3, 4) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta laski ja oli -0, 9 (4, 0) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 13 (0, 18) euroa.

Näkymät 2013

Markkinanäkymät

Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopulla keskimäärin vertailukautta 2012 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että teknisten suunnittelupalvelujen kysyntätilanne jatkuu haastavana. 

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liikevoiton olevan vuoden 2012 liikevoittoa alhaisempi.

Aiempi arvio näkymistä

Markkinanäkymät

Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopulla keskimäärin vertailukautta 2012 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että teknisten suunnittelupalvelujen kysyntätilanne jatkuu haastavana. 

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuoden 2012 tasolla.

Avainlukuja

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Markkinatilanne jatkui toisella vuosineljänneksellä vaikeana. Keskeisten asiakkaidemme tilauskannat laskivat edelleen ja taloudellisen epävarmuuden jatkuessa päätöksiä uusista kehityshankkeista ja investoinneista tehtiin hitaasti. Haasteellisessa kysyntätilanteessa liikevaihtomme jäi vuoden ensimmäisen neljänneksen tasolle ja laski hieman vuoden 2012 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Liikevoittomme parani vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen nähden, mutta jäi vertailukaudesta selvästi. Monet merkit osoittavat, että markkinatilanne jatkuu syksyllä haasteellisena. Tämä vaikeuttaa teknisten suunnittelupalveluiden kysynnän kehittymisen ennakointia.  

Suomessa ja Ruotsissa kysyntätilanne säilyi vuoden ensimmäisen neljänneksen heikentyneellä tasolla ja vaihteli asiakkaittain runsaasti. Venäjälle toteutettavien investointiprojektien kysyntä kehittyi positiivisesti. Hollannissa kysyntätilanne heikkeni edelleen katsauskauden aikana. Kiinassa tekniset suunnittelupalvelumarkkinat kehittyivät odotuksiemme mukaan positiivisesti ja Kiinan markkinoille tehtyjen työtuntien määrän kasvu jatkui. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Kiinan markkinoille tehtyjen työtuntien määrä kasvoi noin 50 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Saimme katsauskaudella Kiinassa merkittäviä toimeksiantoja uusilta suunnittelualueilta sekä uusilta asiakkailta, joten odotamme tämän positiivisen kehityksemme jatkuvan.

Euroopassa odotamme haastavan markkinatilanteen jatkuvan toisella vuosipuoliskolla ja keskitymme edelleen markkina-asemamme vahvistamiseen palvelutuotteidemme ja -ratkaisujemme avulla. Kiinnostus ratkaisujamme kohtaan on hyvällä tasolla. Tarjoustoiminta erityisesti teknisen tuoteinformaation palveluratkaisuille oli alkuvuoden aikana vilkasta ja saimme toisella vuosineljänneksellä uusia teknisen tuoteinformaation asiakkuuksia. Jatkoimme alkuvuoden aikana panostuksiamme innovatiivisten uusien palveluratkaisujen kehittämiseksi. Näiden korkeamman lisäarvon Managed Services -palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi toisella vuosineljänneksellä ja ylitti neljänneksen. Tämä positiivinen kehitys luo vahvaa pohjaa tulevaisuuden kasvulle ja entistä paremmalle liiketoiminnan kannattavuudelle. Uskon korkeamman lisäarvon palveluiden osuuden toiminnastamme jatkavan kasvuaan loppuvuoden aikana. Tämä kehitys vahvistaa kilpailuasemaamme suunnittelumarkkinoilla.”

Julkistamismenettely

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään osavuosikatsaukseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 15.8.2013

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-kesäkuun 2013 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä kello 15.00 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2013. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Etteplanin kotisivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Sijoittajat olevan linkin kautta. Suora lähetys alkaa kello 15.00 Suomen aikaa.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Hollola, 15. elokuuta 2013

Etteplan Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Osavuosikatsausta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2012 Etteplanin liikevaihto oli 134, 5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli
1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.