Siirry sisältöön

Etteplan Oyj: Ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­na­lain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ääniosuuden muuttumisesta

Pörssitiedote – Julkaistu: 15.10.2013 16:30:00

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 15.10.2013 KLO 16.30

ETTEPLAN OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUS- JA ÄÄNIOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Etteplan Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta.

Osakkeiden liikkeeseenlaskija: Etteplan Oyj, y-tunnus 0545456-2

Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja: Tapani Mönkkönen

Ilmoituksen peruste:

Ingman Group Oy Ab (Ingman) ilmoitti 19.8.2013 tekevänsä pakollisen julkisen ostotarjouksen Etteplan Oyj:n (Etteplan) osakkeista. Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 18.9.2013 ja päättyi 9.10.2013.

Tapani Mönkkönen hyväksyi 7.10.2013 Ingmanin tekemän Etteplanin osakkeita koskevan ostotarjouksen kaikkien omistamiensa osakkeiden eli yhteensä 4.047.050 osakkeen osalta, jotka vastaavat 20, 06 prosenttia Etteplanin osakkeista ja äänistä.

14.10.2013 tehtyjen ostotarjouksen toteutuskauppojen jälkeen Tapani Mönkkösen osuus Etteplanin osake- ja äänimäärästä vähenee alle 5 prosenttiin Etteplanin osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä.

Tapani Mönkkösen omistus- ja ääniosuudet ennen pakollista ostotarjousta:

Osakkeiden
lukumäärä
% osakkeistaÄäniosuuksien lukumäärä% äänimäärästä
4.047.05020,064.047.05020,06

Tapani Mönkkösen omistus- ja ääniosuudet pakollisen ostotarjouksen toteutuskauppojen jälkeen:

Osakkeiden
lukumäärä
% osakkeistaÄäniosuuksien
lukumäärä
% äänimäärästä
0000

Osuudet on laskettu suhteessa 14.10.2013 kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään eli 20.179.414 osakkeeseen ja ääneen.

Hollolassa 15.10.2013

Etteplan Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2012 Etteplanin liikevaihto oli 134, 5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli
1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.