Siirry sisältöön

CORRECTION: Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa ky­syn­tä­ti­lan­teessa

Pörssitiedote – Julkaistu: 13.02.2014 19:50:00

Korjaus 12.2.2014 klo 14.00 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen.
Korjauksen syy: virhe katsauskauden aikana vaihdettujen osakkeiden määrässä ja arvossa.

Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 9 405 685 kappaletta yhteensä
29, 9 miljoonan euron arvosta.

Korjattu tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ETTEPLAN OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 12.2.2014, KLO 14.00

ETTEPLAN VUONNA 2013: KOHTUULLINEN TULOS VAIKEASSA KYSYNTÄTILANTEESSA

Katsauskausi loka-joulukuu 2013

– Konsernin liikevaihto laski 7, 2 % ja oli 32, 4 (10-12/2012: 34, 9) miljoonaa euroa.
– Käyttökate (EBITDA) laski 29, 3 % ja oli 1, 8 (2, 6) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto (EBIT) laski 39, 4 % ja oli 1, 1 (1, 9) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 0, 9 (1, 2) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta laski ja oli 4, 2 (8, 5) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 04 (0, 06) euroa.
– Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 728 (1 776).

Katsauskausi tammi-joulukuu 2013

– Konsernin liikevaihto laski 4, 3 % ja oli 128, 6 (1-12/2012: 134, 5) miljoonaa euroa.
– Käyttökate (EBITDA) laski 18, 7 % ja oli 9, 1 (11, 2) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto (EBIT) laski 27, 0 % ja oli 6, 4 (8, 7) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 4, 4 (5, 6) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta laski ja oli 1, 8 (11, 3) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 22 (0, 29) euroa.
– Ingman Group Oy Ab:n omistusosuus Etteplanin äänimäärästä ja osakkeista nousi
   pakollisen julkisen ostotarjouksen seurauksena 66, 85 prosenttiin lokakuussa 2013.
– Hallituksen osinkoehdotus on 0, 11 euroa osakkeelta.

Näkymät 2014

Markkinanäkymät

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin kone- ja metallituoteteollisuuden liiketoiminnan kehitys. Vuoden 2014 alussa kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset ja tilauskanta olivat vertailukautta alemmalla tasolla. Vuoden 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä uudet tilaukset kääntyivät lievään kasvuun. Alkuvuonna 2014 teknisten suunnittelupalvelujen kysyntätilanteen kehitys on epävarmaa lievästi parantuneesta markkinatilanteesta huolimatta. 

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2013 verrattuna.

Avainlukuja

(1 000 EUR)10-12/201310-12/20121-12/20131-12/2012
Liikevaihto 32 438 34 943 128 647 134 479
Käyttökate (EBITDA) 1 803 2 552 9 064 11 154
EBITDA, % 5,6 7,3 7,0 8,3
Liikevoitto (EBIT) 1 140 1 882 6 366 8 715
EBIT, % 3,5 5,4 4,9 6,5
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,04 0,06 0,22 0,29
Omavaraisuusaste, % 35,9 32,4 35,9 32,4
Liiketoiminnan rahavirta 4 195 8 545 1 789 11 339
ROCE, % 11,1 17,0 14,6 20,4
Henkilöstö kauden lopussa  1 728 1 776 1 728 1 776

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Saavutimme vuonna 2013 kohtuullisen tuloksen vaikeassa markkinatilanteessa. Vuoden ensimmäisen puolikkaan kysyntätilanne oli vuoden 2012 lopun heikentyneellä tasolla ja kesän jälkeen kysyntätilanne notkahti Euroopassa vielä heikompaan suuntaan. Tämän vuoksi liikevaihtomme ja liikevoittomme laskivat. Poikkeuksen heikkoon markkinatilanteeseen muodosti Kiina, jossa kasvuvauhtimme oli erinomainen koko vuoden ajan.

Euroopassa markkinoita vaivannut epävarmuus ja siitä aiheutunut päätöksenteon hitaus jatkui koko vuoden. Asiakkaidemme tilauskannat olivat laskusuunnassa ja teollisuuden investoinnit sekä tuotekehityspanostukset olivat alhaisella tasolla. Jouduimme tekemään sopeuttamistoimenpiteitä useilla paikkakunnilla. Suomessa lomautettujen määrä kasvoi vuoden aikana tasaisesti ja oli vuoden lopussa lähes 15 prosenttia Suomen henkilöstöstämme. Ruotsissa heikentynyt kysyntätilanne näkyi kilpailutilanteen kiristymisenä. Hollannissa markkinatilanne oli vaikea koko vuoden, mutta näimme kysynnässä pieniä piristymisen merkkejä vuoden lopussa.

Kiinassa suunnittelupalvelumarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui ja pystyimme kasvattamaan Kiinan myyntiämme selvästi. Kokemuksemme Kiinan markkinoilla toimimisesta ja panostukset paikalliseen myyntiin tuottivat tulosta. Saimme viimeisellä neljänneksellä merkittäviä päänavauksia isoilta kiinalaisilta asiakkailta ja toteutimme ensimmäisiä isoja projekteja, joissa hyödynsimme eurooppalaista huippuosaamista Kiinan markkinoilla. Näiden ansiosta Kiinan markkinoille tehdyt työtunnit kasvoivat viimeisellä neljänneksellä lähes 140 prosenttia vertailukauteen nähden. Koko vuoden kasvu Kiinan markkinoille työtunneissa oli lähes 80 prosenttia. Tämä kehitys on selvä osoitus muutoksesta Kiinan suunnittelupalvelumarkkinoilla ja tulemme jatkamaan panostuksiamme Kiinaan liiketoimintamme kasvun varmistamiseksi.

Teknisen tuoteinformaation alueella lanseerasimme viimeisellä neljänneksellä asiakkaiden huoltoliiketoiminnan tehostamiseen tarkoitetun interaktiivisen Etteplan SIS (Service Information System) palvelutuotteen. Tuote toimii osana asiakkaidemme teollisen internetin ratkaisuja. Teknisen dokumentaation palveluratkaisujamme otettiin käyttöön useissa asiakkuuksissa ja lunastimme palvelulupauksemme alan parhaista ratkaisuista. Tämä kehitys antaa uskoa kasvumahdollisuuksiimme teknisessä tuoteinformaatiossa markkinatilanteen parantuessa.

Vuosi 2014 alkoi edelleen heikossa kysyntätilanteessa, mutta uskon, että pohjakosketus on jo nähty. Markkinoiden epävarmuus vaikuttaa edelleen asiakkaiden päätöksentekoon. Asiakkaidemme uudet tilaukset ovat kuitenkin kääntymässä noususuuntaan ja keskusteluja uusista projekteista ja palveluratkaisuista käydään aktiivisesti erityisesti raaka-ainetuotantoa palvelevien laitevalmistajien kanssa. Uskon yhtiön liiketoiminnan kehittyvän positiivisesti vuoden 2014 aikana.”

Julkistamismenettely

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-joulukuun 2013 tilinpäätöksestä. Tilinpäätös on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään tilinpäätöstiedotteeseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 12.2.2014

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön vuoden 2013 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 12.2.2014 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Etteplanin kotisivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Investors olevan linkin kautta. Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua joko numeroon +358 9 8171 0467, +46 8 5199 9358 tai +44 20 7660 2078. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Vantaalla 12. helmikuuta 2014

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot: toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta ww.etteplan.com.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2013 Etteplanin liikevaihto oli 128, 6 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli
1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.