Siirry sisältöön

Etteplan Q1: Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Pörssitiedote – Julkaistu: 07.05.2014 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 7.5.2014, KLO 14.00

ETTEPLAN Q1: KYSYNTÄ PARANI KATSAUSKAUDEN LOPUSSA

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2014

– Konsernin liikevaihto laski 3, 4 % ja oli 33, 3 (1-3/2013: 34, 5) miljoonaa euroa.
– Käyttökate (EBITDA) laski 26, 4 % ja oli 1, 8 (2, 5) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto (EBIT) laski 34, 2 % ja oli 1, 2 (1, 8) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 0, 8 (1, 0) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli -1, 7 (-2, 0) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 04 (0, 05) euroa.
– Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 731 (1 732).
– Etteplan pitää taloudellisen ohjeistuksensa ennallaan ja tarkentaa
  arviotaan markkinanäkymistä.

Näkymät 2014

Markkinanäkymät

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin kone- ja metallituoteteollisuuden liiketoiminnan kehitys. Kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihto- ja tilauskannat olivat alkuvuonna 2014 vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Uudet tilaukset olivat kuitenkin keskimäärin kasvussa. Teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä osoitti piristymisen merkkejä katsauskauden lopussa, mutta koko vuoden kehitys on edelleen epävarmaa.

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2013 verrattuna.

Aiempi arvio näkymistä

Markkinanäkymät

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin kone- ja metallituoteteollisuuden liiketoiminnan kehitys. Vuoden 2014 alussa kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset ja tilauskanta olivat vertailukautta alemmalla tasolla. Vuoden 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä uudet tilaukset kääntyivät lievään kasvuun. Alkuvuonna 2014 teknisten suunnittelupalvelujen kysyntätilanteen kehitys on epävarmaa lievästi parantuneesta markkinatilanteesta huolimatta. 

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2013 verrattuna.

Avainlukuja

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Euroopassa vuosi 2014 käynnistyi odotetusti heikossa kysyntätilanteessa. Katsauskauden alussa projekteja käynnistyi edelleen hitaasti, minkä vuoksi liikevaihtomme ja liikevoittomme jäivät vertailukaudesta. Lasku kuitenkin taittui edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Kannattavuuttamme rasitti vuoden 2013 jälkipuoliskolla Euroopan heikkenevässä markkinatilanteessa myytyjen projektien matala hintataso ja Ruotsin markkinoiden kireä kilpailutilanne.

Katsauskauden lopussa Euroopan markkinatilanteessa tapahtui käänne positiivisempaan suuntaan ja uusia suunnitteluprojekteja käynnistettiin jonkin verran. Tähän vaikutti asiakkaidemme saamat uudet tilaukset. Erityisesti metsäteollisuuden laitevalmistajien saamat uudet tilaukset nostivat teknisten suunnittelupalveluiden kysyntää. Myös muiden raaka-ainetuotantoa palvelevien laitevalmistajien kysynnässä oli nähtävissä paranemisen merkkejä. Paremman kysynnän ansiosta lomautettujen määrä Suomessa putosi katsauskauden lopussa noin puoleen vuodenvaihteen tilanteesta ja uusia projekteja käynnistyi myös Ruotsissa ja Hollannissa.

Vahvistimme Ruotsissa markkina-asemaamme ostamalla ProAvia Konsult AB:n koko osakekannan. Yrityskauppa vahvistaa asemaamme erityisesti hyvän kysynnän omaavan ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden alueella.

Liiketoimintastrategian toteutus eteni alkuvuonna hyvin Managed Services -palveluiden osuuden ylittäessä kolmanneksen liikevaihdosta.

Kiinassa vuoden 2013 vahva vireemme jatkui katsauskaudella ja kasvatimme liikevaihtoamme selvästi. Kiinassa suunnittelupalvelumarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui ja Kiinan markkinoille myydyt työtunnit kasvoivat yli 130 prosenttia vertailukauteen nähden. Kasvu oli merkittävää myös offshoring-palveluissa.

Talouden epävarmuus jatkuu, mutta merkkejä paremmasta on näkyvissä. Asiakkaidemme uudet tilaukset ovat pääsääntöisesti kääntyneet kasvuun vuoden 2013 lopun tilanteeseen verrattuna, mikä tulee vaikuttamaan kysyntään positiivisesti. Uskon työmme markkina-asemamme vahvistamiseksi näkyvän kysynnän parantuessa ja liikevaihtomme ja liikevoittomme kehittyvän positiivisesti loppuvuoden aikana.”

Julkistamismenettely

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään osavuosikatsaukseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 7.5.2014

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2014 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 7.5.2014 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2014. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Etteplanin kotisivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Investors olevan linkin kautta. Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Vantaalla 7. toukokuuta 2014

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot: toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Osavuosikatsausta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2013 Etteplanin liikevaihto oli 128, 6 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli
1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.