Siirry sisältöön

Etteplan Oyj:n hallitus päätti avain­hen­ki­löi­den kan­nus­tin­jär­jes­tel­mästä vauhdittaakseen yhtiön kasvua

Pörssitiedote – Julkaistu: 03.06.2014 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3.6.2014, KLO 14.00

ETTEPLAN OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ VAUHDITTAAKSEEN YHTIÖN KASVUA

Etteplan Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiön kasvustrategian vuosille 2014-2016. Etteplan nostaa tavoitetasoaan ja pyrkii saavuttamaan keskimäärin 15 prosentin vuotuisen kasvun. Kasvutavoite sisältää sekä orgaanisen kasvun että yritysostot. Yhtiön muut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet kannattavuus, kassavirran parantaminen sekä korkean lisäarvon palveluiden osuuden kasvattaminen liikevaihdosta säilyvät ennallaan.

Etteplan ei pidä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita markkinaohjeistuksena yhdellekään vuodelle.

Yhtiön pitkän aikavälin kasvun ja muiden taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi Etteplan Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka sisältää kalenterivuodet 2014-2016. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR).

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 12 henkilöä.

Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 450 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkioina mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön omistamista osakkeista tai markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Vantaalla, 3.6.2014

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2013 Etteplanin liikevaihto oli 128, 6 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli
1 700 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.