Siirry sisältöön

Etteplan Q2: Kannattavuus parani

Pörssitiedote – Julkaistu: 13.08.2014 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 13.8.2014, KLO 14.00

ETTEPLAN Q2: KANNATTAVUUS PARANI

Katsauskausi huhti-kesäkuu 2014

– Konsernin liikevaihto laski 1, 5 % ja oli 33, 7 (4-6/2013: 34, 2) miljoonaa euroa.
– Käyttökate (EBITDA) parani 10, 9 % ja oli 2, 9 (2, 6) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto (EBIT) parani 16, 3 % ja oli 2, 3 (2, 0) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 1, 8 (1, 6) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 3, 1 (1, 0) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 09 (0, 08) euroa.
– Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 843 (1 742).
– Etteplan pitää taloudellisen ohjeistuksensa ennallaan ja tarkentaa arviotaan
  markkinanäkymistä.

Katsauskausi tammi-kesäkuu 2014

– Konsernin liikevaihto laski 2, 4 % ja oli 67, 0 (1-6/2013: 68, 7) miljoonaa euroa.
– Käyttökate (EBITDA) laski 7, 1 % ja oli 4, 7 (5, 1) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto (EBIT) laski 7, 6 % ja oli 3, 4 (3, 7) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto oli 2, 6 (2, 7) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 1, 4 (-0, 9) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 13 (0, 13) euroa.

Näkymät 2014

Markkinanäkymät

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Kone- ja metallituoteteollisuuden uusien tilausten kasvusta huolimatta epävarmuus markkinoilla on kasvanut ja liiketoiminnan ennakoitavuus on vaikeutunut.

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2013 verrattuna.

Aiempi arvio näkymistä

Markkinanäkymät

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin kone- ja metallituoteteollisuuden liiketoiminnan kehitys. Kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihto- ja tilauskannat olivat alkuvuonna 2014 vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Uudet tilaukset olivat kuitenkin keskimäärin kasvussa. Teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä osoitti piristymisen merkkejä katsauskauden lopussa, mutta koko vuoden kehitys on edelleen epävarmaa.   

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2013 verrattuna.

Avainlukuja

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Vahvan markkina-asemamme ja vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa piristyneen kysynnän ansiosta onnistuimme kääntämään liiketoimintamme jälleen kasvuun katsauskauden lopussa. Liikevoittomme parani vuoden 2013 toiseen vuosineljännekseen verrattuna ja lähes kaksinkertaistui vuoden 2014 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kassavirta parani selvästi. Liikevaihtomme lasku pysähtyi ja oli vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna hieman vertailukautta parempi. Suomessa lomautettujen määrä laski edelleen toisella vuosineljänneksellä. Myynti avainasiakkaille kehittyi muuta liiketoimintaa paremmin.

Euroopassa teknisten suunnittelupalveluiden ja dokumentaation kysyntä parani katsauskaudella erityisesti metsäteollisuuden laitevalmistajien projekteissa ja osoitti paranemisen merkkejä muillakin toimialoilla. Suomen ja Hollannin kokonaiskysyntätilanne parani hieman. Ruotsin kysyntä elpyi Suomea ja Hollantia nopeammin, mutta kilpailutilanne jatkui kireänä.    

Kiinassa suunnittelupalvelumarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui. Onnistuimme kasvattamaan Kiinan markkinoille tehtyjä työtunteja katsauskaudella lähes 170 prosenttia ja Kiinan työntekijämäärä ylitti 200 henkilöä. Tähän vaikuttivat positiivisesti katsauskaudella toteutetut Elomaticin Kiinan suunnittelutoimintojen osto ja MacGregorin suunnittelutoimintojen ulkoistus. Myös Kiinan ulkopuolelle tehdyt offshoring-palvelut jatkoivat kasvuaan. Olen erittäin tyytyväinen Kiinan alkuvuoden kehitykseen ja jatkamme toimenpiteitä kasvun ylläpitämiseksi.

Liiketoimintastrategiamme toteutus etenee suunnitelmien mukaisesti. Korkeamman lisäarvon Managed Services -palveluiden osuus oli yli kolmanneksen liikevaihdostamme. Asiakkaalle kustannussäästöjä tarjoavat palvelutuotteemme soveltuvat erinomaisesti vallitsevaan markkinatilanteeseen ja saimme katsauskaudella merkittäviä tilauksia. Teknisen dokumentoinnin alueella Fortum Värmen aiemmin toteuttama ulkoistus sai jatkoa Fortum Hydron ulkoistaessa dokumentointia Etteplanille Ruotsissa. Kiinnostus teknisen dokumentoinnin tarjontaamme ja ulkoistusratkaisuja kohtaan on selvästi lisääntynyt ja käymme ulkoistusneuvotteluja useiden asiakkaiden kanssa.   

Etteplan nosti katsauskaudella kasvutavoitettaan 15 prosenttiin. Kasvutavoite sisältää sekä orgaanisen kasvun että yritysostot. Olemme kääntyneet takaisin kasvu-uralle ja markkinatilanne on yritysostoille otollinen. Uskon, että määrätietoisella työllä saavutamme uuden kasvutavoitteemme vuonna 2015.  

Venäjän tilanteen aiheuttamasta epävarmuudesta Euroopassa ja kasvun hitaudesta huolimatta säilytämme vuoden 2014 talouden ohjeistuksen ennallaan.”

Julkistamismenettely

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään osavuosikatsaukseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 13.8.2014

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-kesäkuun 2014 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 13.8.2014 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2014. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Etteplanin kotisivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Investors olevan linkin kautta. Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Vantaalla 13. elokuuta 2014

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot: toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Osavuosikatsausta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja tuoteinformaation ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2013 Etteplanin liikevaihto oli 128, 6 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli
1 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.