Siirry sisältöön

Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Pörssitiedote – Julkaistu: 11.02.2015 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 11.2.2015, KLO 14.00

ETTEPLAN VUONNA 2014: LIIKEVOITTO JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI

Katsauskausi loka-joulukuu 2014

– Konsernin liikevaihto kasvoi 9, 0 % ja oli 35, 4 (10-12/2013: 32, 4) miljoonaa euroa.
– Käyttökate (EBITDA) parani 85, 8 % ja oli 3, 4 (1, 8) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto (EBIT) parani 134, 8 % ja oli 2, 7 (1, 1) miljoonaa euroa.
  Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä, joiden positiivinen yhteisvaikutus oli
  0, 2 (-0, 3) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto parani ja oli 2, 2 (0, 9) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 6, 9 (4, 2) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 11 (0, 04) euroa.
– Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 1 859 (1 728).

Katsauskausi tammi-joulukuu 2014

– Konsernin liikevaihto kasvoi 2, 5 % ja oli 131, 9 (1-12/2013: 128, 6) miljoonaa euroa.
– Käyttökate (EBITDA) parani 15, 7 % ja oli 10, 5 (9, 1) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto (EBIT) parani 23, 4 % ja oli 7, 9 (6, 4) miljoonaa euroa.
  Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä, joiden positiivinen yhteisvaikutus oli
  0, 8 (0, 2) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto parani ja oli 6, 1 (4, 4) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 7, 8 (1, 8) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 30 (0, 22) euroa.
– Hallituksen osinkoehdotus on 0, 15 (0, 11) euroa osakkeelta.

Markkinanäkymät 2015

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Euroopan poliittisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi markkinoiden kehitys on edelleen epävarmaa. Etteplanin asiakkaat toimivat myös Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoilla, joissa kysyntätilanne on Eurooppaa parempi.

Taloudellinen ohjeistus 2015

Odotamme koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Avainlukuja

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

”Vuoden 2014 hitaan alun jälkeen onnistuimme toisella vuosipuoliskolla kääntämään liiketoimintamme kannattavaan kasvuun asiakkaidemme saatujen tilausten kasvaessa ja tilauskantojen kääntyessä kasvuun useilla toimialoilla. Myös tuotekehityshankkeita käynnistyi viimeisellä vuosineljänneksellä jonkin verran edellisiä vuosineljänneksiä enemmän. Kiihdytimme vuoden loppua kohti ja hieman piristyneessä kysyntätilanteessa saavutimme vuoden viimeisellä neljänneksellä vahvan tuloksen. Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi ja liikevaihto kasvoi. Kannattavuuden paranemiseen vaikutti erityisesti koko vuoden jatkunut Managed Services palveluiden osuuden kasvu sekä onnistuminen heikommin kannattavien yksiköiden tulostason parantamisessa. Koko vuoden vahvistunut markkina-asemamme tuki kasvua erityisesti Suomessa ja Kiinassa, joissa työllistimme vuoden lopussa enemmän ihmisiä kuin koskaan aiemmin.

Strategian toteutuksemme eteni vuoden kuluessa hyvin. Managed Services -palveluiden osuus kasvoi koko vuoden ja ylitti vuoden viimeisellä neljänneksellä 40 prosenttia liikevaihdostamme. Kiinnostus kustannustehokkaille palveluratkaisuillemme oli hyvällä tasolla ja teimme useita merkittäviä sopimuksia vuoden aikana. Myös ulkoistusratkaisujen kysyntä kasvoi erityisesti teknisen dokumentoinnin alueella, jossa tarjontamme ja ohjelmistomme ovat markkinoilla ainutlaatuisia. Toteutimme vuoden aikana useita ulkoistuksia asiakkaidemme keskittyessä ydinliiketoimintoihinsa. Uskon tämän trendin jatkuvan ja tarjoavan meille erinomaisia kasvumahdollisuuksia myös jatkossa.

Kiinan liiketoimintamme kehittyi vuoden aikana erinomaisesti. Kiinan markkinoille tehtyjen työtuntien määrä kasvoi vuoden aikana yli 100 prosenttia ja avasimme kolmannen toimistomme Suzhouhun. Viimeisellä vuosineljänneksellä kasvu Kiinassa hidastui johtuen vertailukaudella käynnistetystä ja vuonna 2014 kesällä päättyneestä yksittäisestä suuresta projektista. Kiinan markkinan kehittyessä kasvupotentiaali on massiivinen ja jatkamme investointejamme liiketoimintamme kasvun jatkumiseksi. Odotan, että kasvu jatkuu vuonna 2015, mutta liikevaihdon suhteellinen kasvu tulee olemaan vuotta 2014 hitaampaa.

Olen tyytyväinen kehitykseemme vuonna 2014. Menestyimme hyvin meille strategisesti tärkeillä osa-alueilla ja uskon positiivisen kehityksemme jatkuvan vuonna 2015 markkinoiden epävarmuudesta huolimatta.”

Julkistamismenettely

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-joulukuun 2014 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään tilinpäätöstiedotteeseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 11.2.2015

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön vuoden 2014 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 11.2.2015 Suomen aikaa kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2015. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Etteplanin kotisivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Investors olevan linkin kautta. Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Vantaalla 11. helmikuuta 2015

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot: toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131, 9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 1 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.