Siirry sisältöön

Etteplan aloittaa kahden palvelualueensa avainlukujen julkaisemisen

Pörssitiedote – Julkaistu: 27.03.2015 13:00:00

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 27.3.2015, KLO 13.00

ETTEPLAN ALOITTAA KAHDEN PALVELUALUEENSA AVAINLUKUJEN JULKAISEMISEN

Etteplan Oyj:n liiketoiminta jakautuu suunnittelu- ja teknisen dokumentoinnin palveluihin. Suunnittelupalveluilla tarkoitetaan asiakkaan koneen tai laitteen teknisten ominaisuuksien suunnittelua, laskentaa ja piirtämistä tuotekehitystarpeisiin sekä tuotteen valmistusta varten. Teknisellä dokumentoinnilla tarkoitetaan tuotteeseen liittyvää dokumentaatiota, kuten manuaaleja ja oppaita tuotteen käyttäjille sekä näiden sisällöntuotantoa ja jakelua.

Etteplan aloittaa vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnistaan alkaen palvelualueidensa keskeisten avainlukujen julkaisemisen. Palvelualueiden avainlukujen julkaisulla Etteplan haluaa lisätä Yhtiön liiketoimintastrategian ja tavoitteiden toteutumisen läpinäkyvyyttä. Uudet palvelualueittain julkaistavat avainluvut ovat: liikevaihto, operatiivinen liikevoitto ja korkean lisäarvon palveluiden osuutta liikevaihdosta kuvaava MSI (Managed Services -indeksi).

Vertailuluvut 2014, 1 000 EUR
SuunnittelupalvelutQ1Q2Q3Q42014
Liikevaihto 26 905 27 589 23 678 28 431 106 603
Operatiivinen liikevoitto* 926 1 668 949 1 961 5 503
Operatiivinen liikevoitto, %* 3,4 6,0 4,0 6,9 5,2
Managed Services -palveluiden osuus liikevaihdosta, % 33 35 37 39 36
Tekninen dokumentointi
Liikevaihto 6 347 6 153 5 820 6 885 25 205
Operatiivinen liikevoitto* 458 415 424 734 2 031
Operatiivinen liikevoitto, %* 7,2 6,7 7,3 10,7 8,1
Managed Services -palveluiden osuus liikevaihdosta, % 51 50 55 56 53
* ilman yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja  lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia

Yhtiön organisaatiorakenne perustuu edelleen maakohtaiseen tulosvastuuseen ja palvelualueiden kehitystä seurataan matriisiorganisaatiorakenteen mukaisesti.

Lisätietoja palvelualueraportoinnista on saatavilla toimitusjohtaja Juha Näkin varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2015 esitysaineistosta.

Vantaalla 27. maaliskuuta 2015

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa suunnittelupalveluita ja teknisen dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131, 9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on lähes
1 900 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.