Siirry sisältöön

Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Pörssitiedote – Julkaistu: 07.05.2015 14:00:00

E TTEPLAN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 7.5.2015, KLO 14.00

ETTEPLAN Q1: MERKITTÄVÄ TULOSPARANNUS

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2015

– Konsernin liikevaihto kasvoi 4, 1 % ja oli 34, 7 (1-3/2014: 33, 3) miljoonaa euroa.
– Operatiivinen liikevoitto parani 65, 8 % ja oli 2, 3 (1, 4) miljoonaa euroa.
– Liikevoitto (EBIT) parani 77, 3 % ja oli 2, 1 (1, 2) miljoonaa euroa.
– Katsauskauden voitto parani ja oli 1, 4 (0, 8) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 0, 1 (-1, 7) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 07 (0, 04) euroa.
– Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 1 873 (1 731).
– Etteplan aloittaa kahden palvelualueensa taloudellisten avainlukujen julkaisemisen.
– Etteplan säilyttää arvionsa markkinanäkymistä ja taloudellisen ohjeistuksensa ennallaan.

Markkinanäkymät 2015

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Euroopan poliittisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi markkinoiden kehitys on edelleen epävarmaa. Etteplanin asiakkaat toimivat myös Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoilla, joissa kysyntätilanne on Eurooppaa parempi.

Taloudellinen ohjeistus 2015

Odotamme koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Avainlukuja

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

”Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Tammikuun loppupuolella kysyntätilanne kuitenkin palautui edellisen vuoden lopun tasolle ja paransimme kannattavuuttamme ja kassavirtaamme selvästi. Avainasiakkuudet kehittyivät suotuisasti ja kasvoivat 7, 8 prosenttia. Kysyntä säilyi lähes muuttumattomana kaikilla asiakastoimialoilla, mutta positiivisena signaalina markkinoiden kehityksestä voi pitää kaivosteollisuuden laitevalmistajien kysynnän pientä piristymistä.

Suunnittelupalveluiden alueella tuotekehityksen osuus liikevaihdostamme kasvoi ja merkittäviä toimitussuunnitteluhankkeita käynnistyi vähemmän. Liikevaihtomme kehitystä rasitti Venäjän investointihankkeiden alhainen taso sekä erään merkittävän asiakkaamme sopimusneuvottelujen pitkittyminen. Kiinassa suunnittelupalvelumarkkinan kehitys jatkui ja saimme useita uusia asiakkaita. Kiinan markkinoille tehdyt työtunnit kasvoivat kuitenkin vain 2, 8 prosenttia. Tämä johtui sekä vertailukaudella käynnissä olleesta merkittävästä projektista, jossa myimme suomalaista työtä Kiinaan, että nykyisten asiakkaiden työmäärän tilapäisestä laskusta. Kiinalaisten Kiinan markkinoille tekemät työtunnit kasvoivat 35 prosenttia.

Teknisen dokumentoinnin alueella liiketoimintamme kehittyi katsauskaudella hyvin. Husqvarna ulkoisti Etteplanille teknisen dokumentoinnin sisällöntuotannon globaalisti ja meillä on useita muita ulkoistuskeskusteluja käynnissä. Asiakkaamme ovat erittäin kiinnostuneita dokumentoinnin ratkaisuistamme, mikä tarjoaa meille hyviä kasvumahdollisuuksia kaikilla markkina-alueillamme.

Hitaan käynnistymisen jälkeen saimme vuoden 2015 liikkeelle kohtuullisen hyvin. Euroopan epävarmuudesta huolimatta keskeisten asiakkaidemme saadut tilaukset ja tilauskannat pääsääntöisesti kasvoivat. Tämä kehitys yhdistettynä vahvaan markkina-asemaamme tarjoaa meille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaamme edelleen ja jatkaa kannattavaa kasvua.”

Julkistamismenettely

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään osavuosikatsaukseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 7.5.2015

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2015 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 7.5.2015 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2015. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Etteplanin kotisivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Investors olevan linkin kautta. Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Vantaalla 7. toukokuuta 2015

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Osavuosikatsausta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131, 9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli
1 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.