Siirry sisältöön

Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Pörssitiedote – Julkaistu: 12.08.2015 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 12.8.2015, KLO 14.00

ETTEPLAN Q2: VAKAA KEHITYS JATKUI

Katsauskausi huhti-kesäkuu 2015

– Konsernin liikevaihto kasvoi 1, 5 % ja oli 34, 2 (4-6/2014: 33, 7) miljoonaa euroa.
  Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 2, 4 %.
– Operatiivinen liikevoitto oli 2, 5 (2, 0) miljoonaa euroa eli 7, 3 (5, 9) % liikevaihdosta.
– Liikevoitto (EBIT) oli 2, 3 (2, 3) miljoonaa euroa eli 6, 7 (6, 7) % liikevaihdosta.
– Katsauskauden voitto oli 1, 7 (1, 8) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 3, 7 (3, 1) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 09 (0, 09) euroa.
– Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 1 900 (1 843).
– Etteplan päivittää arviotaan markkinanäkymistä ja pitää taloudellisen ohjeistuksensa
  ennallaan.

Katsauskausi tammi-kesäkuu 2015

– Konsernin liikevaihto kasvoi 2, 8 % ja oli 68, 9 (1-6/2014: 67, 0) miljoonaa euroa.
  Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 3, 6 %.
– Operatiivinen liikevoitto oli 4, 8 (3, 3) miljoonaa euroa eli 6, 9 (5, 0) % liikevaihdosta.
– Liikevoitto (EBIT) oli 4, 4 (3, 4) miljoonaa euroa eli 6, 3 (5, 1) % liikevaihdosta.
– Katsauskauden voitto parani ja oli 3, 1 (2, 6) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 3, 8 (1, 4) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 16 (0, 13) euroa.

Markkinanäkymät

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Poliittisesta epävarmuudesta huolimatta Euroopan markkinat osoittavat pieniä paranemisen merkkejä. Lisääntyneen epävarmuuden Aasian markkinoilla arvioidaan jatkuvan. Hyvän markkinatilanteen Pohjois-Amerikassa odotetaan jatkuvan.

Aiempi arvio markkinanäkymistä

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Euroopan poliittisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi markkinoiden kehitys on edelleen epävarmaa. Etteplanin asiakkaat toimivat myös Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoilla, joissa kysyntätilanne on Eurooppaa parempi.

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Avainlukuja

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

”Liiketoimintamme kehitys oli huhti-kesäkuussa vakaata. Operatiivinen liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi. Liikevaihtomme kasvu hidastui huhti-kesäkuussa kysyntätilanteen säilyttyä edellisen neljänneksen tasolla. Euroopan kysyntätilanteessa muutokset olivat lähinnä asiakaskohtaisia. Kiinan markkinoilla epävarmuus lisääntyi, mikä alkoi näkyä myös suunnittelupalvelumarkkinoiden kehityksessä päätöksenteon hidastumisena.

Suunnittelupalveluiden alueella palveluratkaisujen myynti kehittyi positiivisesti. Liikevaihtomme kuitenkin laski hieman huhti-kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Tähän vaikutti edelleen erään merkittävän asiakkaamme sopimusneuvottelujen pitkittyminen ja joidenkin yksiköiden heikentynyt kuormitustilanne. Myös Kiinan liikevaihtomme laski ja Kiinan markkinoille tehdyt työtunnit jäivät vertailukauden tasosta. Viime vuonna käynnissä oli merkittävä projekti, joka kasvatti vertailukaudella tuntimäärää. Kiinalaisten Kiinaan tekemät työtunnit kuitenkin kasvoivat ja offshoring-työn määrä oli kasvussa. Suunnittelupalveluiden kannattavuus parani korkean lisäarvon Managed Services -palveluiden osuuden liikevaihdosta kasvaessa.

Teknisessä dokumentoinnissa liiketoimintamme kehittyi erinomaisesti. Liikevaihdon orgaaninen kasvu ylitti huhti-kesäkuussa konsernin 15 prosentin kasvutavoitteen ja kannattavuus parani selvästi. Panostukset palvelutarjontamme kehittämiseen tuottivat tulosta. Kiinnostus erityisesti ulkoistusratkaisuihimme oli erittäin hyvällä tasolla kaikilla markkina-alueilla, mikä tarjoaa hyviä kasvumahdollisuuksia myös jatkossa. Teknisen dokumentoinnin kannattavuuden paranemiseen vaikutti Managed Services -palveluiden ja ohjelmistoliiketoimintamme positiivinen kehitys.

Operatiivinen liiketoimintamme eteni vuoden ensimmäisellä puoliskolla systemaattisesti kohti tavoitteitamme kasvun jäädessä kuitenkin vaatimattomaksi. Vuoden toisella puoliskolla keskitymme erityisesti kasvun kiihdyttämiseen lähemmäksi tavoitettamme.”

Julkistamismenettely

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään osavuosikatsaukseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 12.8.2015

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-kesäkuun 2015 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 12.8.2015 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2015. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Etteplanin kotisivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Investors olevan linkin kautta. Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Vantaalla 12. elokuuta 2015

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131, 9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 1 900
asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.