Siirry sisältöön

ETTEPLAN VUONNA 2015: KANNATTAVAN KASVUN VUOSI

Pörssitiedote – Julkaistu: 11.02.2016 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 11.2.2016, KLO 14.00

ETTEPLAN VUONNA 2015: KANNATTAVAN KASVUN VUOSI

Katsauskausi loka-joulukuu 2015

– Konsernin liikevaihto kasvoi 14, 2 % ja oli 40, 4 (10-12/2014: 35, 4) miljoonaa euroa.
  Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 14, 0 %.
– Operatiivinen liikevoitto oli 2, 9 (2, 7) miljoonaa euroa eli 7, 1 (7, 5) % liikevaihdosta.
  Operatiiviseen liikevoittoon sisältyy 0, 4 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.
– Liikevoitto (EBIT) oli 2, 6 (2, 7) miljoonaa euroa eli 6, 4 (7, 6) % liikevaihdosta.
– Katsauskauden voitto oli 1, 8 (2, 2) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta oli 7, 8 (6, 9) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 09 (0, 11) euroa.
– Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 2 074 (1 859).
– Etteplan vahvisti asemaansa teknisen dokumentoinnin palveluntarjoajana Keski-Euroopan
  markkinoilla ja käynnisti liiketoiminnan Saksassa tekemällä liiketoimintakaupan saksalaisen
  arvato AG:n kanssa. Liiketoimintakauppa toteutui 31.12.2015, ja yhtiöiden liiketoiminta ja
  henkilöstö siirtyivät Etteplanille 1.1.2016.

Katsauskausi tammi-joulukuu 2015

– Konsernin liikevaihto kasvoi 7, 0 % ja oli 141, 1 (1-12/2014: 131, 9) miljoonaa euroa.
  Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 7, 4 %.
– Operatiivinen liikevoitto oli 9, 5 (7, 4) miljoonaa euroa eli 6, 8 (5, 6) % liikevaihdosta.
  Operatiiviseen liikevoittoon sisältyy 1, 0 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.
– Liikevoitto (EBIT) oli 8, 6 (7, 9) miljoonaa euroa eli 6, 1 (6, 0) % liikevaihdosta.
– Katsauskauden voitto oli 6, 2 (6, 1) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta oli 9, 9 (7, 8) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 31 (0, 30) euroa.
– Etteplan vahvisti asemaansa laitossuunnittelussa ostamalla Suunnittelu ja Asennusten
  Valvonta – SAV Oy:n liiketoiminnan ja tytäryhtiöt elokuussa. SAV Oy:n ja sen tytäryhtiöiden
  liiketoiminta siirtyivät Etteplanille 1.9.2015.
– Yhtiö muutti taloudellisia tavoitteitaan siten, että 10 %:n liikevoittotavoitteen sijaan uutena
  tavoitteena on 10 %:n operatiivinen liikevoitto.
– Hallituksen osinkoehdotus on 0, 15 (0, 15) euroa osakkeelta.

Markkinanäkymät 2016

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Vuonna 2016 Euroopan kasvusta on näköpiirissä paranemisen merkkejä. Suomen markkinoilla epävarmuus on lisääntynyt ja markkinatilanteen odotetaan jatkuvan muuta Eurooppaa heikompana. Aasian markkinoiden kasvun hidastumisesta ja epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta palvelumarkkinoiden avautumisen arvioidaan jatkuvan. Ennakoimme Pohjois-Amerikan hyvän markkinatilanteen jatkuvan. Vuoden alussa suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin palveluiden kysyntä käynnistyi hitaasti.

Taloudellinen ohjeistus 2016

Odotamme koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2015 verrattuna.

Avainlukuja 

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

”Vuoden 2015 aikana onnistuimme strategiamme toteuttamisessa hyvin ja liiketoimintamme kehittyi suotuisasti. Korkean lisäarvon Managed Services -palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi koko vuoden ja lähestyimme vuodelle 2016 asettamaamme 50 prosentin tavoitetta. Kasvu kiihtyi vuoden loppua kohti kasvustrategiamme mukaisten yritysostojen siivittämänä ja kassavirtamme oli vahva. Operatiivinen liikevoittomme parani merkittävästi huomattavista kertaluonteisista kuluista huolimatta. Kertaluonteiset kulut liittyivät liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin ja yritysostoihin. Investoimme vuoden loppupuolella myös Etteplanin brändin kehittämiseen korostaaksemme yhtiön vahvuuksia entistä paremmin.

Kysyntätilanne heikkeni vuoden viimeisellä neljänneksellä Suomessa ennakoidun mukaisesti. Ruotsissa kysyntätilanne säilyi hyvänä koko vuoden ja Keski-Euroopan kysynnässä näkyi positiivisia merkkejä. Kiinaa vaivannut epävarmuus jatkui koko vuoden hidastaen asiakkaiden päätöksentekoa.

Suunnittelupalveluiden alueella SAV-yritysosto kasvatti liikevaihtoamme vuoden toisella puoliskolla. SAV:n integrointi osaksi Etteplania on edennyt suunnitelmien mukaan ja tarjouskantamme laitossuunnittelussa on nyt ennätyksellisen korkealla tasolla Suomen heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta. Alkuvuoden liikevaihtoamme rasittanut, merkittävän asiakkaamme sopimustilanne on myös saatu ratkaistua ja odotamme tämän vaikuttavan positiivisesti kuluvan vuoden kasvuun. Kiinan markkinoilla epävarmuus hidasti liiketoimintamme kehitystä. Uusissa Kiinan asiakkuuksissamme on kuitenkin merkittävää kasvupotentiaalia ja offshoring Kiinasta osana palveluratkaisujamme oli hyvällä tasolla koko vuoden.

Tekninen dokumentointi kehittyi erinomaisesti koko vuoden. Orgaaninen kasvu ylitti kolmella viimeisimmällä vuosineljänneksellä konsernin 15 prosentin kasvutavoitteen. Kannattavuus kehittyi positiivisesti ja vuoden viimeisellä neljänneksellä ylitimme edellisen vuoden tapaan operatiivisen liikevoiton 10 prosentin kannattavuustavoitteen. Menestyimme erinomaisesti ulkoistusrintamalla ja toteutimme vuoden aikana useita ulkoistuksia asiakkaidemme keskittyessä ydinliiketoimintaansa. Vuoden lopulla loppuun saatettu arvato-liiketoimintakauppa vahvisti asemaamme Keski-Euroopassa ja käynnisti liiketoimintamme Saksassa kuluvan vuoden alusta. Uskomme vahvan palvelutarjontamme tarjoavan meille jatkossa erinomaisia kasvumahdollisuuksia Saksan markkinoilla.

Kuluvan vuoden liiketoiminta käynnistyi hitaasti erityisesti Suomessa. Vuonna 2015 toteutetut investoinnit yhdessä vahvan markkina-asemamme ja hyvän palvelutarjontamme kanssa tarjoavat kuitenkin erinomaisen pohjan kasvulle ja kannattavuuden paranemiselle.”

Julkistamismenettely

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-joulukuun 2015 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään tilinpäätöstiedotteeseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 11.2.2016

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön vuoden 2015 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 11.2.2016 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2016. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Etteplanin kotisivuilla osoitteessa www.etteplan.com/Investors olevan linkin kautta. Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Vantaalla 11. helmikuuta 2016

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Tilinpäätös on tilintarkastamaton.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2015 Etteplanin liikevaihto oli 141, 1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 2 100 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.