Siirry sisältöön

ETTEPLAN LAAJENTAA PAL­VE­LU­KON­SEP­TI­AAN TEOLLISEN INTERNETIN SOVELLUKSIIN KAHDELLA YRITYSKAUPALLA. VUODEN 2016 TALOUDELLINEN OHJEISTUS NOUSEE – HALLITUS SUUNNITTELEE MER­KIN­TÄ­OI­KEUS­AN­TIA.

Pörssitiedote – Julkaistu: 15.03.2016 10:00:00

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 15.3.2016 KLO 10.00

ETTEPLAN LAAJENTAA PALVELUKONSEPTIAAN TEOLLISEN INTERNETIN SOVELLUKSIIN KAHDELLA YRITYSKAUPALLA.  VUODEN 2016 TALOUDELLINEN OHJEISTUS NOUSEE – HALLITUS SUUNNITTELEE MERKINTÄOIKEUSANTIA.

Etteplan vastaa asiakkaidensa digitalisoitumishaasteisiin vahvistamalla osaamistaan sulautetuissa järjestelmissä ja teollisen internetin ratkaisuissa. Etteplan ostaa kahdella yrityskaupalla Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n osakekannat kokonaisuudessaan ja vahvistaa asemaansa alan johtavana toimijana. Liittämällä digitaalisen tiedonhallinnan ja sulautettujen järjestelmien osaamisen olemassa olevaan vahvaan laitesuunnitteluosaamiseensa Etteplan jatkaa edelläkävijänä innovatiivisten palveluratkaisujen tarjoamisessa. Yritysjärjestely yhdistää älykkäät laitteet, dokumentoinnin ja teollisen internetin sovellukset ainutlaatuiseksi palvelukonseptiksi suunnittelutoimialalla. Laajentamalla palvelukonseptiaan teollisen internetin sovelluksiin Etteplan tarjoaa asiakkailleen uutta lisäarvoa erityisesti näiden huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kehittämisessä.

– Etteplan Oyj ostaa Espotel Oy:n (Espotel) ja Soikea Solutions Oy:n (Soikea) osakekannat kokonaisuudessaan.
– Ostettavien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli noin 29 miljoonaa euroa. Yritysostot vaikuttavat positiivisesti vuoden 2016 liikevoittoon (EBIT).
– Vuoden 2016 taloudellista ohjeistusta päivitetään seuraavasti: ”Odotamme koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna.” Tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2016 annettu ohjeistus: ”Odotamme koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2015 verrattuna.”
– Etteplanin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.
– Yritysjärjestelyn arvo (Enterprise Value, EV) on noin 29 miljoonaa euroa, minkä lisäksi on sovittu ehdollisesta lisäkauppahinnasta, joka maksetaan tiettyjen tulostavoitteiden toteutuessa.
– Etteplanin hallitus suunnittelee noin 14 miljoonan euron merkintäoikeusantia yritysjärjestelyn rahoittamiseksi.
– Etteplanin suurin osakkeenomistaja Ingman Group Oy Ab myöntää Etteplanille noin 10 miljoonan euron väliaikaisrahoituksen, joka on suunnitellussa osakeannissa tarkoitus muuttaa osakkeiksi.
– Etteplan luovuttaa 221 365 kpl yhtiön hallussa olevaa osaketta Espotelin ja Soikean avainhenkilöomistajille.
– Etteplan käyttää yritysjärjestelyn rahoittamiseen myös pankkilainaa sekä olemassa olevia pankkirahoitusfasiliteetteja.
– Yrityskauppojen arvioidaan toteutuvan 4.4.2016 mennessä.
– Yritysjärjestelyn avulla saavutettavien synergiaetujen arvioidaan olevan vuositasolla noin 0, 4 miljoonaa euroa ja toteutuvan vuodesta 2017 alkaen.

Etteplan on tänään sopinut ostavansa Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n osakekannat kokonaisuudessaan näiden avainhenkilöltä ja pääomasijoittajilta. Espotel on yksi Pohjoismaiden johtavista sulautettujen järjestelmien, tuotannontestausratkaisujen ja teollisuuden tarvitsemien teollisen internetin ratkaisujen suunnittelutaloista. Soikea on digitaalisen tiedonsiirron ja -käsittelyn asiantuntija, jonka monikanavaratkaisut tuottavat oikean tiedon oikeaan paikkaan oikealla hetkellä. Espotelin ja Soikean tuote- ja palvelukokonaisuus vastaa hyvin teollisuuden digitalisoitumisen vaatimuksiin. Yhtiöiden ammattilaisilla on laaja kokemus prosessoripohjaisten laitteiden suunnittelusta aina digitaalisiin järjestelmäratkaisuihin saakka.

Yhtiöiden palveluksessa on yhteensä noin 330 työntekijää, jotka jatkavat Etteplan-konsernin palveluksessa. Espotelilla ja Soikealla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa.

Teollinen internet, jota on sanottu myös kolmanneksi teolliseksi vallankumoukseksi, on tämän hetken tärkeimpiä murroksia niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Älykkäät, verkottuneet tuotteet mahdollistavat teollisten laitevalmistajien liiketoiminnan laajentumisen perinteisestä tuotteiden valmistuksesta kokonaisten tuotejärjestelmien hallinnointiin. Tänään julkistettu yritysjärjestely liittää teollisen internetin sekä digitaalisen tiedonsiirron ja -käsittelyn Etteplanin vahvaan laitesuunnittelu- ja dokumentointiosaamiseen ja luo uusia kasvumahdollisuuksia voimakkaasti kasvavilla teollisen internetin sovellusten markkinoilla.

Alustavat yhdistellyt taloudelliset tiedot

Ohessa tätä tiedotetta varten tuotettuja alustavia yhdisteltyjä taloudellisia tietoja, jotka perustuvat vuoden 2015 lukuihin: 

Milj. euroaYhdisteltyEtteplanOstetut
Liikevaihto169,7141,128,6
Operatiivinen liikevoitto*12,69,53,1

* Liikevoitto (EBIT) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia.

Sulautettujen järjestelmien ja teollisen internetin sovellusten yhdistelty liikevaihto oli noin 40 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Yritysostot vaikuttavat positiivisesti vuoden 2016 liikevoittoon (EBIT).

Yritysjärjestelyn avulla saavutettavien synergiaetujen arvioidaan olevan noin 0, 4 miljoonaa euroa vuodessa ja toteutuvan vuodesta 2017 alkaen.

Yritysjärjestelyn jälkeen Etteplanin taseen loppusumma on alustavasti noin 135 miljoonaa euroa. Yritysjärjestelyn odotetaan kasvattavan Etteplanin liikearvoa alustavasti noin 17 miljoonalla eurolla.

Yritysjärjestelyn seurauksena päivitetty taloudellinen ohjeistus

Vuoden 2016 taloudellista ohjeistusta päivitetään seuraavasti: ”Odotamme koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna.” Tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2016 annettu ohjeistus: ”Odotamme koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2015 verrattuna.”

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan:

– Keskimäärin 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu
– Operatiivinen liikevoitto* 10 %
– Liiketoiminnan rahavirran parantaminen
– Korkean lisäarvon palveluiden (Managed Services) osuuden kasvu 50 %:iin vuoden 2016 aikana

* Liikevoitto (EBIT) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia.

Yritysjärjestelyn pääkohdat

Etteplanin maksettavaksi tuleva yritysjärjestelyn arvo (Enterprise Value, EV) on noin 29 miljoona euroa, minkä lisäksi on sovittu ehdollisesta lisäkauppahinnasta, joka maksetaan tiettyjen tulostavoitteiden toteutuessa.

Yrityskauppojen rahoittamiseksi Etteplanin hallitus suunnittelee noin 14 miljoonan euron merkintäoikeusantia. Tarvittava osakkeenomistajien valtuutus osakeannille on tarkoitus saada Etteplanin 5.4.2016 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouskutsu on julkistettu 11.2.2016.

Ennen annin toteutumista Ingman Group Oy Ab myöntää Etteplanille noin 10 miljoonan euron väliaikaisrahoituksen, joka on tarkoitus muuttaa osakkeiksi suunnitellussa osakeannissa. Ingman Group Oy Ab on Etteplanin suurin osakkeenomistaja 66, 05 prosentin osuudella yhtiön osakkeista ja äänistä (tilanne 29.2.2016).

Osana kauppasummaa Etteplan luovuttaa 221 365 kpl yhtiön hallussa olevaa osaketta Espotelin ja Soikean avainhenkilöomistajille. Osakkeiden luovuttamiseen liittyy 3 vuoden myyntirajoitus.

Etteplan käyttää yritysjärjestelyn rahoittamiseen myös pankkilainaa sekä olemassa olevia pankkirahoitusfasiliteetteja.

Yrityskauppojen odotetaan toteutuvan 4.4.2016 mennessä ja ostettujen yhtiöiden liiketoiminta on tarkoitus yhdistää osaksi Etteplanin konserniraportointia 1.4.2016.

Juha Näkki, toimitusjohtaja, Etteplan Oyj:

“Etteplan haluaa toimia teknisen suunnittelun suunnannäyttäjänä valmistavan teollisuuden yrityksille. Tänään julkistetulla yritysjärjestelyllä laajennamme jälleen osaamistamme vastataksemme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin, kun nämä kehittävät liiketoimintaansa kohti yhä tietointensiivisempiä palveluita. Yritysjärjestely yhdistää älykkäät laitteet, dokumentoinnin ja teollisen internetin sovellukset ainutlaatuiseksi palvelukonseptiksi suunnittelutoimialalla ja luo meille uusia kasvumahdollisuuksia voimakkaasti kasvavilla digitalisointimarkkinoilla. Laajentamalla palvelukonseptiamme teollisen internetin sovelluksiin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uutta lisäarvoa erityisesti näiden huoltoliiketoiminnan kehittämisessä.

Suurimman omistajamme Ingman Group Oy Ab:n tuella toteutettavat yritysostot vahvistavat Etteplanin asemaa edelläkävijänä innovatiivisten palveluratkaisujen tarjoajana. Toivotan Espotelin ja Soikean ammattilaiset tervetulleiksi Etteplan-konserniin jatkamaan kehitystämme suunnittelualan johtavana toimijana.”  

Kari Liuska, toimitusjohtaja, Espotel Oy:

“Espotel on Pohjoismaiden johtavia teollisen internetin, sulautettujen järjestelmien ja ohjelmistojen tuotekehitystaloja. Yhdessä Etteplanin kanssa palvelutarjontamme täydentävät hyvin toisiaan ja vahvistavat asemaamme yhteisissä asiakkuuksissamme. Teollinen omistaja tarjoaa meille erinomaiset edellytykset liiketoimintamme kansainvälistämiseen ja henkilöstöllemme mielenkiintoisia mahdollisuuksia toimintamme kehittämiseen.”

Atso Vesterinen, toimitusjohtaja, Soikea Solutions Oy:

“Soikean digitaalisen tiedonsiirron monikanavaratkaisut täydentävät yritysjärjestelyssä syntyvän ainutlaatuisen palvelukonseptin, joka yhdistää älykkäät laitteet, dokumentoinnin ja teollisen internetin sovellukset. Yhdistyminen Etteplanin ja Espotelin kanssa avaa meille erinomaisia kasvumahdollisuuksia teollisissa asiakkuuksissa ja vahvistaa mahdollisuuksiamme palvella sekä nykyisiä että uusia asiakkaitamme osana alan johtavaa toimijaa.”

Yritysostoa koskevat tiedotustilaisuudet

Etteplan järjestää 15.3.2016 klo 14.00 suomenkielisen tiedotustilaisuuden Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Tilaisuudessa yritysjärjestelyn vaikutuksia esittelevät toimitusjohtaja Juha Näkki, Etteplan Oyj ja toimitusjohtaja Kari Liuska, Espotel Oy.

Lisäksi järjestetään englanninkielinen sijoittajille ja analyytikoille suunnattu puhelinkonferenssi ja webcast-lähetys klo 16.30 Suomen aikaa. Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/etteplan/live/ . Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/investors . Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2016. Puhelinkonferenssia ja webcastia isännöi toimitusjohtaja Juha Näkki, Etteplan Oyj.

Vantaalla 15. maaliskuuta 2016

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 0400 606 372
Outi-Maria Liedes, SVP, HR, Communications & Operational Development, puh. 040 756 9620

Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2015 Etteplanin liikevaihto oli 141, 1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 2 100 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com