Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q1: KASVU JATKUI

Pörssitiedote – Julkaistu: 28.04.2016 14:00:00

ETTEPLAN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 28.4.2016, KLO 14.00

ETTEPLAN Q1: KASVU JATKUI

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2016

– Konsernin liikevaihto kasvoi 11, 4 % ja oli 38, 6 (1-3/2015: 34, 7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 11, 2 %.
– Operatiivinen liikevoitto oli 2, 2 (2, 3) miljoonaa euroa eli 5, 6 (6, 5) % liikevaihdosta.
– Liikevoitto (EBIT) oli 1, 9 (2, 1) miljoonaa euroa eli 4, 9 (5, 9) % liikevaihdosta.
– Katsauskauden voitto oli 1, 5 (1, 4) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta oli -1, 7 (0, 1) miljoonaa euroa.
– Osakekohtainen tulos oli 0, 07 (0, 07) euroa.
– Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 2 080 (1 873).
– Etteplan laajensi palvelukonseptiaan teolliseen internetin sovelluksiin ostamalla Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n koko osakekannat. Yrityskaupat julkistettiin 15.3.2016 ja toteutettiin katsauskauden jälkeen 4.4.2016, jolloin yritysten liiketoiminta siirtyi Etteplanille. Ostettujen yhtiöiden liiketoiminta on yhdistetty osaksi Etteplanin konserniraportointia 1.4.2016 alkaen.
– Etteplanin hallitus suunnittelee noin 14 miljoonan euron merkintäoikeusantia yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi. Merkintäoikeusannin arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen aikana.
– Etteplanin arvio markkinanäkymistä ja taloudellinen ohjeistus säilyvät ennallaan.

Markkinanäkymät

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Vuonna 2016 Euroopan kasvusta on näköpiirissä paranemisen merkkejä. Suomen markkinoilla epävarmuus on lisääntynyt ja markkinatilanteen odotetaan jatkuvan muuta Eurooppaa heikompana. Aasian markkinoiden kasvun hidastumisesta ja epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta palvelumarkkinoiden avautumisen arvioidaan jatkuvan. Ennakoimme Pohjois-Amerikan hyvän markkinatilanteen jatkuvan. Vuoden alussa suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin palveluiden kysyntä käynnistyi hitaasti.

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna.

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

”Vuosi 2016 käynnistyi huomattavalla kasvulla vuonna 2015 toteutettujen yritysostojen siivittämänä. Orgaaninen kasvu oli kuitenkin hidasta johtuen markkinatilanteesta ja lomien runsaasta ajoittumisesta katsauskauteen. Epävarmuus globaaleilla markkinoilla näkyi kysynnässä ja markkinatilanne oli vaikea erityisesti Suomessa. Näistä syistä johtuen kannattavuutemme heikkeni.

Suunnittelupalveluiden alueella uusia projekteja käynnistyi hitaasti ja vaikea markkinatilanne pitkitti hintaneuvotteluja heikentäen kannattavuuttamme. Investointihankkeita käynnistyi erittäin vähän, mistä johtuen laitossuunnittelu jäi odotuksistamme. Tarjouskantamme laitossuunnittelussa on kuitenkin erittäin vahva ja uskomme hankkeita käynnistyvän vuoden kuluessa. Kiinassa palvelumarkkinoiden kehitys jatkui positiivisena talouden kasvun hidastumisesta huolimatta. Saimme useita uusia asiakkaita ja onnistuimme katsauskauden lopulla kääntämään Kiinan markkinoille myytyjen tuntien suunnan takaisin kasvu-uralle.

Teknisen dokumentoinnin liiketoimintamme kehittyi jälleen erinomaisesti. Kannattavuutta heikensi katsauskaudella odotetusti Saksan liiketoiminnan hidas kehitys ja ohjelmistoliiketoiminnan normaalia pienempi osuus liikevaihdosta. Korjaavat toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ovat käynnissä ja uskomme teknisen dokumentoinnin erinomaisen kehityksen jatkuvan kuluvan vuoden aikana.

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta jatkoimme määrätietoisesti yhtiön kasvustrategian toteuttamista ja teimme yhtiön historian suurimman yritysjärjestelyn ostamalla Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n osakekannat. Näillä yrityskaupoilla vahvistimme asemaamme huomattavasti voimakkaasti kasvavilla sulautettujen järjestelmien ja teollisen internetin markkinoilla. Yhdistämme älykkäät laitteet, dokumentoinnin ja teollisen internetin sovellukset ainutlaatuiseksi palvelukonseptiksi suunnittelutoimialalla. Palvelukonseptillamme pystymme tuottamaan asiakkaillemme entistä enemmän lisäarvoa esimerkiksi huoltoliiketoiminnassa. Odotan innolla, että pääsemme toteuttamaan näitä uusia kasvumahdollisuuksia.”

Julkistamismenettely

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-maaliskuu 2016 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään osavuosikatsaukseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 28.4.2016

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2016 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 28.4.2016 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 2319 5437, tilaisuuden tunnus on Etteplan2016. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/etteplan/live/ . Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Investors.

Vantaalla 28. huhtikuuta 2016

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplanin palvelut kattavat suunnittelun, teknisen dokumentoinnin, sulautettujen järjestelmien sekä IoT:n (esineiden internet) ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2015 Etteplanin liikevaihto oli 141, 1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 2 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.