Siirry sisältöön

ETTEPLAN 1-6/2016: LIIKEVAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Pörssitiedote – Julkaistu: 10.08.2016 14:00:00

ETTEPLAN OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS
10.8.2016 klo 14:00

ETTEPLAN 1-6/2016: LIIKEVAIHTO ENNÄTYSTASOLLA

Katsauskausi huhti-kesäkuu 2016

– Konsernin liikevaihto kasvoi 46, 6 prosenttia ja oli 50, 2 (4-6/2015: 34, 2) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli 10, 1 prosenttia.
– Operatiivinen liikevoitto* oli 2, 9 (2, 5) miljoonaa euroa eli 5, 8 (7, 3) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 1, 0 (0, 2) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
– Liikevoitto (EBIT) oli 2, 4 (2, 3) miljoonaa euroa eli 4, 7 (6, 7) prosenttia liikevaihdosta.
– Katsauskauden voitto oli 1, 8 (1, 7) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta laski ja oli 1, 1 (3, 7) miljoonaa euroa.
– Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos oli 0, 08 (0, 08) euroa.
– Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 2 487 (1 900).
– Etteplan osti Espotelin ja Soikea Solutionsin 4.4.2016, minkä myötä se laajensi liiketoimintaansa sulautetuissa järjestelmissä sekä esineiden internetiin (Internet of Things, IoT). Sulautetut järjestelmät ja IoT on Etteplanin kolmas palvelualue Suunnittelun ja Teknisen dokumentoinnin palvelualueiden lisäksi. Ostetut yritykset ovat mukana raportoinnissa 1.4.2016 alkaen ja kolmannen palvelualueen raportointi aloitetaan tässä osavuosikatsauksessa.
– Etteplan toteutti merkintäetuoikeusannin toukokuussa 2016. Yhtiö keräsi osakeannilla noin 14, 4 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannin seurauksena Etteplanin osakkeiden kokonaismäärä nousi 24 771 492 osakkeeseen.
– Etteplan päivittää arviotaan markkinanäkymistä ja pitää taloudellisen ohjeistuksensa ennallaan.

Katsauskausi tammi-kesäkuu 2016

– Konsernin liikevaihto kasvoi 28, 9 prosenttia ja oli 88, 8 (1-6/2015: 68, 9) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli 5, 2 prosenttia.
– Operatiivinen liikevoitto* oli 5, 1 (4, 8) miljoonaa euroa eli 5, 7 (6, 9) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 1, 2 (0, 3) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
– Liikevoitto (EBIT) oli 4, 2 (4, 4) miljoonaa euroa eli 4, 8 (6, 3) prosenttia liikevaihdosta.
– Katsauskauden voitto oli 3, 2 (3, 1) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta oli -0, 5 (3, 8) miljoonaa euroa. Rahavirran lasku aiheutui yhtiön voimakkaasta kasvusta.
– Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos oli 0, 15 (0, 14) euroa.

*Operatiivinen liikevoitto kuvaa yhtiön operatiivista suoritustasoa: siihen ei sisälly yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia. Markkinanäkymät

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Euroopan verrattain hyvät kasvuodotukset vuodelle 2016 heikkenivät Iso-Britannian Brexit-äänestystuloksen myötä. Suomen markkinoilla markkinatilanteen odotetaan jatkuvan edelleen muuta Eurooppaa heikompana. Aasian palvelumarkkinoiden avautumisen arvioidaan jatkuvan. Ennakoimme Pohjois-Amerikan hyvän markkinatilanteen jatkuvan.

Aiempi arvio markkinanäkymistä

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Vuonna 2016 Euroopan kasvusta on näköpiirissä paranemisen merkkejä. Suomen markkinoilla epävarmuus on lisääntynyt ja markkinatilanteen odotetaan jatkuvan muuta Eurooppaa heikompana. Aasian markkinoiden kasvun hidastumisesta ja epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta palvelumarkkinoiden avautumisen arvioidaan jatkuvan. Ennakoimme Pohjois-Amerikan hyvän markkinatilanteen jatkuvan. Vuoden alussa suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin palveluiden kysyntä käynnistyi hitaasti.

Taloudellinen ohjeistus 15.3.2016

Odotamme koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna.

Avainlukuja

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

”Toinen vuosineljännes muutti Etteplania yhtiönä. Nousimme uuteen kokoluokkaan ja palveluntarjontamme vahvistui merkittävästi sulautetuissa järjestelmissä ja digitalisaatiossa toteutetuilla yritysostoilla. Pystymme jatkossa tarjoamaan teollisille asiakkaille kaikki tarvittavat suunnittelu- ja digitalisaatiopalvelut tuote- ja palveluliiketoiminnan tarpeisiin. Tämä vahvistaa asemaamme markkinoilla edelleen ja tukee kannattavaa kasvuamme. Perustimme yritysostojen toteuduttua kolmannen palvelualueen Sulautetut järjestelmät ja IoT ja aloitamme tässä raportissa sen avainlukujen julkaisemisen.

Kysyntätilanteessa ei tapahtunut katsauskaudella merkittäviä muutoksia. Liikevaihtomme kasvoi toisella vuosineljänneksellä ennätykselliset 47 prosenttia ylittäen konsernin historiassa ensimmäisen kerran 50 miljoonan euron rajan yhdellä vuosineljänneksellä. Yritysostot toivat kasvusta suuren osan, mutta saavutimme myös orgaanisesti vahvan yli 10 prosentin kasvun. Tämä osoittaa palveluvalikoimamme toimivuuden myös vallitsevassa haastavassa markkinatilanteessa. Liikevoittomme jäi vertailukauden tasolle, mikä johtui lähinnä yritysostoihin liittyvistä huomattavista poikkeuksellisista eristä. Poikkeukselliset erät huomioiden kannattavuutemme kehittyi kuitenkin oikeaan suuntaan. Strategian toteutus eteni ja korkean lisäarvon palveluiden osuus liikevaihdosta ylitti 50 prosentin tavoitteemme toisella vuosineljänneksellä.

Liiketoiminnan kehitys palvelualueittain vaihteli. Suunnittelupalvelujen alueella kasvu jatkui ja kannattavuus parani edellisestä vuosineljänneksestä. Suunnittelupalveluissa kysyntä osoitti pieniä piristymisen merkkejä erityisesti laitossuunnittelussa. Uusia hankkeita käynnistyi kuitenkin edelleen hitaasti. Kiinan liiketoiminta kehittyi positiivisesti suunnittelupalvelumarkkinoiden avautuessa. Kiinan markkinoille myydyt työtunnit kasvoivat lähes 30 prosenttia toisella vuosineljänneksellä.

Teknisessä dokumentoinnissa liiketoiminnan vahva kasvu jatkui ja voitimme useita pieniä ulkoistuksia. Kannattavuutta rasitti edelleen Saksan liiketoiminta ja ohjelmistoliiketoiminnan pieni osuus sekä joidenkin yksiköiden heikko markkinatilanne. Kysyntä Etteplanin palveluratkaisuille, erityisesti ulkoistusratkaisuille, on kuitenkin hyvällä tasolla ja yrityskaupoilla hankittu digitalisaatio-osaaminen luo kokonaan uusia kasvumahdollisuuksia myös dokumentoinnin alueella.

Sulautetut järjestelmät ja IoT -liiketoimintamme kehittyi erinomaisesti. Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus oli erittäin hyvällä tasolla. Palvelualueen kysyntä oli hyvällä tasolla. Erityisesti teollisen internetin sovellusten ja muiden digitalisaatiopalveluiden kysyntä oli vahvaa. Espotel Oy:n ja Soikea Solutions Oy:n integrointi osaksi Etteplan konsernia on lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaan. Asiakkaamme ovat erittäin kiinnostuneita uusista palveluistamme, mikä tarjoaa hyviä kasvumahdollisuuksia jatkossa.

Toteutimme katsauskaudella onnistuneen merkintäoikeusannin yritysostojen rahoittamiseksi ja haluan tässä yhteydessä kiittää omistajiamme osoittamastanne luottamuksesta yhtiötä kohtaan. Etteplan on kannattavan kasvun tiellä ja jatkamme eteenpäin kolmen erinomaisen palvelualueen voimin.”

Julkistamismenettely:

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-kesäkuu 2016 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään puolivuosikatsaukseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 10.8.2016

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-kesäkuun 2016 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 10.8.2016 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 (0)9 2310 1675, tilaisuuden tunnus on 512101. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/etteplan/live/ . Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Investors .

Vantaalla, 10. elokuuta 2016

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplanin palvelut kattavat suunnittelun, teknisen dokumentoinnin, sulautettujen järjestelmien sekä IoT:n (esineiden internet) ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2015 Etteplanin liikevaihto oli 141, 1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 2 500 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.