Siirry sisältöön

Etteplan 1-9/2016: Kasvu jatkui, orgaaninen kasvu hidastui

Pörssitiedote – Julkaistu: 27.10.2016 14:00:00

ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS
27.10.2016 klo 14:00

Etteplan 1-9/2016: Kasvu jatkui, orgaaninen kasvu hidastui

Katsauskausi heinä-syyskuu 2016

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 31,7 prosenttia ja oli 42,0 (7-9/2015: 31,9) miljoonaa euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto* oli 2,4 (1,9) miljoonaa euroa eli 5,8 (5,9) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,3 (0,3) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,9 (1,7) miljoonaa euroa eli 4,4 (5,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden voitto oli 1,5 (1,3) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta laski ja oli -3,6 (-1,7) miljoonaa euroa.
 • Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,06**) euroa.
 • Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 2 508 (2 078).
 • Etteplan päivittää arviotaan markkinanäkymistä ja pitää taloudellisen ohjeistuksensa ennallaan.

Katsauskausi tammi-syyskuu 2016

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 29,8 prosenttia ja oli 130,8 (1-9/2015: 100,8) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli 2,5 (3,1) prosenttia.
 • Operatiivinen liikevoitto* oli 7,5 (6,7) miljoonaa euroa eli 5,7 (6,6) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 1,5 (0,6) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 6,1 (6,0) miljoonaa euroa eli 4,7 (6,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden voitto oli 4,7 (4,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -4,2 (2,1) miljoonaa euroa.
 • Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,20**) euroa.
 • Etteplan osti Espotelin ja Soikea Solutionsin huhtikuussa 2016 ja laajensi liiketoimintaansa sulautetuissa järjestelmissä sekä esineiden internetiin (Internet of Things, IoT). Etteplan toteutti merkintäetuoikeusannin toukokuussa 2016 yrityskauppojen rahoittamiseksi.

*Operatiivinen liikevoitto kuvaa yhtiön operatiivista suoritustasoa: siihen ei sisälly yritysjärjestelyihin liittyviä eriä, kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia.
**Vertailukauden osakekohtainen tulos on osakeantioikaistu. Osakeantikerroin oli 1, 050.

Markkinanäkymät

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Ennakoimme maailmantaloudessa vallitsevan epävarmuuden hidastavan uusien investointien käynnistymistä. Euroopan markkinoiden verrattain hyvät kasvuodotukset vuodelle 2016 ovat heikentyneet hieman talouden yleisen epävarmuuden lisääntymisen myötä. Suomen markkinoilla markkinatilanteen odotetaan jatkuvan edelleen muuta Eurooppaa heikompana. Aasian palvelumarkkinoiden avautumisen arvioidaan jatkuvan.

Aiempi arvio markkinanäkymistä

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Euroopan verrattain hyvät kasvuodotukset vuodelle 2016 heikkenivät Iso-Britannian Brexit-äänestystuloksen myötä. Suomen markkinoilla markkinatilanteen odotetaan jatkuvan edelleen muuta Eurooppaa heikompana. Aasian palvelumarkkinoiden avautumisen arvioidaan jatkuvan. Ennakoimme Pohjois-Amerikan hyvän markkinatilanteen jatkuvan.

Taloudellinen ohjeistus 15.3.2016

Odotamme koko vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna.

Avainlukuja

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Kolmas vuosineljännes käynnistyi erittäin hitaasti kesälomien jälkeen. Markkinoiden epävarmuus näkyi erityisesti Suomessa laite- ja laitossuunnittelussa, joiden kysyntä oli alhaisella tasolla. Myös lomat painottuivat tavanomaista enemmän kolmannelle neljännekselle. Näiden syiden takia orgaaninen kasvumme oli negatiivista ja kannattavuutemme jäi odotettua heikommaksi.

Liikevaihtomme kasvu kuitenkin jatkui yritysostojen siivittämänä. Digitalisaatioon liittyviä hankkeita käynnistyi runsaasti koko katsauskauden ajan, ja katsauskauden loppua kohti myös laite- ja laitossuunnittelun kysyntätilanne piristyi hieman.

Suunnittelupalvelut-palvelualueemme liikevaihto laski johtuen pääosin sulautetut järjestelmät ja IoT -palvelualueeseen siirretystä liiketoiminnasta.  Uusia laite- ja laitosinvestointeja käynnistyi myös erittäin vähän erityisesti Suomessa, mikä vaikutti liikevaihdon kehittymiseen. Tarjouskantamme suunnittelupalveluissa on kuitenkin vahva, ja kiinnostus palveluratkaisujamme kohtaan on hyvällä tasolla. Tästä erinomaisena esimerkkinä on katsauskauden jälkeen solmittu merkittävä ulkoistussopimus Outokummun kanssa. Myös Kiinan paikallinen liiketoimintamme kehittyi positiivisesti.

Teknisessä dokumentoinnissa vahva kasvu jatkui, ja kiinnostus erityisesti ulkoistusratkaisujamme kohtaan on erittäin hyvällä tasolla. Onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme edelliseen vuosineljännekseen nähden hieman. Tähän vaikuttivat Saksan liiketoiminnan positiivinen kehitys ja Saksan sisäministeriöltä saatu merkittävä tilaus.

Sulautetut järjestelmät ja IoT -palvelualue kehittyi erinomaisesti. Asiakkaamme luottavat vahvaan osaamiseemme, ja saimme katsauskaudella useita isoja tilauksia. Espotelin ja Soikean integrointi osaksi Etteplania etenee suunnitellusti. Kolmannella vuosineljänneksellä etenimme järjestelmäintegraatiossa, mikä vaikutti konsernin tulokseen kertaluonteisina kuluina.

Haastavan kolmannen neljänneksen jälkeen lähdemme vuoden viimeiselle neljännekselle hieman paremmassa markkinatilanteessa. Vahvan markkina-asemamme ja tarjouskantamme avulla uskon liiketoimintamme kehittyvän positiivisesti loppuvuoden aikana.

Julkistamismenettely:

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään osavuosikatsaukseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 27.10.2016

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-syyskuun 2016 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 27.10.2016 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 (0)9 7479 0360 , tilaisuuden tunnus on 684516 . Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/etteplan/live/ . Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Investors .

Vantaalla 27. lokakuuta 2016

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplanin palvelut kattavat suunnittelun, teknisen dokumentoinnin, sulautettujen järjestelmien sekä IoT:n (esineiden internet) ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2015 Etteplanin liikevaihto oli 141, 1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 2 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.