Siirry sisältöön

ETTEPLAN 2016: Kasvun vuosi päättyi vahvaan tulokseen

Pörssitiedote – Julkaistu: 09.02.2017 14:02:00

ETTEPLAN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2.2017 klo 14:00

ETTEPLAN 2016: Kasvun vuosi päättyi vahvaan tulokseen

Katsauskausi loka-joulukuu 2016

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 31,6 prosenttia ja oli 53,1 (10-12/2015: 40,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 33,0 prosenttia.
 • Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 4,6 (2,9) miljoonaa euroa eli 8,6 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,2 (0,4) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 4,0 (2,6) miljoonaa euroa eli 7,6 (6,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden voitto oli 2,9 (1,8) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 9,8 (7,8) miljoonaa euroa.
 • Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,08**) euroa.
 • Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 2 545 (2 074).
 • Etteplan päivitti taloudelliset ja strategiset tavoitteensa joulukuussa.

Katsauskausi tammi-joulukuu 2016

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 30,3 prosenttia ja oli 183,9 (2015: 141,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 30,8 prosenttia.
 • Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 12,1 (9,5) miljoonaa euroa eli 6,6 (6,8) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 1,7 (1,0) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 10,1 (8,6) miljoonaa euroa eli 5,5 (6,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden voitto oli 7,6 (6,2) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli 5,7 (9,9) miljoonaa euroa.
 • Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,28**) euroa.
 • Etteplan osti Espotelin ja Soikea Solutionsin huhtikuussa 2016 ja laajensi liiketoimintaansa sulautetuissa järjestelmissä sekä esineiden internetiin (Internet of Things, IoT). Etteplan toteutti vuoden toisella neljänneksellä merkintäetuoikeusannin yrityskauppojen rahoittamiseksi.
 • Hallituksen osinkoehdotus on 0,16 (0,15) euroa osakkeelta.

*Operatiivinen liikevoitto kuvaa yhtiön operatiivista suoritustasoa: siihen ei sisälly yritysjärjestelyihin liittyviä eriä, kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia.
**Vertailukauden osakekohtainen tulos on osakeantioikaistu. Osakeantikerroin oli 1, 050.

Markkinanäkymät 2017

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Toimintaympäristössämme on nähtävissä piristymisen merkkejä, mutta yleinen epävarmuus hidastaa edelleen uusien investointien käynnistymistä. Eri maissa tapahtuneet poliittiset muutokset ja tulossa olevat vaalit voivat muuttaa myös talouden suuntaa nopeasti. Keski-Euroopan markkinoiden kehityksen odotetaan säilyvän ennallaan. Ruotsin markkinoiden suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan. Suomen markkinoilla markkinatilanteen odotetaan jatkuvan edelleen muuta Eurooppaa heikompana. Aasian palvelumarkkinoiden kasvun arvioidaan jatkuvan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017

Odotamme koko vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2016 verrattuna.

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

”2016 oli Etteplanille menestyksekäs kasvun vuosi. Liikevaihtomme kasvoi yli 30 prosenttia uudelle ennätystasolle. Vahvistimme toisella vuosineljänneksellä yritysostoilla palveluntarjontaamme sulautetuissa järjestelmissä ja IoT:ssa merkittävästi. Näin pystymme vastaamaan asiakkaidemme kasvavaan kysyntään digitalisaation eri alueilla. Myös liikevoittomme parani merkittävästi ja operatiivinen liikevoittomme lähestyi 10 prosentin tavoitetasoamme viimeisellä neljänneksellä. Vuoden muita neljänneksiä rasittivat pääasiassa yritysostoihin liittyvät kertaluontoiset kulut.

Kysyntätilanne vaihteli vuoden aikana eri markkina-alueilla ja asiakkaittain epävarmuuden leimatessa markkinoita. Palveluratkaisujemme ja erityisesti ulkoistusratkaisumme menestyivät kuitenkin hyvin asiakkaiden hakiessa liiketoimintaansa kustannussäästöjä ja toiminnan tehokkuutta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kysyntä osoitti piristymisen merkkejä, vaikka epävarmuus markkinoilla jatkui. Suomessa kysyntä oli koko vuoden muuta Eurooppaa heikommalla tasolla. Kiinassa suunnittelupalvelumarkkinan avautuminen kiihtyi vuoden loppua kohti ja onnistuimme vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvattamaan Kiinan markkinoille myytyjä tunteja 38 prosenttia.

Suunnittelupalvelut -palvelualueen kehitys oli vakaata, vaikka laitosinvestointeja käynnistyikin erittäin vähän erityisesti Suomessa. Palvelualueen kasvuun vaikutti kolmannen palvelualueemme Sulautetut Järjestelmät ja IoT:n perustaminen toisella vuosineljänneksellä, kun osa Suunnittelupalvelut-liiketoiminnasta siirtyi raportoitavaksi osana uutta palvelualuetta.

Teknisen Dokumentoinnin liiketoiminta kehittyi vuoden loppua kohden erinomaisesti. Kasvu oli koko vuoden vahvaa, mutta kannattavuus ei alkuvuonna yltänyt tavoitteisiimme. Teimme vuoden aikana toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi ja vuoden viimeisellä neljänneksellä saavutimme jälleen erinomaisen tuloksen.

Vuoden toiselta neljännekseltä alkaen raportoitu Sulautetut Järjestelmät ja IoT kehittyi erinomaisesti koko vuoden. Ostettujen liiketoimintojen integrointi osaksi Etteplania eteni hyvin, ja saavutimme vahvan tuloksen. Asiakkaamme investoivat digitalisaatioon jatkuvasti enemmän. Etteplanin vahvan asiakastoimiala- ja tuotetuntemuksen yhdistäminen digitalisaatio-osaamiseen antaa meille kilpailuetua markkinoilla ja luo meille hyviä kasvumahdollisuuksia jatkossa.

Olen tyytyväinen kehitykseemme vuonna 2016 ja haluan kiittää henkilöstöämme hyvästä työstä vuoden aikana. Strategiamme toteutus eteni hyvin kaikilla osa-alueilla, ja vahvan kasvun lisäksi pystyimme parantamaan kannattavuuttamme vuoden loppua kohden. Etteplan lähtee vuoteen 2017 aiempaa vahvempana yhtiönä ja jatkamme määrätietoista työtämme päivitettyjen strategisten ja taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.”

Julkistamismenettely:

Etteplan noudattaa Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-joulukuun 2016 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään osavuosikatsaukseen.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 9.2.2017

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-joulukuun 2016 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 9.2.2017 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 (0)9 7479 0360 , tilaisuuden tunnus on 843234. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa http://platform.goodmood.fi/goodmood/etteplan/live . Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Investors.

Vantaalla 9. helmikuuta 2017

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372

Tilinpäätös on tilintarkastamaton.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet www.etteplan.com

Etteplanin palvelut kattavat suunnittelun, teknisen dokumentoinnin, sulautettujen järjestelmien sekä IoT:n (esineiden internet) ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2016 Etteplanin liikevaihto oli 183, 9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 2 500 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.