Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q1 2017: Hyvä kehitys jatkui ensimmäisellä neljänneksellä

Pörssitiedote – Julkaistu: 03.05.2017 14:00:00

Etteplan Oyj, Osavuosikatsaus , 3.5.2017 klo 14:00

ETTEPLAN Q1 2017: Hyvä kehitys jatkui ensimmäisellä neljänneksellä

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2017

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 42,0 prosenttia ja oli 54,8 (1-3/2016: 38,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 42,8 prosenttia.
  • Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 4,3 (2,2) miljoonaa euroa eli 7,9 (5,6) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,4 (0,2) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 3,8 (1,9) miljoonaa euroa eli 7,0 (4,9) prosenttia liikevaihdosta.
  • Katsauskauden voitto oli 2,9 (1,5) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 1,9 (-1,7) miljoonaa euroa.
  • Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,07**) euroa.
  • Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 2 628 (2 080).
  • Etteplan muuttaa tulosohjeistustaan parantuneen markkinatilanteen ansiosta: liikevaihto ja liikevoitto kasvavat merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna.

*Operatiivinen liikevoitto on vaihtoehtoinen tunnusluku, joka kuvaa yhtiön operatiivista suoritustasoa: siihen ei sisälly yritysjärjestelyihin liittyviä eriä, kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia. 
**Vertailukauden osakekohtainen tulos on osakeantioikaistu. Osakeantikerroin oli 1, 050.

Markkinanäkymät 2017

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Toimintaympäristömme kehitys on tällä hetkellä positiivista. Poliittinen tilanne eri maissa pitää kuitenkin edelleen yllä epävarmuutta ja hidastaa uusien investointien käynnistymistä. Keski-Euroopan markkinoiden kehityksen odotetaan säilyvän ennallaan. Ruotsin markkinoiden suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan. Suomen markkina on piristynyt, mutta yleisen markkina-tilanteen odotetaan jatkuvan edelleen muuta Eurooppaa heikompana. Aasian palvelumarkkinoiden kasvun arvioidaan jatkuvan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017, päivitetty 3.5.2017

Odotamme koko vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna.

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017, päivitetty 9.2.2017

Odotamme koko vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2016 verrattuna.

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

”Vuosi 2017 käynnistyi hyvin. Liikevaihtomme kasvoi katsauskaudella ennätykselliset 42 prosenttia, liikevoittomme tuplaantui ja kassavirta parani merkittävästi vertailukaudesta. Liikevaihdon ja liikevoiton kehitykseen vaikuttivat yritysostot, mutta myös orgaaninen kasvumme oli vahvaa, 15, 7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla. Strategian toteutuksemme eteni hyvin, ja Johdettujen palvelumallien osuus (MSI indeksi) liikevaihdosta nousi 57 prosenttiin.  

Investoimme katsauskaudella kasvumarkkinoille Puolassa ja Kiinassa sekä avasimme uuden toimiston Suomessa. Kiinassa avasimme uudet toimipisteet Xianiin ja Pekingiin. Puolassa laajensimme toimintaamme avaamalla uuden toimipisteen Poznaniin, josta tarjoamme palveluita asiakkaille erityisesti Puolassa ja Keski-Euroopassa. Puolassa tarjontamme laajeni samalla sulautettujen järjestelmien ja IoT-ratkaisujen lisäksi tekniseen dokumentointiin. Suomessa avasimme uuden toimipisteen Helsingin Vallilaan, jossa keskitymme digitaalisiin ratkaisuihin.

Kysyntätilanne piristyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suomessa kysyntä oli edelleen muuta Eurooppaa heikommalla tasolla, mutta parani selvästi heikkoon vertailukauteen nähden. Kiinan suunnittelumarkkinoiden avautuminen jatkui. Onnistuimme kasvattamaan Kiinan markkinoille myytyjen työtuntien määrää katsauskaudella yli 70 prosenttia.  

Suunnittelupalvelut-palvelualue kasvoi vahvan markkina-asemamme ja ulkoistusten siivittämänä. Laitossuunnittelukin osoitti piristymisen merkkejä ja tarjousaktiviteetti oli vilkasta.

Sulautetut järjestelmät ja IoT kehittyi positiivisesti ja asiakkaiden kiinnostus digitaalisiin ratkaisuihin jatkui vahvana.  Laajensimme palvelutarjontaamme palvelumuotoiluun, mikä vahvistaa asemaamme kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa.

Tekninen dokumentointi jatkoi vahvaa kasvua. Saksassa ja Hollannissa projektien hidas käynnistyminen vuoden alussa ja ohjelmistoliiketoiminnan alhainen taso heikensivät hieman kannattavuuttamme.

Vuoden toinen neljännes tulee olemaan vertailukautta selvästi lyhyempi pääsiäisen ajoituksen takia, ja epävarmuus vaivaa edelleen markkinoita. Rohkealla strategian toteutuksella olemme luoneet erinomaisen pohjan tulevalle kasvulle, joten piristyneessä kysyntätilanteessa ja hyvän ensimmäisen neljänneksen jälkeen nostamme taloudellista ohjeistustamme ja odotamme liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoden 2017 aikana.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 3.5.2017

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2017 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 3.5.2017 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 (0)9 7479 0361 , tilaisuuden tunnus on 4636743. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa http://platform.goodmood.fi/goodmood/etteplan/live . Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Investors .

Vantaalla 3. toukokuuta 2017

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372
viestintä- ja markkinointijohtaja Outi Torniainen, puh. 040 512 1375

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com .

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja  IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2016 Etteplanin liikevaihto oli 183, 9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 2 500 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com