Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q2 2017: Hyvä orgaaninen kasvu jatkui, liikevoitto nousi ennätystasolle

Pörssitiedote – Julkaistu: 10.08.2017 14:00:00

Julkaisupäivä:10.8.2017 luokka:Puolivuosikatsaus

Etteplan Oyj, Puolivuosikatsaus,   10.8.2017 klo 14:00

ETTEPLAN Q2 2017: Hyvä orgaaninen kasvu jatkui, liikevoitto nousi  ennätystasolle

Katsauskausi huhti-kesäkuu 2017

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 8,2 prosenttia ja oli 54,3 (4-6/2016: 50,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 9,0 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 7,8 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 8,6 prosenttia.
 • Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 4,7 (2,9) miljoonaa euroa eli 8,6 (5,8) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,2 (1,0) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 4,2 (2,4) miljoonaa euroa eli 7,8 (4,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden voitto oli 3,2 (1,8) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 5,4 (1,1) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,08) euroa.
 • Etteplan jatkoi investointeja kasvuun ostamalla yritykset Suomesta ja Ruotsista.
 • Etteplan päivittää arviotaan markkinanäkymistä ja pitää 3.5.2017 antamansa taloudellisen ohjeistuksensa ennallaan.

Katsauskausi tammi-kesäkuu 2017

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 22,9 prosenttia ja oli 109,1 (1-6/2016: 88,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 23,7 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 10,9 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 11,8 prosenttia.
 • Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 9,0 (5,1) miljoonaa euroa eli 8,2 (5,7) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,6 (1,2) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 8,0 (4,2) miljoonaa euroa eli 7,4 (4,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden voitto oli 6,0 (3,2) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 7,3 (-0,5) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,15) euroa.
 • Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 2 731 (2 487).

*Operatiivinen liikevoitto on vaihtoehtoinen tunnusluku, joka kuvaa yhtiön operatiivista suoritustasoa: siihen ei sisälly yritysjärjestelyihin liittyviä eriä, kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia.  
Keväällä 2016 hankitut Espotel Oy ja Soikea Solutions Oy sisältyvät toisella neljänneksellä 2017 täysimääräisesti Etteplanin lukuihin.

Markkinanäkymät 2017

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Toimintaympäristömme kehittyy tällä hetkellä hyvin kaikilla markkina-alueilla. Keski-Euroopan markkinoiden kehityksen odotetaan säilyvän ennallaan. Ruotsin markkinoiden suotuisan tilanteen odotetaan jatkuvan. Suomen markkinatilanne on parantunut, ja hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan. Aasian palvelumarkkinoiden kasvun arvioidaan jatkuvan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017, päivitetty 3.5.2017

Odotamme koko vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna.

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuoden toisella neljänneksellä liiketoimintamme kehittyi ensimmäisen neljänneksen tapaan mallikkaasti. Suomen markkinatilanne parani katsauskaudella ja muiden markkina-alueidemme hyvä tilanne jatkui. Pystyimme hyödyntämään palveluntarjontaamme ja vahvaa markkina-asemaamme. Toisen neljänneksen liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 9, 0 prosenttia vertailukautta lyhyemmästä neljänneksestä huolimatta. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Määrätietoisen strategian toteutuksen ansiosta pystyimme parantamaan kannattavuuttamme edelleen ja liikevoittomme nousi ennätystasolle. Myös aiemmilla neljänneksillä kassavirran parantamiseksi tehdyt toimenpiteet tuottivat tulosta ja saavutimme toiselle neljännekselle ennätyksellisen kassavirran.

Suunnittelupalvelut-palvelualueella kone- ja laitesuunnittelun kysyntä parani erityisesti Suomessa ja laitossuunnittelun investointihankkeita käynnistyi jonkin verran. Palveluratkaisujemme avulla palvelualueen liiketoiminta kehittyi positiivisesti ja saavutimme selkeän tulosparannuksen. Investoimme myös tulevaan kasvuun vahvistamalla osaamistamme laivanrakennussuunnittelussa ja teräsrakennesuunnittelussa ostamalla SDS Aura Oy:n Suomessa. 

Sulautetut järjestelmät ja IoT -palvelualueella liiketoimintamme kehittyi vakaasti. Liikevaihto kasvoi odotustemme mukaisesti, mutta kannattavuutta rasittivat hieman ensimmäisellä neljänneksellä toteutetut investoinnit orgaaniseen kasvuun sekä joidenkin projektien tuntiylitykset. Palvelualueen kysyntä on kuitenkin erinomaisella tasolla, mikä tarjoaa meille hyviä kasvumahdollisuuksia jatkossa.

Teknisen dokumentoinnin liiketoimintamme kehittyi jälleen erinomaisesti. Erityisesti ulkoistusratkaisumme tarjosivat vakaan pohjan kasvulle ja liiketoimintamme positiiviselle kehitykselle. Laajensimme myös toimintaamme Ruotsissa ostamalla Sorona Innovation AB:n. Sorona täydentää palveluntarjontaamme erityisesti rakenteisessa dokumentoinnissa ja vahvistaa asemaamme Etelä-Ruotsissa.

Olen tyytyväinen kehitykseemme ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Saavutimme voittoja laajalla rintamalla ja toteutimme kasvua tukevia investointeja. Katsauskauden jälkeen ostimme Kiinan yhteisyrityksemme 100-prosenttiseen omistukseemme, mikä osaltaan tukee etenemistämme Kiinan erittäin potentiaalisilla markkinoilla.

Vaikka näkyvyys päämarkkinoillamme on edelleen lyhyt, epävarmuus on vähentynyt, ja lähdemme toiselle vuosipuoliskolle luottavaisin mielin.

Julkistamismenettely:

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa  www.etteplan.com .

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 10.8.2017

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-kesäkuun 2017 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 10.8.2017 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 (0)9 7479 0360, tilaisuuden tunnus on 997906. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa  http://platform.goodmood.fi/goodmood/etteplan/live . Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa  www.etteplan.com/Investors .

Vantaalla 10. elokuuta 2017

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372
viestintä- ja markkinointijohtaja Outi Torniainen, puh. 040 512 1375

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta  www.etteplan.com .

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja  IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.

Vuonna 2016 Etteplanin liikevaihto oli 183, 9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 2 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE.  www.etteplan.com

JAKELU
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet www.etteplan.com