Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q3 2017: Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui

Pörssitiedote – Julkaistu: 25.10.2017 14:00:00

ETTEPLAN Oyj Osavuosikatsaus 25.10.2017 klo 14:00

ETTEPLAN Q3 2017: Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui

Katsauskausi heinä-syyskuu 2017

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 12,3 prosenttia ja oli 47,1 (7-9/2016: 42,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 12,5 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 11,1 (-3,5) prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 11,3 prosenttia.
 • Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 3,4 (2,4) miljoonaa euroa eli 7,1 (5,8) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,1 (0,3) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 2,9 (1,9) miljoonaa euroa eli 6,1 (4,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden voitto oli 2,1 (1,5) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli -1,2 (-3,6) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,05) euroa.

Katsauskausi tammi-syyskuu 2017

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 19,5 prosenttia ja oli 156,2 (1-9/2016: 130,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 20,1 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 11,0 (2,5) prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 11,6 prosenttia.
 • Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 12,4 (7,5) miljoonaa euroa eli 7,9 (5,7) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,7 (1,5) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 10,9 (6,1) miljoonaa euroa eli 7,0 (4,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden voitto oli 8,1 (4,7) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 6,1 (-4,2) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,20) euroa.
 • Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 2 781 (2 508).

*Operatiivinen liikevoitto on vaihtoehtoinen tunnusluku, joka kuvaa yhtiön operatiivista suoritustasoa: siihen ei sisälly yritysjärjestelyihin liittyviä eriä, kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia.
Keväällä 2016 hankitut Espotel Oy ja Soikea Solutions Oy sisältyvät vuoden 2017 toisesta neljänneksestä lähtien vertailukauden lukuihin.

Markkinanäkymät 2017

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Toimintaympäristömme kehittyy tällä hetkellä hyvin kaikilla markkina-alueilla. Keski-Euroopan markkinoiden kehityksen odotetaan säilyvän ennallaan. Ruotsin markkinoiden suotuisan tilanteen odotetaan jatkuvan. Suomen markkinatilanne on parantunut, ja hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan. Aasian palvelumarkkinoiden kasvun arvioidaan jatkuvan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017, päivitetty 3.5.2017

Odotamme koko vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna.

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuoden kolmas neljännes oli meille onnistunut. Kysyntätilanne säilyi hyvänä kaikilla markkina-alueillamme, ja pystyimme parantamaan kaikkia keskeisiä tunnuslukujamme vertailukauteen nähden. Vahva orgaaninen kasvu jatkui, kannattavuutemme ja kassavirtamme paranivat selvästi ja etenimme kohti strategisia tavoitteitamme.

Suunnittelupalvelut -palvelualue kehittyi positiivisesti, ja erityisesti avainasiakkaidemme kysyntä oli hyvällä tasolla. Johdetut palvelumallimme osoittivat vahvuutensa, ja voitimme edelleen markkinaosuuksia. Laitossuunnitteluhankkeitakin käynnistyi katsauskaudella jonkin verran, ja voitimme useita merkittäviä kauppoja.  

Sulautetut järjestelmät ja IoT -palvelualueen kysyntä jatkui hyvänä, ja liiketoimintamme kasvoi osaajien vaikeutuneesta saatavuudesta huolimatta. Toisella neljänneksellä kannattavuuttamme rasittaneet projektien tuntiylitykset jatkuivat kuitenkin edelleen. Korjaavat toimenpiteet projektiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi ovat käynnissä, ja odotan niiden vaikuttavan tuloksiin jo vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Teknisen dokumentoinnin liiketoimintamme kehittyi jälleen erinomaisesti hyvän kysynnän ja ulkoistusliiketoiminnan menestyksen siivittämänä. Jatkoimme katsauskaudella myös panostuksia palveluntarjontamme kehittämiseen, jotta voimme tuoda asiakkaillemme entistä enemmän lisäarvoa informaatiovirtojen kasvaessa ja digitalisaation lisääntyessä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä jatkamme panostuksiamme kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen. Palveluntarjontamme ja erinomaiset asiakkaamme tarjoavat meille hyvän pohjan positiivisen kehityksen jatkumiselle loppuvuoden aikana.

Julkistamismenettely:

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 25.10.2017

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-syyskuun 2017 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 25.10.2017 kello 15.30 alkaen. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 7479 0360, tilaisuuden tunnus on 627585. Englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa http://platform.goodmood.fi/goodmood/etteplan/live.  Suora lähetys alkaa kello 15.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Investors.

Vantaalla 25. lokakuuta 2017

Etteplan Oyj

Hallitus

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2016 Etteplanin liikevaihto oli 183,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 2 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com