Siirry sisältöön

ETTEPLAN 2017: Vahvalla orgaanisella kasvulla en­nä­tys­tu­lok­siin

Pörssitiedote – Julkaistu: 08.02.2018 13:00:00

Etteplan Oyj Tilinpäätöstiedote 8.2.2018 klo 13:00

ETTEPLAN 2017: Vahvalla orgaanisella kasvulla ennätystuloksiin

Katsauskausi loka-joulukuu 2017

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia ja oli 58,5 (10-12/2016: 53,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 11,1 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 9,0 (2,7) prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 9,9 prosenttia.
 • Operatiivinen liikevoitto* oli 4,8 (4,6) miljoonaa euroa eli 8,2 (8,6) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon ei sisältynyt poikkeuksellisia eriä (Q4/2016: -0,2 miljoonaa euroa).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 4,6 (4,0) miljoonaa euroa eli 7,8 (7,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi positiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,2 (-0,2) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Katsauskauden voitto oli 3,5 (2,9) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 12,2 (9,8) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,12) euroa.

Katsauskausi tammi-joulukuu 2017

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 16,8 prosenttia ja oli 214,8 (1-12/2016: 183,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 17,3 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 10,4 (2,5) prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 10,9 prosenttia.
 • Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 17,2 (12,1) miljoonaa euroa eli 8,0 (6,6) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,7 (1,7) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 15,5 (10,1) miljoonaa euroa eli 7,2 (5,5) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,4 (1,7) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Tilikauden voitto oli 11,6 (7,6) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 18,3 (5,7) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,47 (0,33) euroa.
 • Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 2 802 (2 545).
 • Hallituksen osinkoehdotus on 0,23 (0,16) euroa osakkeelta.

* Operatiivinen liikevoitto on vaihtoehtoinen tunnusluku, joka esitetään, koska se kuvaa yhtiön operatiivista suoritustasoa paremmin kuin liikevoitto. Siihen ei sisälly yritysjärjestelyihin liittyvien käyvän arvon arvostusten poistoja eikä ehdollisten velkojen arvostuksen muutosta.
Keväällä 2016 hankitut Espotel Oy ja Soikea Solutions Oy sisältyvät vuoden 2017 toisesta neljänneksestä lähtien vertailukauden lukuihin.

Markkinanäkymät 2018

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Toimintaympäristömme kehittyy tällä hetkellä hyvin kaikilla markkina-alueilla. Keski-Euroopan markkinoiden kehityksen odotetaan säilyvän ennallaan. Ruotsin markkinoiden suotuisan tilanteen odotetaan jatkuvan. Suomen markkinatilanne on hyvä. Aasian palvelumarkkinoiden kasvun arvioidaan jatkuvan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Odotamme koko vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuosi 2017 oli Etteplanille erittäin hyvä. Edeltävien vuosien aikana tehty työ strategiamme toteuttamiseksi tuotti parantuneessa markkinatilanteessa tuloksia. Liikevaihto, liikevoitto ja kassavirta saavuttivat uuden ennätyksellisen tason. Ylitimme 15 prosentin kasvutavoitteemme ja orgaaninen kasvumme oli erinomaisella tasolla. Henkilöstön määrä kasvoi koko vuoden ja vuoden vaihteessa Etteplanissa oli yli 2 800 asiantuntijaa. Toteutimme vuoden 2017 aikana myös useita sisäisiä kehityshankkeita, jotka auttavat meitä etenemään kohti tavoitteitamme tulevina vuosina.

Markkinatilanne parani Suomessa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja kysyntä oli loppuvuoden hyvällä tasolla. Ruotsissa ja Keski-Euroopassa markkinatilanne oli hyvä koko vuoden. Kiinassa suunnittelupalvelumarkkinan kehitys jatkui ja onnistuimme kasvattamaan Kiinan markkinoille tehtyjen tuntien määrää 50 prosenttia. Henkilöstön määrä Kiinassa ylitti 300 asiantuntijaa ja avasimme uudet konttorit Xianiin ja Pekingiin. Tulemme jatkamaan investointeja Kiinan markkinoille vuonna 2018.

Suunnittelupalveluiden ja Teknisen dokumentoinnin palvelualueilla kehitys oli koko vuoden vahvaa, erityisesti teknisen dokumentoinnin kasvu oli erinomaisella tasolla. Molempien palvelualueiden positiiviseen kehitykseen vaikutti menestyminen ulkoistusratkaisujen myynnissä. Jatkoimme myös palveluratkaisujemme kehittämistä ja teimme investointeja uusien teknologioiden tuomiseksi osaksi palveluntarjontaamme.

Sulautetut Järjestelmät ja IoT -palvelualue kehittyi alkuvuonna positiivisesti ja palvelualueen kysyntätilanne on yleisesti hyvä, mutta osaajien vaikeutunut saatavuus erityisesti ohjelmistoliiketoiminnassa vaikuttaa kasvuun. Toisella ja kolmannella neljänneksellä alkaneet haasteet projektiliiketoiminnassa jatkuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tämän lisäksi eräiden asiakkaiden äkillisesti heikentynyt kysyntätilanne vaikutti liiketoiminnan kehitykseen vuoden viimeisellä neljänneksellä ja palvelualueen kannattavuus jäi odotuksiamme alemmalle tasolle. Olemme jatkaneet toimenpiteitä projektiliiketoiminnan tehostamiseksi ja odotamme palvelualueen kannattavuuden paranevan seuraavien vuosineljännesten aikana.

Haluan kiittää koko henkilöstöämme vuoden aikana tehdystä hyvästä työstä. Lähdemme vuoteen 2018 vahvan kasvun siivittämänä ja hyvässä markkinatilanteessa. Jatkamme investointeja kasvuun ja odotamme ylittävämme 3 000 asiantuntijan rajan vuoden 2018 aikana.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-joulukuun 2017 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 8.2.2018

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön vuoden 2017 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 8.2.2018 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0495, kerro puhelinkonferenssin operaattorille osallistuvasi Etteplan Oyj:n puhelinkonferenssiin. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/videot/etteplan-tilinpaatostiedote-2017-webcast-822018-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Sijoittajat.

Vantaalla 8. helmikuuta 2018

Etteplan Oyj

Hallitus

Tilinpäätös on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2017 Etteplanin liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 2 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com