Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q1 2018: Vuosi 2018 käynnistyi hyvin

Pörssitiedote – Julkaistu: 03.05.2018 13:00:00

Etteplan Oyj Osavuosikatsaus 3.5.2018 klo 13:00

ETTEPLAN Q1 2018: Vuosi 2018 käynnistyi hyvin

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2018

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 59,0 (1-3/2017: 54,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 8,9 prosenttia.
  • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 6,2 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 7,5 prosenttia.
  • Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 4,9 (4,3) miljoonaa euroa eli 8,3 (7,9) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,2 (0,4) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 4,4 (3,8) miljoonaa euroa eli 7,5 (7,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Katsauskauden voitto oli 3,3 (2,9) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 3,3 (1,9) miljoonaa euroa.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,12) euroa.
  • Henkilöstön määrä kasvoi 9,1 prosenttia ja oli katsauskauden lopussa 2 868 (2 628).
  • Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoehdotuksen. Osinkoa maksettiin 0,23 (0,16) euroa osakkeelta 16.4.2018.
  • Etteplan muuttaa taloudellista ohjeistustaan: odotamme koko vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2017 verrattuna.

*Operatiivinen liikevoitto on vaihtoehtoinen tunnusluku, joka esitetään, koska se kuvaa yhtiön operatiivista suoritustasoa paremmin kuin liikevoitto. Siihen ei sisälly yritysjärjestelyihin liittyvien käyvän arvon arvostusten poistoja eikä ehdollisten velkojen arvostuksen muutosta. Lisätietoja sivulla 17.

Markkinanäkymät 2018

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Toimintaympäristömme kehittyy tällä hetkellä hyvin kaikilla markkina-alueilla. Keski-Euroopan markkinoiden kehityksen odotetaan säilyvän ennallaan. Ruotsin markkinoiden suotuisan tilanteen odotetaan jatkuvan. Suomen markkinatilanne on hyvä. Aasian palvelumarkkinoiden kasvun arvioidaan jatkuvan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018, päivitetty 3.5.2018

Odotamme koko vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2017 verrattuna.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2018, päivitetty 8.2.2018

Odotamme koko vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuosi 2018 käynnistyi kokonaisuutena hyvin. Euroopassa kysyntätilanne säilyi hyvänä kaikilla markkina-alueillamme, ja Kiinan markkinoiden positiivinen kehitys jatkui. Liikevaihtomme kasvoi ja kannattavuutemme parani vertailukauteen nähden. Myös kassavirran hyvä kehitys jatkui.

Suunnittelupalvelut-palvelualueen kehitys oli erinomaista, ja kannattavuus parani selvästi hyvän kysyntätilanteen siivittämänä. Johdettujen palvelumallien osuus laski palvelualueella hieman  asiakkaiden ostaessa hyvässä markkinatilanteessa enemmän yksittäisiä resursseja.

Sulautetut järjestelmät ja IoT -palvelualueen kannattavuus jäi vielä odotuksistamme. Olemme tehneet toimenpiteitä liiketoiminnan tehostamiseksi, ja niiden vaikutukset alkoivatkin näkyä katsauskauden loppua kohti. Johdettujen palvelumallien osuus laski projektiliiketoimintaan kohdistuneiden toimenpiteiden vaikutuksesta ja asiakkaiden ostaessa enemmän yksittäisiä resursseja. Palvelualueen kannattavuus kuitenkin parani edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, ja odotamme positiivisen kehityksen jatkuvan. Ostimme Koodain Solutions Oy:n liiketoiminnan, mikä tukee osaltaan palvelualueen kehitystä.

Tekninen dokumentointi -palvelualueen kasvu jatkui, mutta palvelualuetta rasitti erään merkittävän projektin toimitusten viivästyminen edelleen sekä haasteet eräiden asiakkaiden kanssa Saksassa. Kysyntä palveluratkaisuillemme on kuitenkin hyvä, mikä tarjoaa meille erinomaisia kasvumahdollisuuksia.

Kiinan liiketoimintamme on tällä hetkellä mielenkiintoisessa vaiheessa. Kiinan markkinoille myydyt työtunnit kasvoivat katsauskaudella yli 40 prosenttia, ja katsauskauden jälkeen solmimme sopimuksen merkittävän kiinalaisen valtio-omisteisen yhtiön kanssa. Sopimuksen myötä laajennamme toimintaamme Qingdaoon, Shandongin maakuntaan. Toistaiseksi pääosin länsimaiset Kiinassa toimivat yhtiöt ovat ostaneet palveluitamme. Kun markkina avautuu myös kiinalaisiin asiakkaisiin, markkinoiden potentiaali moninkertaistuu. Tämä tarjoaa erinomaisen alustan kasvun jatkumiselle, ja tulemme jatkamaan investointeja Kiinaan.

Vallitseva poliittinen tilanne on lisännyt epävarmuutta markkinoilla hieman. Uskomme hyvän kysyntätilanteen kuitenkin jatkuvan ja liiketoimintamme positiivisen kehityksen siivittämänä päivitämme taloudellista ohjeistustamme vuodelle 2018: odotamme liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2017 verrattuna.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 3.5.2018

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2018 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 3.5.2018 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0495, kerro puhelinkonferenssin operaattorille osallistuvasi Etteplan Oyj:n puhelinkonferenssiin. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/videot/etteplan-osavuosikatsaus-q1-2018-webcast-352018-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Sijoittajat.

Vantaalla, 3. toukokuuta 2018

Etteplan Oyj

Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2017 Etteplanin liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 2 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com