Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q3 2018: Liikevoitto parani yli 50 prosenttia

Pörssitiedote – Julkaistu: 30.10.2018 13:00:00

Etteplan Oyj Osavuosikatsaus 30.10.2018 klo 13:00

ETTEPLAN Q3 2018: Liikevoitto parani yli 50 prosenttia

Katsauskausi heinä-syyskuu 2018

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 11,6 prosenttia ja oli 52,6 (7-9/2017: 47,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 13,7 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 6,8 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 8,9 prosenttia.
 • Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 4,8 (3,4) miljoonaa euroa eli 9,2 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,3 (0,1) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 4,4 (2,9) miljoonaa euroa eli 8,3 (6,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,0 (0,1) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Katsauskauden voitto oli 3,2 (2,1) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -0,5 (-1,2) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,08) euroa.

Katsauskausi tammi-syyskuu 2018

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 11,1 prosenttia ja oli 173,6 (1-9/2017: 156,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 12,8 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 7,6 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 9,3 prosenttia.
 • Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 15,7 (12,4) miljoonaa euroa eli 9,1 (7,9) prosenttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,8 (0,7) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 14,5 (10,9) miljoonaa euroa eli 8,3 (7,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,3 (0,7) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä.
 • Katsauskauden voitto oli 10,9 (8,1) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 7,2 (6,1) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,44 (0,33) euroa.
 • Henkilöstön määrä kasvoi 9,7 prosenttia ja oli syyskuun 2018 lopussa 3 050        (2 781).

*Operatiivinen liikevoitto on vaihtoehtoinen tunnusluku, joka esitetään, koska se kuvaa yhtiön operatiivista suoritustasoa paremmin kuin liikevoitto. Siihen ei sisälly yritysjärjestelyihin liittyvien käyvän arvon arvostusten poistoja eikä ehdollisten velkojen arvostuksen muutosta. Lisätietoja sivulla 17.

Markkinanäkymät 2018

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehitys. Toimintaympäristömme kehittyy tällä hetkellä hyvin kaikilla markkina-alueilla. Keski-Euroopan markkinoiden kehityksen odotetaan säilyvän ennallaan. Ruotsin markkinoiden suotuisan tilanteen odotetaan jatkuvan. Suomen markkinatilanne on hyvä. Aasian palvelumarkkinoiden kasvun arvioidaan jatkuvan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018, päivitetty 14.8.2018

Odotamme koko vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan selvästi ja liikevoiton merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna.

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Jatkoimme vuoden kolmannella neljänneksellä aiemmilla neljänneksillä toteutunutta vahvaa kehitystä: liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani merkittävästi. Vaikka epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt, hyvä kysyntätilanne jatkui kaikilla markkina-alueillamme, ja vahvalla operatiivisella suorituksella onnistuimme saavuttamaan vuoden kolmannelle neljännekselle ennätyksellisen kannattavuustason.

Suunnittelupalvelut-palvelualue kehittyi erinomaisesti. Hyvä markkina-asemamme yhdistettynä erinomaiseen operatiiviseen tehokkuuteen tuotti tulosta, ja ylitimme jälleen kannattavuudessa kymmenen prosentin tavoitetason.

Sulautetut järjestelmät ja IoT -palvelualue kehittyi niin ikään erinomaisesti. Toimenpiteet, joita olemme tehneet projektiliiketoiminnan tehostamiseksi ovat tuottaneet tulosta, ja kannattavuus on parantunut lähelle tavoitetasoamme. Eatech-yritysoston integrointi osaksi Etteplania etenee suunnitellusti. Eatech Oy ja aiemmin ostetut Soikea Solutions Oy ja Koodain Solutions Oy yhdistetään uudeksi ketteräksi ohjelmistosuunnitteluyksiköksi. Tämä yksikkö yhdessä Etteplanin muun osaamisen kanssa tekee meistä vahvan toimijan kasvavilla digitalisaatio- ja IoT-markkinoilla ja tarjoaa meille erinomaisia kasvumahdollisuuksia jatkossakin.

Tekninen dokumentointi -palvelualue ei kehittynyt odotuksiemme mukaisesti, ja kasvu hidastui. Asiakkaamme tekivät vahvaan vertailukauteen nähden vähemmän investointeja uusiin toimintamalleihin, mikä hidasti kasvua. Lisäksi eräs merkittävä projektitoimitus Saksassa viivästyi edelleen. Kysyntä erityisesti ulkoistusratkaisujamme kohtaan on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Käymme ulkoistuskeskusteluja useiden asiakkaiden kanssa ja uskomme pystyvämme jälleen kiihdyttämän kasvua tulevilla vuosineljänneksillä.

Jatkoimme katsauskaudella myös investointeja palveluratkaisujemme ja palvelutarjontamme kehittämiseen. Investoimme esimerkiksi materiaalia lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) osaamiseen, digitaaliseen kaksoseen ja muiden digitaalisten teknologioiden kehittämiseen. Olemme tämän vuoden aikana käynnistäneet myös ensimmäisiä tekoälyyn liittyviä kokeiluja ja katsauskaudella ensimmäisen asiakasprojektin tekoälyn ympärillä. Investoimalla uusiin teknologioihin ja tuomalla ne osaksi palveluratkaisujamme voimme luoda asiakkaillemme uudenlaista lisäarvoa. Tällaiset ratkaisut luovat meille myös erinomaisia kasvualustoja tulevaisuutta ajatellen.

Lähdemme vuoden viimeiselle neljännekselle suotuisassa markkinatilanteessa ja odotamme hyvän kysynnän jatkuvan lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta. Lyhyt joulukuu tulee vaikuttamaan vuoden viimeisen neljänneksen kasvuun ja kannattavuuteen, mutta odotamme silti hyvää viimeistä neljännestä tälle monin tavoin ennätykselliselle vuodelle.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 30.10.2018

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-syyskuun 2018 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 30.10.2018 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 0800 523 163, kerro puhelinkonferenssin operaattorille osallistuvasi Etteplan Oyj:n puhelinkonferenssiin. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-osavuosikatsaus-q3-2018-webcast-30102018-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Sijoittajat.

Vantaalla, 30. lokakuuta 2018

Etteplan Oyj

Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestelmien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2017 Etteplanin liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com