Siirry sisältöön

Muutoksia Etteplanin ta­lous­ra­por­toin­nissa ja taloudellisessa ja strategisessa tavoitteessa

Pörssitiedote – Julkaistu: 04.04.2019 14:30:00

Etteplan Oyj Pörssitiedote 4.4.2019 klo 14:30

Etteplan mittaa jatkossa kannattavuuttaan liikevoitto (EBITA) -tunnusluvulla operatiivisen liikevoiton sijaan sekä konsernin että palvelualueiden osalta. Hallituksen päätöksen mukaan myös kannattavuuteen liittyvä strateginen ja taloudellinen tavoite muuttuu. Jatkossa Etteplanin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin taso liikevoitto (EBITA):lle suhteessa liikevaihtoon.

Monet Etteplanin verrokkiyhtiöt käyttävät liikevoitto (EBITA) -tunnuslukua. Aloittamalla tunnusluvun raportoinnin Etteplan parantaa sijoittajien mahdollisuutta verrata yhtiön kehitystä alan muihin yrityksiin.

Vertailutiedot 2018 (pro forma)

Liikevoitto (EBITA) = Liikevoitto (EBIT) + yrityshankintojen käyvän arvon arvostusten poistot

Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto (EBIT) + yrityshankintojen käyvän arvon arvostusten poistot +/- ehdollisten velkojen arvostuksen muutos

Liikevoitto (EBITA) ja operatiivinen liikevoitto ovat ei-IFRS-tunnuslukuja, jotka esitetään koska ne antavat muiden tunnuslukujen lisäksi tietoa Etteplanin strategisesta ja taloudellisesta kehityksestä.

Muutoksia segmenttiraportoinnissa

Etteplan otti 1.1.2019 käyttöön uuden globaalin organisaation, jossa palvelualueet muodostavat raportointisuhteet aiemman maaorganisaation sijaan. Vuoden 2019 alusta lähtien Etteplanilla on kolme palvelualuetta, joiden nimet ovat Suunnitteluratkaisut, Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut sekä Teknisen dokumentoinnin ratkaisut.

Aiemmin Etteplanin liiketoiminta on tapahtunut yhdessä toimintasegmentissä. Organisaatiomuutoksen myötä Etteplan muutti myös ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälleen eli yhtiön johtoryhmälle toimitettavaa, heidän päätöksenteossaan käytettävää sisäistä raportointiaan. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien kukin Etteplanin palvelualue muodostaa oman toiminta- ja raportointisegmenttinsä. Segmenttiraportoinnin muutoksella haluamme lisätä yhtiön liiketoimintastrategian ja tavoitteiden toteutumisen läpinäkyvyyttä.

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien Etteplan julkaisee kustakin raportointisegmentistä/palvelualueesta liikevaihdon ja MSI-indeksin lisäksi liikevoitto (EBITA) -tunnusluvun, liikevoitto (EBITA)-%:n sekä henkilöstön määrän. Koska ehdollisten velkojen arvostusten muutos sisältyy ainoastaan konsernitasolle, palvelualueiden/ raportointi-segmenttien liikevoitto (EBITA) on saman suuruinen kuin aiemmin raportoitu operatiivinen liikevoitto sekä vuosineljänneksittäin että koko vuotta 2018 koskien.

Etteplanin strategiset ja taloudelliset tavoitteet 4.4.2019 lähtien

Kasvu: liikevaihdon 15 prosentin keskimääräinen vuotuinen kasvu (ei muutosta)

Kannattavuus: liikevoitto (EBITA) 10 prosenttia liikevaihdosta (uusi tavoite)

Johdetut palvelumallit: Johdettujen palvelumallien osuus liikevaihdosta 65 prosenttia (Managed Services Index, MSI) vuoden 2019 loppuun mennessä (ei muutosta)

Tase: omavaraisuusaste >30 prosenttia (ei muutosta)

Lisätietoja:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 010 307 2077
Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 010 307 3302                                          

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2018 Etteplanin liikevaihto oli noin 236 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com