Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q1 2019: Liikevaihto ja liikevoitto uusiin ennätyksiin

Pörssitiedote – Julkaistu: 08.05.2019 13:00:00

Etteplan Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2019 klo 13:00

ETTEPLAN Q1 2019: Liikevaihto ja liikevoitto uusiin ennätyksiin

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2019

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia ja oli 65,6 (1-3/2018: 59,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 12,2 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 7,0 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 7,9 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) parani ja oli 6,4 (4,9) miljoonaa euroa eli 9,8 (8,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 5,8 (4,4) miljoonaa euroa eli 8,8 (7,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoittoon (EBITA) ja liikevoittoon (EBIT) sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,2 (0,2) miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä.
 • Katsauskauden voitto oli 4,3 (3,3) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 5,4 (3,3) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,13) euroa.
 • Etteplan otti käyttöön uuden rakenteen ja organisaation 1.1.2019 kiihdyttääkseen kasvuaan, muutti johtoryhmän työnjakoa ja teki muutoksia segmenttiraportointiinsa.
 • Etteplan siirtyi mittamaan kannattavuuttaan liikevoitto (EBITA):lla operatiivisen liikevoiton sijaan. Yhtiö päivitti kannattavuutta koskevan strategisen ja taloudellisen tavoitteensa 4.4.2019. Tavoitteena on saavuttaa liikevoitto (EBITA), joka vastaa 10 prosenttia liikevaihdosta.
 • Etteplan päivittää vuoden 2019 taloudellista ohjeistustaan ja odottaa vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan selvästi vuoteen 2018 verrattuna.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat muiden tunnuslukujen lisäksi tietoa Etteplanin strategisesta ja taloudellisesta kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista sivulla 21-22.

Etteplan uudisti organisaatiotaan ja rakennettaan sekä teki muutoksia segmenttiraportointiinsa 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2019 alusta lähtien palvelualueiden nimet ovat Suunnitteluratkaisut, Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut sekä Teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Kukin palvelualue muodostaa oman raportointisegmenttinsä. Lisätietoa muutoksista sekä IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” -standardin vaikutuksista sivuilla 12 ja 22.

Markkinanäkymät 2019

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Toimintaympäristömme kehittyy edelleen positiivisesti kaikilla markkina-alueilla. Euroopassa kysynnän kasvun odotetaan hieman hidastuvan. Aasiassa palvelumarkkinoiden avautumisen odotetaan jatkuvan, mutta vallitsevan poliittisen tilanteen takia kasvun odotetaan hidastuvan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

Odotamme vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan selvästi vuoteen 2018 verrattuna.

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019, päivitetty 7.2.2019

Odotamme vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan vuoteen 2018 verrattuna.

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuosi 2019 käynnistyi yhtiön historian parhaalla vuosineljänneksellä. Kaikki kolme palvelualuettamme menestyivät, ja liikevaihtomme sekä liikevoittomme (EBIT) nousivat uusiin ennätyksiin. Markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta kysyntätilanne säilyi Euroopassa hyvänä, ja voitimme alkuvuonna useita merkittäviä kauppoja. Kiinassa kauppasodan uhka vaikutti olemassa olevien asiakkaidemme kysyntään ja kasvumme hidastui. Palvelumarkkinoiden avautuminen Kiinassa kuitenkin jatkui, ja saimme useita uusia asiakkaita.

Uudistimme vuoden alussa organisaatiotamme vauhdittaaksemme strategiamme toteutusta ja vastataksemme entistä paremmin muuttuvaan globaaliin kysyntään. Uusi organisaatio sai vuoden ensimmäisestä neljänneksestä lentävän lähdön, ja olemme käynnistäneet useita kehityshankkeita erityisesti palveluratkaisujen myynnin vauhdittamiseksi. Jatkamme määrätietoisesti liiketoimintamme kehittämistä strategisten ja taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Suunnitteluratkaisut-palvelualue kehittyi erinomaisesti, ja hyvällä operatiivisella tehokkuudella ylitimme jälleen kymmenen prosentin kannattavuustason. Uusia laite- ja laitossuunnitteluprojekteja käynnistyi katsauskaudella hyvin, joten uskomme positiivisen kehityksen jatkuvan.

Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueella vuosi käynnistyi niin ikään hyvin. Toteutettujen toimenpiteiden ansiosta projektiliiketoimintamme on tervehtynyt sitä edellisinä vuosina rasittaneista haasteista, ja pystyimme kasvattamaan projektiliiketoimintaamme kannattavasti. Tämän johdosta johdettujen palvelujen osuus liikevaihdosta nousi merkittävästi, minkä vaikutus näkyi myös koko konsernin tasolla.  

Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualue kiihdytti kasvuvauhtiaan, ja kannattavuus parani selvästi. Kannattavuusparannusta tuki ohjelmistoliiketoiminnan ja ulkoistusratkaisujen piristynyt kysyntä. Saksan haasteet rasittivat edelleen palvelualueen kannattavuutta. Olemme vaihtaneet yksikön johdon ja tehostaneet projektitoimintaa laajasti. Näillä toimenpiteillä uskomme liiketoiminnan tervehtyvän tulevien neljännesten aikana.

Olemme nyt kasvaneet viisi ja puoli vuotta peräkkäin ja parantaneet liikevoittoamme kolme vuotta peräkkäin jokaisella vuosineljänneksellä. Vaikka globaalin talouskasvun ennusteita on laskettu ja markkinoiden epävarmuus on jatkunut, uskomme liiketoimintamme kehittyvän edelleen positiivisesti ja koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2018 verrattuna.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 8.5.2019

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2019 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 8.5.2019 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310 ja syöttämällä PIN-koodin 85486654#. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplanin-osavuosikatsaus-q12019-85-alkaen-kello-1430 . Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Sijoittajat .

Vantaalla, 8. toukokuuta 2019

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2018 Etteplanin liikevaihto oli noin 236 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com