Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q2 2019: Kasvu jatkui ja kannattavuus ylitti tavoitetason

Pörssitiedote – Julkaistu: 13.08.2019 13:00:00

Etteplan Oyj Puolivuosikatsaus 13.8.2019 klo 13:00

ETTEPLAN Q2 2019: Kasvu jatkui ja kannattavuus ylitti tavoitetason

Katsauskausi huhti-kesäkuu 2019           

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia ja oli 64,3 (4-6/2018: 62,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 4,1 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 1,2 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 1,6 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) parani ja oli 6,5 (6,2) miljoonaa euroa eli 10,1 (10,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 5,8 (5,7) miljoonaa euroa eli 9,0 (9,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden voitto oli 4,5 (4,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 8,8 (4,5) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,18) euroa.
 • Etteplan kiihdytti kansainvälistä kasvuaan ja osti kesäkuussa Devex Mekatronik AB:n Ruotsista ja heinäkuussa katsauskauden jälkeen EMP Engineering Alliancen Saksasta. Yritysostojen myötä Etteplanin henkilöstömäärä kasvoi yhteensä noin 250 suunnittelualan asiantuntijalla.
 • Etteplan nostaa taloudellista ohjeistustaan: Odotamme vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan merkittävästi vuoteen 2018 verrattuna.

Katsauskausi tammi-kesäkuu 2019         

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 130,0 (1-6/2018: 121,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 8,1 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 4,0 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 4,7 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) parani ja oli 12,9 (11,1) miljoonaa euroa eli 9,9 (9,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 11,6 (10,1) miljoonaa euroa eli 8,9 (8,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Katsauskauden voitto oli 8,8 (7,6) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 14,2 (7,7) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,35 (0,31) euroa.
 • Henkilöstön määrä kasvoi 8,2 prosenttia ja oli kesäkuun 2019 lopussa 3 301 (3 051).

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat muiden tunnuslukujen lisäksi tietoa Etteplanin strategisesta ja taloudellisesta kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista sivuilla 21-22.

Etteplan uudisti organisaatiotaan ja rakennettaan sekä teki muutoksia segmenttiraportointiinsa 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2019 alusta lähtien palvelualueiden nimet ovat Suunnitteluratkaisut, Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut sekä Teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Kukin palvelualue muodostaa oman raportointisegmenttinsä. Lisätietoa muutoksista sekä IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” -standardin vaikutuksista sivuilla 13-14 ja 22.

Markkinanäkymät 2019

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Toimintaympäristömme kehittyy edelleen pääasiassa positiivisesti, mutta vallitsevassa poliittisessa tilanteessa epävarmuus on lisääntynyt ja vaikuttaa kysyntään. Euroopassa kysynnän kasvun odotetaan hidastuvan. Aasiassa palvelumarkkinoiden avautumisen odotetaan jatkuvan, mutta kasvun odotetaan hidastuvan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019, päivitetty 13.8.2019

Odotamme vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan merkittävästi vuoteen 2018 verrattuna.

Edellinen taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019, päivitetty 8.5.2019

Odotamme vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan selvästi vuoteen 2018 verrattuna.

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuoden toisella neljänneksellä markkinatilanne säilyi yleisesti ottaen hyvänä, ja liiketoimintamme kehittyi positiivisesti. Johdettujen palveluiden (Managed Services) osuus liikevaihdosta kasvoi, ja siivitti kannattavuutemme yli tavoitetasomme. Kassavirta oli niin ikään vahva. Liikevaihtomme kasvoi jo 23 vuosineljännestä peräkkäin. Kasvu kuitenkin hidastui hieman pääsiäisen ja siihen liittyvien lomien ajoittuessa kokonaan toiselle neljännekselle.

Suunnitteluratkaisut-palvelualueen operatiivinen suoritus oli erittäin vahva. Erinomainen operatiivinen tehokkuus ja onnistumiset projekteissa nostivat kannattavuutta.

Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueen kehitys oli vakaata. Joidenkin ohjelmistoprojektien hidas käynnistyminen ja muutokset erään asiakkaan kysyntätilanteessa Puolassa vaikuttivat hieman kannattavuuteen.

Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualue kehittyi myös positiivisesti. Ohjelmistokauppojen siirtyminen tuleville vuosineljänneksille ja Saksassa jatkuneet haasteet rasittivat kannattavuutta. Uskomme Saksan liiketoiminnan tilanteen kuitenkin parantuvan loppuvuotta kohti tekemiemme toimenpiteiden ansiosta. Teknisen dokumentoinnin digitalisaation edetessä voimakkaasti olemme myös jatkaneet palveluratkaisujemme kehittämistä ja julkaisemme uusia digitaalisia palveluita loppuvuoden aikana.

Katsauskauden loppupuolella kiihdytimme jälleen kasvua ja toteutimme kesäkuussa Devex Mekatronik AB:n yritysoston Ruotsissa ja heinäkuussa EMP Engineering Alliancen yritysoston Saksassa. Näillä yritysostoilla vahvistimme asemiamme kansainvälisenä toimijana suunnittelupalvelumarkkinoilla. Vaikka vallitsevassa poliittisessa tilanteessa epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt ja vaikuttaa kysyntään, uskomme liiketoimintamme kehittyvän positiivisesti myös loppuvuoden aikana. Yritysostojen tukemana nostimme taloudellista ohjeistustamme ja uskomme nyt liikevaihtomme ja liikevoittomme kasvavan merkittävästi vuoteen 2018 verrattuna.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com .

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 13.8.2019

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-kesäkuun 2019 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 13.8.2019 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310 ja syöttämällä PIN-koodin 31558791#. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-h119-ti-138-kello-1430-alkaen . Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Sijoittajat .

Vantaalla, 13. elokuuta 2019

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com .

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2018 Etteplanin liikevaihto oli noin 236 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 3 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com