Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q3 2019: Kannattava kasvu kiihtyi

Pörssitiedote – Julkaistu: 31.10.2019 13:00:00

Etteplan Oyj Osavuosikatsaus 31.10.2019 klo 13:00

ETTEPLAN Q3 2019: Kannattava kasvu kiihtyi

Katsauskausi heinä-syyskuu 2019          

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 17,0 prosenttia ja oli 61,5 (7-9/2018: 52,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 17,6 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 5,1 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 5,8 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) parani ja oli 6,6 (5,0) miljoonaa euroa eli 10,7 (9,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 5,7 (4,4) miljoonaa euroa eli 9,3 (8,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kertaluonteisten erien yhteisvaikutus liikevoittoon (EBITA) ja liikevoittoon (EBIT) oli 0,8 (-0,0) miljoonaa euroa.
 • Katsauskauden voitto oli 4,7 (3,2) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 (-0,5) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,13) euroa.
 • Etteplan osti heinäkuussa teollisuuden automaatioon ja prosessisuunnitteluun erikoistuneen EMP Engineering Alliancen Saksasta.
 • Katsauskauden jälkeen lokakuussa Etteplan osti tekniseen dokumentointiin erikoistuneen Teknifo AB:n Ruotsista.
 • Katsauskauden jälkeen lokakuussa Etteplan julkaisi yksinkertaistetun teknisen englannin pilviratkaisun.

Katsauskausi tammi-syyskuu 2019         

 •  Konsernin liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia ja oli 191,5 (1-9/2018: 173,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 11,0 prosenttia.
 •  Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 4,4 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 5,1 prosenttia.
 •  Liikevoitto (EBITA) parani ja oli 19,5 (16,2) miljoonaa euroa eli 10,2 (9,3) prosenttia liikevaihdosta.
 •  Liikevoitto (EBIT) oli 17,3 (14,5) miljoonaa euroa eli 9,0 (8,3) prosenttia liikevaihdosta.
 •  Kertaluonteisten erien yhteisvaikutus liikevoittoon (EBITA) ja liikevoittoon (EBIT) oli 0,6 (-0,3) miljoonaa euroa.
 •  Katsauskauden voitto oli 13,5 (10,9) miljoonaa euroa.
 •  Liiketoiminnan rahavirta parani merkittävästi ja oli 15,4 (7,2) miljoonaa euroa.
 •  Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,54 (0,44) euroa.
 • Henkilöstön määrä kasvoi 12,8 prosenttia ja oli syyskuun 2019 lopussa 3 440 (3 050).

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat muiden tunnuslukujen lisäksi tietoa Etteplanin strategisesta ja taloudellisesta kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista sivuilla 21-22.

Etteplan uudisti organisaatiotaan ja rakennettaan sekä teki muutoksia segmenttiraportointiinsa 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2019 alusta lähtien palvelualueiden nimet ovat Suunnitteluratkaisut, Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut sekä Teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Kukin palvelualue muodostaa oman raportointisegmenttinsä. Lisätietoa muutoksista sekä IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” -standardin vaikutuksista sivuilla 12-13 ja 22.

Markkinanäkymät 2019

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Vallitsevassa poliittisessa tilanteessa epävarmuus on lisääntynyt ja vaikuttaa toimintaympäristömme kehitykseen ja kysyntään. Euroopassa kysynnän kasvun odotetaan hidastuvan. Aasiassa palvelumarkkinoiden avautumisen odotetaan jatkuvan, mutta kasvun odotetaan hidastuvan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019, päivitetty 13.8.2019

Odotamme vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvavan merkittävästi vuoteen 2018 verrattuna.

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Kolmannella vuosineljänneksellä kiihdytimme jälleen liikevaihdon kasvua ja ylitimme 15 prosentin kasvutavoitteemme. Yritysostot tukivat kasvua, ja sen lisäksi onnistuimme kasvattamaan liiketoimintaamme myös orgaanisesti hieman heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta. Johdettujen palveluiden osuus liikevaihdosta nousi ensimmäisen kerran yli 60 prosentin tason, ja erityisesti menestys projektiliiketoiminnassa tuki kannattavuutta. Liikevoittoa paransi kertaluonteisena eränä Eatech Oy:n yritysoston lisäkauppahintaan liittyvä uudelleenarviointi. Eatechin liiketoiminta osana Etteplanin ohjelmistoyksikkö Etteplan MOREa on kehittynyt positiivisesti, mutta ei ole saavuttanut sille asetettuja vaativia tavoitteita.

Suunnitteluratkaisut-palvelualueen kysyntä heikkeni hieman, mutta vahvalla operatiivisella suorituksella saavutimme jälleen hyviä tuloksia. Devex Mekatronik AB:n ja EMP Engineering Alliancen yritysostot saivat hyvän alun osana Etteplan-konsernia ja tukivat palvelualueen kasvua ja kannattavuutta.

Ohjelmistot ja sulautetut ratkaisut -palvelualueen hyvä kysyntä jatkui, ja liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Erityisesti projektiliiketoiminta kasvoi kannattavasti. Devex Mekatronik AB:n yritysosto tuki kasvua.

Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueen kysyntä heikkeni yleisesti hieman, mutta ulkoistusratkaisujen kysyntä säilyi hyvänä. Palvelualueen kehitystä rasitti edelleen Saksan liiketoiminta. Toteuttamamme toimenpiteet tuottavat kuitenkin tulosta, ja uskomme Saksan liiketoimintamme tervehtyvän loppuvuoden aikana. Jatkoimme myös palveluratkaisuiden kehitystä ja katsauskauden jälkeen julkaisimme ensimmäisen täysin digitaalisen ratkaisumme. Englannin kielen kirjoituksen laatua parantava HyperSTE-ohjelmisto on nyt saatavilla SaaS-palveluna kaikkialla maailmassa, ja odotamme ohjelmistoliiketoiminnan merkittävää kasvua tulevina vuosina.

Epävarmuus markkinoilla on johtanut kysynnän kasvun hidastumiseen Euroopassa, ja Kiinan markkinoilla kauppasota on johtanut kysynnän laskuun. Palveluratkaisujemme avulla uskomme kuitenkin edelleen voivamme voittaa markkinaosuutta ja jatkaa liiketoiminnan positiivista kehitystä.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com .

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 31.10.2019

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-syyskuun 2019 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 31.10.2019 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310 ja syöttämällä PIN-koodin 18606375#. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-osavuosikatsaus-q319-31102019-kello-1430-alkaen . Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/Sijoittajat .

Vantaalla, 31. lokakuuta 2019

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com .

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2018 Etteplanin liikevaihto oli noin 236 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com