Siirry sisältöön

ETTEPLAN 2019: Kansainvälisen kasvun vuosi

Pörssitiedote – Julkaistu: 11.02.2020 13:00:00

Etteplan Oyj  Tilinpäätöstiedote 11.2.2020 klo 13:00

ETTEPLAN 2019: Kansainvälisen kasvun vuosi

Katsauskausi loka-joulukuu 2019            

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 14,2 prosenttia ja oli 71,8 (10-12/2018: 62,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 14,8 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 0,7 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 1,4 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) kasvoi ja oli 6,5 (6,4) miljoonaa euroa eli 9,0 (10,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) laski ja oli 5,6 (5,7) miljoonaa euroa eli 7,7 (9,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kertaluonteisten erien yhteisvaikutus liikevoittoon (EBITA) ja liikevoittoon (EBIT) oli 0,5 (0,0) miljoonaa euroa.
 • Katsauskauden voitto oli 3,9 (4,4) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 17,5 (15,8) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,18) euroa.
 • Etteplan uudisti strategiansa ja päivitti taloudelliset tavoitteensa joulukuussa. Lue lisää sivulta 12.

Katsauskausi tammi-joulukuu 2019         

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia ja oli 263,3 (1-12/2018: 236,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 12,0 prosenttia.
 • Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3,4 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 4,1 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) parani ja oli 26,0 (22,6) miljoonaa euroa eli 9,9 (9,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) parani ja oli 22,8 (20,2) miljoonaa euroa eli 8,7 (8,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Kertaluonteisten erien yhteisvaikutus liikevoittoon (EBITA) ja liikevoittoon (EBIT) oli 1,1 (-0,3) miljoonaa euroa.
 • Katsauskauden voitto oli 17,4 (15,3) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 32,9 (23,1) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,70 (0,62) euroa.
 • Henkilöstön määrä kasvoi 12,8 prosenttia ja oli joulukuun 2019 lopussa 3 447 (3 055)
 • Hallituksen osinkoehdotus on 0,35 (0,30) euroa osakkeelta.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat muiden tunnuslukujen lisäksi  tietoa Etteplanin strategisesta ja taloudellisesta kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista sivuilla 20-21.

Etteplan uudisti organisaatiotaan ja rakennettaan sekä teki muutoksia segmenttiraportointiinsa 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2019 alusta lähtien palvelualueiden nimet ovat Suunnitteluratkaisut, Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut sekä Teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Kukin palvelualue muodostaa oman raportointisegmenttinsä. Lisätietoa muutoksista sekä IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” -standardin vaikutuksista Tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta sekä sivuilla 12-13 ja 19-20.

Markkinanäkymät 2020

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Vuosi 2020 on käynnistynyt hitaasti. Suomessa työmarkkinatilanne vaikuttaa kysyntään. Kiinassa koronavirus vaikuttaa markkinatilanteeseen ja lisää epävarmuutta globaaleihin markkinanäkymiin. Toisaalta poliittinen epävarmuus on hieman vähentynyt, ja kysynnän odotetaan piristyvän alkuvuoden aikana.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020

Odotamme vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan selvästi ja liikevoiton (EBIT) olevan samalla tasolla tai paranevan vuoteen 2019 verrattuna.

Avainlukuja
(1 000 EUR)10-12/201910-12/20181-12/20191-12/2018
Liikevaihto71 79862 887263 292236 477
Liikevoitto (EBITA)6 4716 38425 96422 555
EBITA, %9,010,29,99,5
Liikevoitto (EBIT)5 5535 73122 81920 184
EBIT, %7,79,18,78,5
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,160,180,700,62
Omavaraisuusaste, %38,942,938,942,9
Liiketoiminnan rahavirta17 52515 83032 88423 055
ROCE, %19,121,919,921,3
Henkilöstö kauden lopussa3 4473 0553 4473 055

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuosi 2019 oli Etteplanille jälleen hyvä. Liikevaihdon kasvu jatkui jo 25. peräkkäisen vuosineljänneksen, kannattavuus koko vuoden osalta oli tavoitetasollamme, ja kassavirta oli erinomainen. Kaikki palvelualueemme menestyivät yleisesti ottaen hyvin, ja haluan kiittää henkilöstöämme hyvästä työstä.

Kiihdytimme vuoden aikana kansainvälistä kasvuamme neljällä yrityskaupalla: vahvistimme asemaamme Ruotsissa kahdella yrityskaupalla, vahvistimme markkinajohtajan asemaamme teknisessä dokumentoinnissa Hollannissa ja käynnistimme Suunnitteluratkaisut -palvelualueen toiminnan Saksassa. Kaikkien yritysostojen integrointi on edennyt suunnitelmiemme mukaan. Myös orgaaninen kasvu jatkui, vaikka se hidastuikin vuoden loppua kohti.

Kysyntätilanne Euroopan markkinoilla oli vuoden aikana kaksijakoinen. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kysyntä kasvoi. Vuoden toisella puoliskolla kysynnän kasvu hidastui, ja vuoden loppua kohti se heikkeni. Suomessa joulukuulle ajoittuneet lakot vaikuttivat erittäin negatiivisesti liiketoimintaamme kaikilla palvelualueillamme. Suunnittelu- ja konsultointialan lakolla oli suora vaikutus liikevaihtoomme ja liikevoittoomme. Tämän lisäksi asiakastoimialojemme lakot vaikuttivat epäsuorasti liiketoimintaamme asiakkaiden keskittyessä normaalin liiketoiminnan sijaan lakkojen vaikutusten minimoimiseen. Kiinassa kauppasodalla oli merkittävä vaikutus paikalliseen kysyntään ja siten myös liiketoimintaamme.

Strategiamme toteutus eteni vuoden aikana hyvin. Johdettujen palvelujen osuus liikevaihdosta ylitti vuoden aikana ensimmäisen kerran 60 prosentin tason. Erityisesti projektiliiketoiminnan kehitys oli vahvaa ja voitimme esimerkiksi yhtiön historian suurimman laitossuunnitteluhankkeen. Jatkoimme myös investointeja palveluntarjontamme kehittämiseen, mikä tuki liiketoimintamme kehitystä. Toteutimme useita mielenkiintoisia hankkeita uusien teknologioiden ympärillä ja käynnistimme ensimmäisen SaaS-palvelumme.

Joulukuun lopussa päivitimme strategiaamme ja taloudellisia tavoitteitamme. ”Increasing value for customers” -strategiamme keskeisenä tavoitteena on lisätä asiakkaillemme tuottamaa arvoa kehittämällä palveluratkaisujamme edelleen ja tuomalla uusia teknologioita entistä voimakkaammin osaksi palvelutarjontaamme. Jatkamme myös kansainvälistä kasvua ja tavoittelemme yli 500 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2024.   

Kuluvaan vuoteen lähdimme heikommassa markkinatilanteessa, ja vuosi käynnistyi hitaasti. Suomen työmarkkinatilanne ja koronavirus lisäävät epävarmuutta markkinoilla ja vaikeuttavat liiketoimintamme kehityksen ennustettavuutta. Toisaalta poliittinen epävarmuus on hieman hellittänyt, joten uskomme kysyntätilanteen piristyvän alkuvuoden aikana ja liiketoimintamme hyvän kehityksen jatkuvan myös vuonna 2020.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 11.2.2020

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön vuoden 2019 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 11.2.2020 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310  ja syöttämällä PIN-koodin 60730367#. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q419-1122020-kello-1430-alkaen. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com/fi/sijoittajat.

Vantaalla, 11. helmikuuta 2020

Etteplan Oyj

Hallitus

Tilinpäätös on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2019 Etteplanin liikevaihto oli noin 263 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com