Siirry sisältöön

Osa­ke­palk­kioi­den luovutus avain­hen­ki­löi­den osakepohjaisen kan­nus­tin­jär­jes­tel­män 2017-2019 perusteella

Pörssitiedote – Julkaistu: 11.02.2020 14:30:00

Etteplan Oyj Pörssitiedote 11.2.2020 klo 14.30

Osakepalkkioiden luovutus Etteplanin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2017-2019 perusteella

Etteplanin hallitus on 11.2.2020 kokouksessaan vahvistanut yhtiön avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2017-2019 perusteella luovutettavien osakkeiden enimmäismäärän, 84 124 osaketta, sekä päättänyt ansaittujen osakepalkkioiden luovutuksesta Yhtön omistamista omista osakkeista. Lisäksi Yhtiö maksaa rahana palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut järjestelmän piirissä olevalle noin 20 Yhtiön avainhenkilölle. Osakkeiden luovutuspäivä on 15.4.2020.

Etteplan Oyj tiedotti yllä mainitun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta 31.5.2017 julkistetulla pörssitiedotteella:

”Etteplan Oyj:n hallitus päätti 31.5.2017 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka sisältää kalenterivuodet 2017-2019. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 260 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkioina mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön omistamista osakkeista tai markkinoilta hankittavista Yhtiön osakkeista, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Kannustinjärjestelmän mahdollinen kertaluontoinen palkkio tullaan maksamaan kannustinjärjestelmäohjelman päätyttyä vuonna 2020.”

Etteplan Oyj

Hallitus

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2019 Etteplanin liikevaihto oli noin 263 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com