Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q1 2020: Hyvin alkanut vuosi jatkuu poik­keuk­sel­li­sissa olosuhteissa

Pörssitiedote – Julkaistu: 05.05.2020 13:00:00

ETTEPLAN OYJ  Osavuosikatsaus 5.5.2020 klo 13:00

ETTEPLAN Q1 2020: Hyvin alkanut vuosi jatkuu poikkeuksellisissa olosuhteissa

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2020      

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia ja oli 71,3 (1-3/2019: 65,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 9,5 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) oli 6,6 (6,4) miljoonaa euroa eli 9,2 (9,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 5,7 (5,8) miljoonaa euroa eli 7,9 (8,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,17) euroa.
  • COVID-19 -pandemian taloudellisia vaikutuksia yhtiöömme on mahdotonta arvioida, ja tämän takia peruutimme taloudellisen ohjeistuksemme maaliskuun lopussa. (ks. s. 2).  

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista sivuilla 17-18.

Avainlukuja
1 000 EUR1-3/20201-3/20191-12/2019
Liikevaihto71 29265 625263 292
Liikevoitto (EBITA)6 5806 42425 964
EBITA, %9,29,89,9
Liikevoitto (EBIT)5 6565 77222 819
EBIT, %7,98,88,7
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,170,170,70
Omavaraisuusaste, %40,641,238,9
Liiketoiminnan rahavirta2 2465 42132 884
ROCE, %18,421,319,9
Henkilöstö kauden lopussa3 4023 1503 447

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuoden 2020 ensimmäinen neljännes käynnistyi Euroopassa hitaasti. Suomessa työmarkkinoiden turbulenssi vaikutti kysyntään, ja muualla Euroopassa projektien käynnistymisessä oli viiveitä. Tammikuun loppupuolella kysyntä piristyi selvästi koko Euroopassa ja säilyi hyvällä tasolla lähes koko ensimmäisen vuosineljänneksen COVID-19 -pandemian tuomasta epävarmuudesta huolimatta. Pandemian laajennuttua Eurooppaan vaikutukset kysyntään ja liiketoimintaamme Euroopassa alkoivat näkyä maaliskuun lopussa.

Kiinassa COVID-19 -pandemialla oli merkittävä vaikutus vuoden ensimmäisen neljänneksen kysyntään ja liiketoimintaamme. Viranomaisten määräämien ylimääräisten lomien, karanteenien ja muiden toimenpiteiden johdosta liiketoimintamme oli lähes pysähdyksissä kiinalaisen uuden vuoden jälkeen ja koko helmikuun ajan. Maaliskuussa työntekijämme pääsivät kuitenkin vaiheittain palaamaan töihin, kysyntä palautui nopeassa tahdissa hyvälle tasolle, ja liiketoimintamme lähes normalisoitui maaliskuun loppuun mennessä.

Näissä erikoisissa olosuhteissa saavutimme kuitenkin hyvän tuloksen. Liikevaihtomme kasvoi yritysostojen siivittämänä, mutta orgaaninen kasvumme kääntyi laskuun erityisesti Kiinan COVID-19 -pandemian vaikutusten takia. Olimme myös varovaisia rekrytoinneissa pandemian tuoman epävarmuuden takia. Liikevoittomme oli olosuhteisiin nähden hyvällä tasolla kaikilla palvelualueillamme hyvän operatiivisen tehokkuuden ansiosta. Erityisen tyytyväisiä olimme Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueen kehitykseen, missä joidenkin heikompien vuosineljännesten jälkeen kannattavuus palautui jälleen hyvälle 10 prosentin tavoitteemme ylittävälle tasolle.

Olosuhteisiin nähden hyvin sujuneen ensimmäisen neljänneksen jälkeen olemme nyt kuitenkin täysin uudenlaisen tilanteen edessä. COVID-19 -pandemian käynnistyminen vaikutti välittömästi markkinatilanteeseen ja kysyntään asiakkaidemme käynnistäessä erilaisia sopeuttamistoimenpiteitä, ja olemme joutuneet sopeuttamaan myös omaa liiketoimintaamme vallitsevaan tilanteeseen kaikissa toimintamaissamme. Tärkein prioriteettimme tällä hetkellä on henkilöstömme terveys, ja teemme kaiken voitavamme taataksemme henkilöstöllemme turvalliset työskentelyolosuhteet. Etteplanin strategia pohjautuu pitkälti palveluratkaisuihin, joita tuotetaan joustavasti mistäpäin maailmaa tahansa. Toteuttaaksemme tätä strategiaa, olemme investoineet laajasti tietojärjestelmiimme ja työkaluihimme. Nämä investoinnit mahdollistivat nyt erittäin nopean siirtymisen etätöihin, mikä on toistaiseksi turvallisin ja tehokkain tapa työskennellä. Tällä hetkellä noin 85 prosenttia henkilöstöstämme on etätöissä, ja haluan kiittää henkilöstöämme joustavuudesta ja hyvästä taisteluhengestä vaikeassa tilanteessa.

COVID-19 -pandemian taloudellisia vaikutuksia yhtiöömme on mahdotonta arvioida, ja tämän takia peruutimme taloudellisen ohjeistuksemme maaliskuun lopussa. On selvää, että pandemian ja erilaisten rajoitustoimenpiteiden pitkittymisellä on merkittäviä vaikutuksia asiakkaidemme ja sitä kautta myös meidän liiketoimintaamme. Olemme kuitenkin jo sopineet lainajärjestelyistä, joilla turvaamme yrityksen rahoituksen kaikissa tilanteissa, ja olemme luottavaisia siihen, että Etteplan tulee ulos tästäkin vaikeasta tilanteesta entistä vahvempana yhtiönä.

Markkinanäkymät 2020

Maailmanlaajuinen COVID-19 -pandemia vaikuttaa merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen. Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Markkinoilla vallitsevan epävarmuuden takia Etteplanin asiakaskysynnässä on tapahtunut äkillisiä muutoksia. Tilanteen pitkittyminen vaikuttaa negatiivisesti taloudelliseen kehitykseen, jonka arviointi on tällä hetkellä erittäin vaikeaa.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 (päivitetty 30.3.2020)

Etteplan luopui 30.3.2020 taloudellisesta ohjeistuksestaan vuodelle 2020 toistaiseksi COVID-19-pandemian aiheuttaman epävarmuuden takia. Yhtiö katsoo, ettei sillä ole toistaiseksi edellytyksiä antaa taloudellista ohjeistusta vuodelle 2020. Ohjeistus annetaan, kun yhtiöllä on paremmat edellytykset arvioida COVID-19 -pandemian vaikutusten laajuutta Etteplanin liiketoimintaan.

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 (päivitetty 11.2.2020):

Odotamme vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan selvästi ja liikevoiton (EBIT) olevan samalla tasolla tai paranevan vuoteen 2019 verrattuna.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 5.5.2020

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2020 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 5.5.2020 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310 ja syöttämällä PIN-koodin 31482910#. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q120-ti-55-kello-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa https://www.etteplan.com/sijoittajat .

Espoossa, 5. toukokuuta 2020

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2019 Etteplanin liikevaihto oli noin 263 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com