Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q2 2020: Vahva kannattavuus poik­keuk­sel­li­sissa oloissa

Pörssitiedote – Julkaistu: 11.08.2020 13:00:00

ETTEPLAN OYJ  Puolivuosikatsaus 11.8.2020 klo 13:00

ETTEPLAN Q2 2020: Vahva kannattavuus poikkeuksellisissa oloissa

Avainasiat huhti-kesäkuussa 2020           

 • Konsernin liikevaihto laski 2,2 prosenttia ja oli 62,9 (4-6/2019: 64,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski 2,0 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) oli 6,3 (6,5) miljoonaa euroa eli 10,0 (10,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 5,4 (5,8) miljoonaa euroa eli 8,5 (9,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 18,0 (8,8) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,18) euroa.

Avainasiat tammi-kesäkuussa 2020         

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia ja oli 134,2 (1-6/2019: 130,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 3,7 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) oli 12,9 (12,9) miljoonaa euroa eli 9,6 (9,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 11,0 (11,6) miljoonaa euroa eli 8,2 (8,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 20,3 (14,2) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,35) euroa.
 • Etteplan päivittää markkinanäkymänsä ja taloudellisen ohjeistuksensa: Liikevaihtomme laskee hieman tai on edellisen vuoden tasolla, liikevoittomme (EBIT) laskee vuoteen 2019 verrattuna. (ks. s. 2).  

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista sivuilla 18-19.

Avainlukuja
1 000 EUR4-6/20204-6/20191-6/20201-6/20191-12/2019
Liikevaihto62 89564 329134 187129 954263 292
Liikevoitto (EBITA)6 2856 48312 86512 90725 964
EBITA, %10,010,19,69,99,9
Liikevoitto (EBIT)5 3595 80111 01511 57222 819
EBIT, %8,59,08,28,98,7
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,160,180,330,350,70
Omavaraisuusaste, %37,740,137,740,138,9
Liiketoiminnan rahavirta18 0338 79620 27914 21732 884
ROCE, %14,622,216,222,119,9
Henkilöstö kauden lopussa3 2973 3013 2973 3013 447

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

”Vuoden toisella neljänneksellä COVID-19 -pandemian vaikutukset näkyivät selvästi kysynnässä. Euroo-passa asiakkaamme toteuttivat erilaisia sopeuttamis- ja säästötoimia, jotka johtivat toimeksiantojen tila-päisiin keskeyttämisiin ja peruuttamisiin. Tästä johtuen liikevaihtomme laski vertailukauteen nähden en-simmäisen kerran sitten vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen. Kiinan markkina palautui toisella neljän-neksellä hyvälle kysyntätasolle, ja Kiinan markkinoille myydyt työtunnit kääntyivät jälleen kasvusuuntaan. Pandemian globaaliin talouteen tuoma epävarmuus jatkuu kuitenkin Kiinassakin, ja tulevaa markkinakehi-tystä on vaikea ennakoida.

Kysynnän heikentyessä keskityimme myyntiin ja uusien mahdollisuuksien löytämiseen muuttuneessa tilan-teessa. Jouduimme kuitenkin toteuttamaan sopeuttamistoimia ja säästämään operatiivisia kustannuksia koko organisaatiossamme. Keskeytimme tilapäisesti myös kehitysohjelmiamme. Oikea-aikaisten toimen-piteiden ansiosta onnistuimme säilyttämään hyvän operatiivisen tehokkuuden, ja kannattavuutemme oli olosuhteisiin nähden erinomaisella tasolla. Vahvalla kannattavuudella mahdollistamme nopean siirtymisen takaisin kasvustrategiamme toteutukseen.

Myös liiketoiminnan rahavirta oli poikkeuksellisen vahva toisella neljänneksellä liiketoiminnan kulujen pu-dotessa myynnistä saatavaa rahavirtaa nopeammin sopeutus- ja säästötoimien vaikutuksesta. Liiketoi-minnan kääntyessä takaisin kasvuun vaikutus rahavirtaan tulee olemaan päinvastainen, eli pidemmällä aikavälillä arvioituna rahavirta tulee heijastelemaan operatiivista suoritustasoamme.

Pandemian mukanaan tuoma epävarmuus jatkuu, ja lähdemme vuoden toiselle puoliskolle epävarmassa markkinatilanteessa. Osalla asiakkaistamme saadut tilaukset ovat kuitenkin toisen vuosineljänneksen poh-jakosketuksen jälkeen kääntymässä parempaan suuntaan. Osa asiakkaistamme on myös käynnistänyt uusia investointeja ollakseen kilpailukykyisempiä, kun kysyntätilanne paranee. Erityisesti digitalisaatioon suuntautuvia investointeja on jo käynnistynyt, ja olemme voittaneet uusia hankkeita. Näin ollen olemme toiveikkaita markkinoiden jonkinlaiseen elpymiseen toisella vuosipuoliskolla pandemian etenemiseen liit-tyvästä epävarmuudesta huolimatta. Tämän arvion ja ensimmäisen vuosipuoliskon tulosten pohjalta an-namme jälleen taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2020: liikevaihtomme laskee hieman tai on edellisen vuoden tasolla, liikevoittomme (EBIT) laskee vuoteen 2019 verrattuna.”

Markkinanäkymät 2020 (päivitetty 11.8.2020)

Maailmanlaajuinen COVID-19 -pandemia vaikuttaa merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen ja lisää epävarmuutta markkinoilla. Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys, ja pandemian vuoksi kysyntä on heikentynyt. Tilanteen pitkittyminen vaikuttaa negatiivisesti Etteplanin liiketoimintaan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 (päivitetty 11.8.2020)

Vuoden 2020 liikevaihto laskee hieman tai on edellisen vuoden tasolla, liikevoitto (EBIT) laskee vuoteen 2019 verrattuna.

Taloudellisesta ohjeistuksesta 2020 luopuminen (päivitetty 30.3.2020)

Etteplan luopuu taloudellisesta ohjeistuksestaan vuodelle 2020 toistaiseksi COVID-19-pandemian aiheuttaman epävarmuuden takia. Yhtiö katsoo, ettei sillä ole toistaiseksi edellytyksiä antaa taloudellista ohjeistusta vuodelle 2020. Ohjeistus annetaan, kun yhtiöllä on paremmat edellytykset arvioida COVID-19 -pandemian vaikutusten laajuutta Etteplanin liiketoimintaan.

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 (päivitetty 11.2.2020):

Odotamme vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan selvästi ja liikevoiton (EBIT) olevan samalla tasolla tai paranevan vuoteen 2019 verrattuna.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 11.8.2020

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-kesäkuun 2020 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 11.8.2020 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310 ja syöttämällä PIN-koodin 47829746#. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q220-ti-118-kello-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa https://www.etteplan.com/Sijoittajat.

Espoossa, 11. elokuuta 2020

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2019 Etteplanin liikevaihto oli noin 263 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 400 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com