Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q1 2021: Takaisin kasvuun hyvällä kan­nat­ta­vuu­della

Pörssitiedote – Julkaistu: 05.05.2021 13:00:00

ETTEPLAN OYJ  Osavuosikatsaus 5.5.2021 klo 13:00

ETTEPLAN Q1 2021: Takaisin kasvuun hyvällä kannattavuudella

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2021      

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia ja oli 73,0 (1-3/2020: 71,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) parani 16,7 prosenttia ja oli 7,7 (6,6) miljoonaa euroa eli 10,5 (9,2) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) parani 16,6 prosenttia ja oli 6,6 (5,7) miljoonaa euroa eli 9,0 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,3 (2,2) miljoonaa euroa.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,17) euroa.
  • Etteplan päivittää markkinanäkymät ja taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2021. Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 285-305 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) 25-28 miljoonaa euroa.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista sivuilla 20-21.

Avainlukuja
1 000 EUR1-3/20211-3/20201-12/2020
Liikevaihto72 95071 292259 702
Liikevoitto (EBITA)7 6796 58026 172
EBITA, %10,59,210,1
Liikevoitto (EBIT)6 5945 65622 380
EBIT, %9,07,98,6
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,210,170,69
Omavaraisuusaste, %42,540,640,5
Liiketoiminnan rahavirta1 2902 24637 997
ROCE, %18,018,416,0
Henkilöstö kauden lopussa3 3313 4023 267

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuosi 2021 käynnistyi hyvin, vaikka lähdimme vuoteen takamatkalta pandemiaa edeltäneeseen lähes normaaliin vertailukauteen nähden. Vuoden vaihteessa meillä oli pandemian takia 165 lomautettua työntekijää ja noin 5 prosenttia vähemmän henkilöstöä kuin vertailukauden alussa. Silti onnistuimme kääntämään liikevaihtomme takaisin kasvuun, ja kannattavuutemme ylitti jälleen tavoitetasomme parantuen selvästi vertailukaudesta.

Markkinatilanne jatkoi paranemistaan kaikissa toimintamaissamme ja kaikilla palvelualueillamme COVID-19 -rokotusten edetessä. Pandemia ja rajoitustoimet näkyvät edelleen jonkin verran kysynnässä, mutta asiakkaidemme saadut tilaukset ovat kasvusuunnassa ja investoinnit tuotekehitykseen ja tuotantoon kasvoivat. Selkein ero vertailukauden markkinatilanteeseen oli Kiinassa, jossa vertailukaudella oli pandemian vaikein jakso. Kiinan kysyntätilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä, ja Kiinaan myydyt työtunnit kasvoivat 121 prosenttia vertailukaudesta.     

Liiketoimintamme kehittyi kaikilla palvelualueillamme hyvin, ja kannattavuus ylitti tavoitetasomme kaikilla kolmella palvelualueella hyvän operatiivisen tehokkuuden ansiosta. Kysyntä palveluratkaisuillemme oli hyvällä tasolla. Suunnitteluratkaisut- ja Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueilla menestyimme erityisesti ulkoistusratkaisuissa asiakkaiden hakiessa joustoja ja tehokkuutta omaan liiketoimintaansa ja solmimme useita ulkoistussopimuksia. Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueella joitakin projekteja käynnistyi hieman hitaasti vuodenvaihteen jälkeen, mutta kysyntä digitalisaatioratkaisuille oli yleisesti vahvaa. Käynnistimme vuoden alussa tällä palvelualueella myös liiketoimintamme Tanskassa ostamalla ohjelmistoyhtiö TekPartnerin. TekPartnerin partnerilähtöinen liiketoimintamalli sopii erinomaisesti Etteplanin ratkaisukeskeiseen strategiaan ja antaa hyvän pohjan kasvulle ja kaikkien Etteplanin palveluiden myymiselle Tanskan markkinoille tulevaisuudessa.

Markkinatilanteen parantuessa olemme jälleen jatkaneet investointeja strategiamme toteutukseen ja palveluntarjontamme kehitykseen. Julkaisimme katsauskaudella mm. teknisen dokumentoinnin digitaalisen Etteplan HowTo -palveluratkaisun dokumentoinnin tuottamiseen ja interaktiiviseen jakeluun esim. mobiililaitteille. Ratkaisu on herättänyt laajaa kiinnostusta asiakaskunnassamme. Palvelu on jo myyty ensimmäiselle asiakkaalle, ja meillä on useita POC (proof of concept) -projekteja menossa. Teemme jatkuvasti työtä myös muiden uusien palveluratkaisujen kehittämisessä, jotta voimme lisätä asiakkaille tuottamaa arvoa tulevaisuudessa.

Pandemia tulee vaikuttamaan liiketoimintaamme vielä ainakin toisella vuosineljänneksellä, mutta tämän jälkeen uskomme liiketoiminnan vähitellen asettuvan niin sanottuun uuteen normaaliin. Markkinatilanteen arvioimme paranevan koko vuoden ajan, joten vahvan ensimmäisen neljänneksen jälkeen meillä on hyvät lähtökohdat loppuvuoteen, ja päivitimme taloudellista ohjeistustamme ylöspäin.

Markkinanäkymät 2021

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Maailmanlaajuisen COVID-19 -pandemian pitkittyminen vaikuttaa edelleen globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen. Rokotusten edetessä asiakkaiden saamat tilaukset ovat kääntyneet kasvuun ja investoinnit tuotekehitykseen ja tuotantoon ovat vauhdittuneet. Tämä on parantanut kysyntätilannetta, ja arvioimme positiivisen kehityksen jatkuvan vuoden aikana.

Päivitetty taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021

Etteplan muutti vuoden 2021 alussa taloudellisen ohjeistuksen käytäntöään ja antaa jatkossa ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) numeerisena vaihteluvälinä. Etteplan päivittää aiempaa ohjeistustaan ja arvioi:   

Vuoden 2021 liikevaihdon olevan 285-305 miljoonaa euroa, ja
vuoden 2021 liikevoiton (EBIT) olevan 25-28 miljoonaa euroa.

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021 (11.2.2021)

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 280-300 miljoonaa euroa.
Vuoden 2021 liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 23-26 miljoonaa euroa.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 5.5.2021

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2021 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 5.5.2021 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310 ja syöttämällä PIN-koodin 92737355#. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q121-ke-55-kello-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com.

Espoossa, 5. toukokuuta 2021

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut, teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun ratkaisut, sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. Vuonna 2020 Etteplanin liikevaihto oli noin 260 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 3 300 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com