Siirry sisältöön

ETTEPLAN 2021: Liikevaihto ja liikevoitto (EBITA) uudelle tasolle

Pörssitiedote – Julkaistu: 10.02.2022 13:00:00

ETTEPLAN OYJ  Tilinpäätöstiedote 10.2.2022 klo 13:00

ETTEPLAN 2021: Liikevaihto ja liikevoitto (EBITA) uudelle tasolle

Avainasiat loka-joulukuussa 2021

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 21,3 prosenttia ja oli 85,3 (10-12/2020: 70,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 20,6 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) kasvoi 10,9 prosenttia ja oli 9,0 (8,1) miljoonaa euroa eli 10,5 (11,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 10,5 prosenttia ja oli 7,8 (7,1) miljoonaa euroa eli 9,2 (10,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 13,2 (17,5) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,23) euroa.

Avainasiat tammi-joulukuussa 2021

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 15,6 prosenttia ja oli 300,1 (1-12/2020: 259,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 14,7 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) kasvoi 15,2 prosenttia ja oli 30,1 (26,2) miljoonaa euroa eli 10,0 (10,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 15,1 prosenttia ja oli 25,8 (22,4) miljoonaa euroa eli 8,6 (8,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 27,1 (38,0) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,80 (0,69) euroa.
 • Hallituksen osinkoehdotus on 0,40 (0,34) euroa osakkeelta.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista raportin lopussa.

Avainlukuja
1 000 EUR10-12/202110-12/20201-12/20211-12/2020
Liikevaihto85 25870 295300 111259 702
Liikevoitto (EBITA)8 9658 08530 13926 172
EBITA, %10,511,510,010,1
Liikevoitto (EBIT)7 8347 09225 75422 380
EBIT, %9,210,18,68,6
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,260,230,800,69
Omavaraisuusaste, %39,740,539,740,5
Liiketoiminnan rahavirta13 15617 51227 09337 997
ROCE, %19,720,316,016,0
Henkilöstö kauden lopussa3 6293 2673 6293 267

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Onnistuimme odotetusti kiihdyttämään kannattavaa kasvuamme vuoden viimeisellä neljänneksellä ja nostimme koko vuoden liikevaihtomme ja liikevoittomme (EBITA) uudelle tasolle: liikevaihto ylitti 300 miljoonaa ja liikevoitto (EBITA) ylitti 30 miljoonaa euroa ensimmäisen kerran. Teimme vuoden aikana runsaasti erilaisia kasvuun tähtääviä investointeja strategiamme mukaisesti. Investoimme palveluratkaisujemme kehitykseen ja uuteen osaamiseen perustamalla uusia tiimejä usealla eri osaamisalueella. Lisäksi toteutimme viisi kansainvälistä kasvua tukevaa yritysostoa. Olen erittäin tyytyväinen vuoden aikana saavuttamaamme kehitykseen ja haluan kiittää koko henkilöstöämme erinomaisesta työstä vuoden aikana.  

Kysyntätilanne oli hyvä lähes koko vuoden ajan kaikilla markkina-alueillamme. Kolmannella neljänneksellä nähdyn lievän notkahduksen jälkeen kysyntätilanne palautui jälleen hyvälle tasolle vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja kiihdytimme kasvuamme. Erityisen vahvaa kasvu oli Ohjelmistot ja sulautetut ratkaisut -palvelualueellamme, jossa viimeisen neljänneksen kasvu oli yli 30 prosenttia ja koko vuoden kasvukin ylitti 25 prosenttia, sekä Kiinassa, missä paikallisille markkinoille myydyt työtunnit kasvoivat vuoden aikana yli 55 prosenttia.  

Kasvumme oli myös kannattavaa, ja pystyimme pitämään koko vuoden kannattavuuden (EBITA) 10 prosentin tavoitetasollamme. Kannattavuuskehitys oli vahvinta Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueella, jossa kannattavuus (EBITA) parani ja ylitti 12 prosentin tason jo toisen kerran vuoden aikana.

Hyvässä markkinatilanteessa osaavan henkilöstön pitäminen ja löytäminen ovat kasvavia haasteita. Olemme investoineet myös pandemian aikana merkittävästi henkilöstöprosessiemme kehittämiseen ja rekrytointiin sekä hybridityöskentelymallin mukaisen etätyön tukemiseen ja johtamiseen. Nämä panostukset ovat tukeneet kasvuamme kaikissa liiketoiminnoissamme, ja henkilöstötyytyväisyytemme on jatkanut positiivista kehitystään myös koko pandemian ajan. Tämä antaa meille hyvän lähtöasetelman vuoteen 2022.

Etteplanin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2024. Pandemia toi mukanaan lisähaasteen tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja tällä hetkellä pandemia vaikuttaa liiketoimintaamme lisääntyneiden sairaspoissaolojen muodossa. Emme kuitenkaan odota tällä olevan suuria vaikutuksia yleiseen markkinatilanteeseen vaan odotamme kysynnän jatkuvan kohtuullisen hyvänä koko vuoden 2022. Vuonna 2021 palasimme vahvan kannattavan kasvun tielle ja vuosi 2022 käynnistyi niinikään vauhdikkaasti kahdella yritysostolla ostaessamme Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueelle Cognitaksen Saksasta ja Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueelle Syncoren Ruotsista. Jatkamme investointeja sekä orgaanisen että epäorgaaniseen kasvuun ja etenemistä kohti tavoitteitamme vuoden 2022 aikana.

Markkinanäkymät 2022

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. COVID-19-pandemian pitkittyminen vaikuttaa edelleen markkinatilanteeseen ja toimitusketjuihin. Asiakkaamme ovat sopeutuneet pandemian vaikutuksiin, ja asiakkaidemme liiketoiminta kehittyy tällä hetkellä positiivisesti.  Vallitseva taloudellinen ja geopoliittinen tilanne voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen. Odotamme kuitenkin kysyntätilanteen jatkuvan kohtuullisen hyvänä koko vuoden 2022 ajan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022

Etteplan antaa ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) numeerisena vaihteluvälinä ja arvioi:   

Vuoden 2022 liikevaihdon olevan 340-370 (2021: 300, 1) miljoonaa euroa, ja
vuoden 2022 liikevoiton (EBIT) olevan 28-32 (2021: 25, 8) miljoonaa euroa.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 10.2.2022

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön vuoden 2021 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 10.2.2022 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310 ja syöttämällä PIN-koodin 76113253#. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q421-102-kello-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com.

Espoossa, 10. helmikuuta 2022

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Tilinpäätös on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Olemme nopeasti kasvava teknologiapalveluyritys, joka on erikoistunut ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisuihin, suunnitteluratkaisuihin sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin. Olemme alan edelläkävijä ja erotumme kilpailussa asiantuntijoidemme laaja-alaisen osaamisen avulla. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Autamme heitä rakentamaan parempaa maailmaa suunnittelun, innovaatioiden ja digitalisaation avulla. Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo vuodesta 1983. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 300,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 3 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com