Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q2 2022: Vahvaa kasvua epävarmuudesta huolimatta

Pörssitiedote – Julkaistu: 10.08.2022 13:00:00

ETTEPLAN OYJ  Puolivuosikatsaus 10.8.2022 klo 13:00

ETTEPLAN Q2 2022: Vahvaa kasvua epävarmuudesta huolimatta

Avainasiat huhti-kesäkuussa 2022          

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 18,9 prosenttia ja oli 89,3 (4-6/2021: 75,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 19,5 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) kasvoi 4,6 prosenttia ja oli 8,1 (7,8) miljoonaa euroa eli 9,1 (10,4) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 1,3 prosenttia ja oli 6,8 (6,7) miljoonaa euroa eli 7,6 (9,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 4,4 (12,4) miljoonaa euroa.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,20) euroa.

Avainasiat tammi-kesäkuussa 2022         

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 20,8 prosenttia ja oli 178,8 (1-6/2021: 148,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 21,4 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) kasvoi 10,5 prosenttia ja oli 17,1 (15,5) miljoonaa euroa eli 9,6 (10,5) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 14,4 (13,3) miljoonaa euroa eli 8,1 (9,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 13,0 (13,7) miljoonaa euroa.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,46 (0,41) euroa.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista raportin lopussa.

Avainlukuja
1 000 EUR4-6/20224-6/20211-6/20221-6/20211-12/2021
Liikevaihto89 25275 043178 838147 993300 111
Liikevoitto (EBITA)8 1497 79417 09915 47330 139
EBITA, %9,110,49,610,510,0
Liikevoitto (EBIT)6 8176 72914 43813 32325 754
EBIT, %7,69,08,19,08,6
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,220,200,460,410,80
Omavaraisuusaste, %35,940,335,940,339,7
Liiketoiminnan rahavirta4 39212 42112 99013 71027 093
ROCE, %15,517,316,117,616,0
Henkilöstö kauden lopussa3 9933 4913 9933 4913 629

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vahva kasvumme jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Myös henkilöstömäärämme jatkoi kasvuaan, ja ylitti uuden tuhatluvun sekä 4 000 henkilön rajapyykin pian katsauskauden päättymisen jälkeen. Toteuttamamme yritysostot tukivat kasvua, mutta myös orgaaninen kasvu oli hyvällä tasolla markkinan epävarmuuksista huolimatta. Jatkoimme myös palvelutarjontamme ja osaamisemme kehittämistä kahdella yritysostolla. Vahvistimme kestävän kehityksen osaamistamme ja ostimme LCA Consulting Oy:n Suomesta. DDCOM B.V.:n hankinta Alankomaista laajensi tarjontaamme teknisen dokumentoinnin 3D-sisältöpohjaisissa animaatio- ja visualisointipalveluissa. Katsauskauden jälkeen teimme strategisen sijoituksen koneoppimis- ja tekoälyteknologiaa kehittävään ruotsalaiseen start-up-yhtiö Ekkono Solutions AB:hen, jonka teknologian hyödyntämisessä osana palveluratkaisujamme näemme laajaa potentiaalia.

Pandemiarajoitusten poistuttua Euroopassa pääsimme vihdoin järjestämään erilaisia henkilöstötilaisuuksia. Pandemian aikana syntyi sekä sosiaalista- että koulutusvelkaa, joita purimme katsauskauden aikana pois. Tämä nosti katsauskauden henkilöstö-, koulutus- ja matkustuskuluja ja vaikutti kannattavuuteen. Jatkossa odotamme näiden kulujen tasaantuvan uuden hybridityömallin tasolle. Katsauskauden kannattavuuteen vaikuttivat myös sairauspoissaolot, lomien aiempaa suurempi painottuminen toiselle neljännekselle sekä Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueella toteutettuihin organisaation uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, joiden takia kannattavuutemme jäi hieman tavoitetasostamme.

Kysyntätilanne säilyi katsauskaudella hyvänä, mutta kysynnässä esiintyi vaihtelua. Venäjän Ukrainassa käynnistämä sota kiihdyttää inflaatiota ja lisää epävarmuutta. Nämä vaikuttavat asiakkaidemme investointihalukkuuteen joillakin asiakastoimialoilla, ja kehitysprojektien aloituksia siirtyi eteenpäin jonkin verran. Kysynnän vaihtelu näkyi erityisesti Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut-  ja Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueilla. Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueen operatiivinen tehokkuus jäi odotuksistamme, ja teimme katsauskaudella toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Suunnitteluratkaisut-palvelualueella asiakkaiden toimitusprojekteihin liittyvä suunnittelu piti yllä hyvää kysyntää, ja operatiivinen tehokkuus oli hyvällä tasolla.

Vuoden toiselle puoliskolle lähdemme epävarmuudesta ja kysynnän vaihtelusta huolimatta kohtuullisen hyvässä kysyntätilanteessa. Vaikka joillakin asiakastoimialoilla investointeja on lykätty, puolustusväline-teollisuuteen ja vihreään siirtymään liittyvät investoinnit ovat kasvussa, ja asiakkaidemme tilauskannat ovat edelleen kehittyneet pääsääntöisesti positiivisesti. Näin ollen arvioimme liiketoimintamme kasvun ja positiivisen kehityksen jatkuvan myös vuoden loppupuoliskolla ja pidämme taloudellisen ohjeistuksemme ennallaan.

Markkinanäkymät 2022

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. COVID-19-pandemian pitkittyminen vaikuttaa edelleen markkinatilanteeseen ja toimitusketjuihin. Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa lisää epävarmuutta markkinoilla ja kiihdyttää inflaatiota, mikä hidastaa investointeja ja vaikuttaa kysyntätilanteeseen. Toisaalta epävakaa geopoliittinen tilanne lisää puolustusvälineteollisuuden ja vihreään siirtymään liittyvien investointien kysyntää. Ennustaminen on edelleen vaikeaa, ja kysyntätilanteessa on vaihtelua. Odotamme silti yleisen kysyntätilanteen jatkuvan kohtuullisen hyvänä koko vuoden 2022 ajan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022

Etteplan säilyttää ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) ennallaan ja arvioi:  

Vuoden 2022 liikevaihdon olevan 340-370 (2021: 300, 1) miljoonaa euroa, ja
vuoden 2022 liikevoiton (EBIT) olevan 28-32 (2021: 25, 8) miljoonaa euroa.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 10.8.2022

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-kesäkuun 2022 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 10.8.2022 kello 14.30 alkaen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310 ja syöttämällä PIN-koodin 81322636#. Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q222-ke-108-kello-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com.

Espoossa, 10. elokuuta 2022

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


Etteplan lyhyesti

Olemme nopeasti kasvava teknologiapalveluyritys, joka on erikoistunut ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisuihin, suunnitteluratkaisuihin sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin. Olemme alan edelläkävijä ja erotumme kilpailussa asiantuntijoidemme laaja-alaisen osaamisen avulla. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Autamme heitä rakentamaan parempaa maailmaa suunnittelun, innovaatioiden ja digitalisaation avulla. Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo vuodesta 1983. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 300,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli 4 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com