Siirry sisältöön

Etteplan Oyj julkistaa suositellun julkisen kä­tei­sos­to­tar­jouk­sen Semcon AB:n osak­kee­no­mis­ta­jille ja tarjoaa 149 Ruotsin kruunua osaketta kohti

Pörssitiedote – Julkaistu: 23.08.2022 9:00:00

ETTEPLAN OYJ, Pörssitiedote, Sisäpiiritieto, 23.8.2022, klo 09.00

TÄMÄ TIEDOTUS EI OLE TARJOUS SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA TARJOUS OLISI LAIN JA SÄÄDÖSTEN ALLA SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. OSAKKEENOMISTAJIEN, JOTKA HALUAVAT HYVÄKSYÄ OSTOTARJOUKSEN (KUTEN MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ), MUTTA EIVÄT ASU RUOTSISSA, TULEE TIEDUSTELLA OSTOTARJOUKSEEN SOVELTUVASTA LAISTA JA SEN HYVÄKSYMISESTÄ SEURAAVISTA MAHDOLLISISTA VEROSEURAAMUKSISTA. OSAKKEENOMISTAJIEN TULISI TUTUSTUA TARJOUKSEN RAJOITUKSIIN, JOTKA ON SISÄLLYTETTY “TÄRKEÄÄ TIETOA”-OSIOON TÄMÄN TIEDOTUKSEN LOPUSSA, SEKÄ TARJOUSASIAKIRJASSA, JOKA JULKAISTAAN ENNEN OSTOTARJOUKSEN TARJOUSAJAN ALKAMISTA.

Etteplan Oyj (“Etteplan”) julkistaa suositellun julkisen käteisostotarjouksen Semcon AB:n (”Semcon” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajille, tarjoten 149 Ruotsin kruunua jokaista Semconin osaketta kohden (”Ostotarjous”).  Semconin osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholman Small Capin pörssilistalla, kaupankäyntitunnuksella SEMC.

Ostotarjouksen yhteenveto

 • Etteplan tarjoaa 149 Ruotsin kruunua käteisenä jokaista Semconin osaketta kohden (“Tarjousvastike”). Ostotarjouksen kokonaisarvo on noin 2 699 miljoonaa Ruotsin kruunua.[2] Tarjousvastiketta ei tulla korottamaan.
 • Tarjousvastike sisältää preemion, joka on:
  • 31,6 prosenttia verrattuna Semconin osakkeen päätöskurssiin (113,20 Ruotsin kruunua) Nasdaq Tukholmassa 22.8.2022, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistusta välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä;
  • 32,0 prosenttia verrattuna Semconin osakkeen kolmenkymmenen päivän kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (112,89 Ruotsin kruunua) Nasdaq Tukholmassa välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistusta; sekä
  • 27,6 prosenttia verrattuna Semconin osakkeen sadankahdeksankymmenen päivän kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (116,81 Ruotsin kruunua) Nasdaq Tukholmassa välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistusta.
 • Semconin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Semconin osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Ostotarjouksen hyväksymisen suositusta tukee Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:n (“PwC”) kirjallinen fairness opinion -lausunto.
 • Yhtiön suurin osakkeenomistaja JCE Group AB, edustaen yhteensä noin 25,9 prosenttia Semconin kaikista osakkeista, on sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen. Tämän lisäksi joukko muita suuria osakkeenomistajia, edustaen yhteensä noin 21,7 prosenttia Semconin kaikista osakkeista, ovat vahvistaneet aikomuksensa hyväksyä Ostotarjous.
 • Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkaa arviolta 1.9.2022 ja sen odotetaan päättyvän arvoilta 6.10.2022.
 • Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen sille, että Etteplan saavuttaa yli 90 prosentin omistusosuuden Semconin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä (täysi laimennusvaikutus huomioiden). Tämän lisäksi Ostotarjous tehdään ehtojen ja tässä tiedotteessa olevien toteuttamisedellytysten 1-6 mukaisesti.

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

“Olemme viime vuosina seuranneet tarkkaan Semconin transformaatiota, joka monin tavoin muistuttaa Etteplanin kehitystä aikojen saatossa. Uskon vahvasti, että Etteplanin ja Semconin yhdistyminen on kaikista näkökulmista katsottuna oikea tie. Molemmille yhtiöille se tarkoittaisi merkittävää muutosta kasvupotentiaalissa. Se mahdollistaisi laaja-alaisempien ja monipuolisempien palvelujen tarjoamisen asiakkaillemme globaalisti sekä tekisi meistä entistä houkuttelevamman yhteistyökumppanin niin asiakkaille, toimittajille kuin muillekin keskeisille sidosryhmille. Semconin osakkeenomistajille se tarjoaa houkuttelevan preemion, ja Etteplanin osakkeenomistajille yhdistyminen taas loisi pitkän aikavälin omistaja-arvoa. Kaikkein tärkeimmälle pääomallemme eli nykyisille ja tuleville työntekijöille se merkitsisi uusia kehityspolkuja, merkityksellisiä projekteja sekä osaamisen ristiinpölytystä entistä kansainvälisemmässä yhtiössä. Olen vakuuttunut, että tämä on paras strateginen vaihtoehto myös Semconille, ja olen todella innoissani mahdollisuudesta päästä yhdessä luomaan johtavaa pohjoismaista teknologiapalveluyhtiötä.”

Ostotarjouksen tausta ja strategiset tavoitteet

Etteplanilla on pääkonttori Suomessa, ja Semconilla pääkonttori Ruotsissa. Yhtiöt ovat kansainvälisesti toimivia teknologiapalveluyrityksiä, jotka tarjoavat ratkaisuja pääasiassa teollisuusasiakkaille. Yhdessä nämä kaksi yhtiötä tulisivat täydentämään ja vahvistamaan toisiaan palveluissa, asiantuntemuksessa sekä maantieteellisessä sijainnissa. Yhdistyneestä yhtiöstä tulisi yksi pohjoismaisista markkinajohtajista tuotesuunnittelussa, vahva pelaaja tuotantoratkaisuissa ja älykkäissä tehdasratkaisuissa, sekä eurooppalainen markkinajohtaja teknisessä tuoteinformaatiossa. Uusi yhtiö tulisi myös olemaan merkittävä pelaaja ohjelmisto- ja digitalisointiratkaisuissa.

Etteplan ja Semcon toimivat molemmat teknologiapalveluiden markkinassa, jossa asiakaskysyntää kasvattavat teknologian kehittymisen ja digitalisaation kiihtyminen, sekä kasvava tarve kestäville ratkaisuille ja osaaville asiantuntijoille. Kyky vastata monimutkaisiin, laajoihin sekä maailmanlaajuisiin asiakastarpeisiin on teknologiapalveluissa keskeinen kilpailuetu. Sirpaloituneesta markkinasta huolimatta asiakasmieltymykset siirtyvät kohti harvempia sekä kokonaisvaltaisempia kumppanuuksia, mikä korostaa edelleen laajuuden merkitystä tarjonnassa, asiantuntemuksessa sekä maantieteellisessä läsnäolossa.

Etteplan uskoo, että yhdistyneellä yhtiöllä olisi hyvät lähtökohdat markkinatrendeihin vastaamiseen, luoden kasvupotentiaalia, jota kumpikaan yhtiö ei saavuttaisi yksin. Yhtiöt vahvistaisivat ja osittain täydentäisivät toisiaan asiakassegmenteissä, Etteplan ollen erityisen vahva teollisuussektorilla ja Semcon autoteollisuus- ja life science -sektoreilla. Maantieteellisesti yhdistynyt yhtiö vahvistaisi läsnäoloaan merkittävästi sen keskeisillä markkinoilla, joista Ruotsi olisi sen suurin markkina, ja laajentaisi maailmanlaajuista ulottuvuuttaan. Lisäksi yhdistyneellä yhtiöllä olisi mahdollisuus sijoittaa vielä enemmän sen tarjontaan ja henkilöstön kehitykseen, hyödyntäen parantunutta markkina-asemaansa.

Etteplan uskoo, että yhtiöt sopisivat erinomaisesti yhteen strategisesti, operatiivisesti ja kulttuurisesti. Semconin muutos viimeisten vuosien aikana on ollut onnistunutta ja tuonut yhtiöt lähemmäksi toisiaan. Jaetut pohjoismaiset arvot ja historiallisesti samankaltaiset strategiset polut tarjoavat hyvät lähtökohdat yhteiselle matkalle. Entistä paremmat mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen markkinoita johtavassa, kansainvälisemmässä yhtiössä sekä vahva perinne ihmisten asettamisessa etusijalle tekisivät yhdistyneestä yhtiöstä erinomaisen kodin sen työntekijöille sekä houkuttelevan työnantajan uusille kyvyille.

Yhdistyneen yhtiön täyden potentiaalin saavuttamisen odotetaan vaativan Etteplanin ja Semconin tiivistä yhteistyötä sekä keskinäistä integraatiota. Suunniteltu yhdistyminen on ennen kaikkea pyrkimys kasvuun, jolla pyritään vaalimaan ja kasvattamaan osaamista ja asiantuntijuutta yhdistyneessä yhtiössä. Työntekijöiden vähentäminen ei näin ollen ole tavoitteena. Yhtiöiden johdossa ja hallinnossa kuitenkin on eräitä päällekkäisiä toimintoja ja tällä tulee olemaan joitakin henkilöstövaikutuksia. Uuden yhtiön tuleva rakenne ja toimintamalli tullaan suunnittelemaan yhdessä, ja nimitykset avainrooleihin tullaan tekemään molemmista yhtiöistä. Yhtiöiden toimistoja sijaitsee osin samoilla alueilla ja tulevaisuudessa samoissa paikoissa sijaitsevien toimistojen yhdistämistä tullaan harkitsemaan.

Etteplan uskoo, että yhdistymisellä on merkittäviä synergiavaikutuksia, joiden tällä hetkellä arvioidaan olevan kokonaisuudessaan yli 5 miljoonaa euroa vuosittain. Synergiat luovat pitkän aikavälin osakkeenomistaja-arvoa. Yhdistynyt yhtiö olisi houkutteleva sekä nykyisille että tuleville työntekijöille, sekä loistava yhteistyökumppani asiakkailleen, toimittajilleen ja muille tärkeille sidosryhmille.

Ostotarjous

Vastike

Etteplan tarjoaa 149 Ruotsin kruunua käteisenä jokaista Semconin osaketta kohden. 149 Ruotsin kruunun käteisvastiketta ei tulla korottamaan.

Mikäli Semcon, ennen Ostotarjouksen selvityspäivää, jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varoja tai mitä tahansa muuta varallisuutta osakkeenomistajilleen, alennetaan tarjousvastiketta vastaavalla määrällä.

Välityspalkkiota ei veloiteta Ostotarjouksen selvityksen yhteydessä.

Ostotarjouksen kokonaisarvo

Ostotarjouksen kokonaisarvo on noin 2 699 miljoonaa Ruotsin kruunua.[4]

Preemio

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on:

 • 31,6 prosenttia verrattuna Semconin osakkeen päätöskurssiin (113,20 Ruotsin kruunua) Nasdaq Tukholmassa 22.8.2022, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistusta välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä;
 • 32,0 prosenttia verrattuna Semconin osakkeen kolmenkymmenen päivän kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (112,89 Ruotsin kruunua) Nasdaq Tukholmassa välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistusta; sekä
 • 27,6 prosenttia verrattuna Semconin osakkeen sadankahdeksankymmenen päivän kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (116,81 Ruotsin kruunua) Nasdaq Tukholmassa välittömästi ennen Ostotarjouksen julkistusta.

Semconin hallituksen suositus ja fairness opinion -lausunto

Semconin hallitus suosittelee yksimielisesti, että Semconin osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen. Semconin hallitus on saanut fairness opinion -lausunnon Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:lta koskien Ostotarjousta, jonka mukaan Ostotarjous on Osakkeiden haltijoiden näkökulmasta taloudellisessa mielessä kohtuullinen.

Semconin osakkeenomistajien sitoumukset

Etteplan on vastaanottanut Yhtiön suurimman osakkeenomistajan, JCE Group AB:n, sitoumuksen hyväksyä Ostotarjous. JCE Group AB on sitoutunut eräin tavanomaisin ehdoin Ostotarjouksessa tarjoamaan 4 682 991 osaketta (edustaen 25, 9 prosenttia Semconin ulkona olevista osakkeista). Sitoumus riippuu ehdollisesti siitä, ettei ylivertaista kilpailevaa tarjousta ole julkisesti ilmoitettu ennen hyväksymisajan päättymistä edellyttäen, että tällaisen kilpailevan tarjouksen arvo ylittää Ostotarjouksen mukaisen arvon osaketta kohden kilpailevan tarjouksen julkistamishetkellä vähintään viidellä prosentilla. Sitoumus päättyy, jos Ostotarjous ei toteudu 1.12.2022 tai sitä ennen.

Etteplan on lisäksi keskustellut muiden suurten osakkeenomistajien[7] kanssa ja saanut positiivista palautetta. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 3 928 844 Semconin osaketta (edustaen yhteensä 21, 7 prosenttia ulkona olevista Semconin osakkeista) ovat vahvistaneet aikomuksensa hyväksyä Ostotarjous. Nämä osakkeenomistajat ovat Nordea Fonder, Otus Capital Management sekä Ennismore Fund Management.

Etteplanin osakkeenomistusosuus Semconissa

Ostotarjouksen julkistamishetkellä Etteplan ei omista osakkeita Semconissa. Etteplan eikä mikään Etteplanin lähipiiriin kuuluva osapuoli omista osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja, jotka johtavat Semconin osakeomistusta vastaavan taloudelliseen altistumiseen. Lisäksi Etteplan eikä mikään Etteplanin lähipiiriin kuuluva osapuoli ole hankkinut tai sitoutunut hankkimaan Semconin osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja, jotka johtavat Semconin osakeomistusta vastaavan taloudelliseen altistumiseen Ostotarjousta ehtoja edullisemmilla ehdoilla kuuden kuukauden aikana ennen Ostotarjouksen julkistamista.

Etteplan varaa oikeuden ostaa, tai järjestää ostaa Semconin osakkeita, mukaan lukien ostot julkisilta markkinoilta vallitsevaan hintaan tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Tällaiset mahdolliset ostot tehdään ja niistä ilmoitetaan soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien toteuttamisedellytysten täyttymiselle:

 1. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty osakkeiden osalta, jotka edustavat yhteensä, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yli yhdeksääkymmentä (90) prosenttia ulkona olevista Semconin osakkeista ja äänistä.
 2. Mitään lakia ei ole säädetty tai muuta määräystä annettu tai minkään toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen päätöstä ei ole annettu, joka kokonaan tai merkittävältä osin estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen.
 3. Ei ole ilmennyt olosuhteita, joilla voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus tai jolla voitaisiin kohtuudella arvioida olevan olennaisen haitallinen vaikutus Semconin taloudelliseen asemaan tai liiketoimintaan, mukaan lukien Semconin myyntiin, tulokseen, likviditeettiin, omavaraisuuteen, omaan pääomaan tai varoihin, lukuun ottamatta olosuhteita, jotka ilmenivät Ostotarjouksen seurauksena.
 4. Yhtiö ei ole julkistanut tai antanut Etteplanille tai Etteplanin neuvonantajille tietoa, joka olisi olennaisesti virheellistä, olennaisesti epätäydellistä tai olennaisesti harhaanjohtavaa, ja Semcon ei ole jättänyt julkistamatta mitään tietoa, joka sen olisi tullut julkistaa.
 5. Semcon ei ryhdy toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on heikentää Ostotarjouksen toteuttamisen edellytyksiä.
 6. Kaikki tarvittavat säännöksiin perustuvat viranomaishyväksynnät tai vastaavat hyväksynnät, luvat ja päätökset, mukaan lukien kilpailuviranomaisluvat, on saatu Etteplanin näkökulmasta hyväksyttävin ehdoin.

Etteplan pidättää itsellään oikeuden vetäytyä Ostotarjouksesta, mikäli on selvää, että yksikin yllä kuvatuista Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksistä ei ole täyttynyt tai sitä ei tulla voimaan täyttää. Edellä olevien toteuttamisedellytyksien 2-6 osalta Ostotarjouksesta voidaan kuitenkin luopua vain, jos tällaisen ehdon täyttymättä jättäminen on olennaisen tärkeää Etteplanin Semconin ostamisen kannalta tai jos Ruotsin arvopaperineuvosto (Sw. Aktiemarknadsnämnden) muuten sen hyväksyy. Etteplan pidättää itsellään oikeuden luopua kokonaan tai osittain yhdestä, useista tai kaikista edellä mainituista toteuttamisedellytyksistä, mukaan lukien edellytyksen numero 1 osalta toteuttaa Ostotarjous alemmalla hyväksymistasolla.

Etteplania koskevaa tietoa

Etteplan on nopeasti kasvava teknologiapalveluyhtiö, joka auttaa asiakkaitaan paremman ja kestävämmän maailman rakentamisessa suunnittelun, innovaation ja digitalisaation kautta. Etteplan uskoo, että huomisen haasteiden ratkaiseminen edellyttää erilaista ja kohdennetumpaa lähestymistapaa. Etteplan on suunnitteluratkaisujen edelläkävijä, ja erottuu joukosta yhdistämällä asiantuntijuutta ja uusia teknologioita ratkaisuihin, jotka tuottavat asiakkaille arvoa. Kolmella palvelualueellaan Suunnitteluratkaisut, Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut sekä Teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Etteplan muodostaa ainutlaatuisen palvelutarjooman, joka kattaa tuotteen koko elinkaaren. Etteplanin asiakkaina on maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Etteplanilla on yli 4 000 suunnittelualan asiantuntijaa kahdeksassa maassa, 87 toimistossa. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.etteplan.com.

Ostotarjouksen rahoitus

Ostotarjous ei ole minkään rahoitusehdon alainen. Ostotarjouksen ehtojen alla yhtiön osakkeenomistajille maksettava käteisvastike rahoitetaan Etteplanin saatavilla olevan ehtoisen rahoituksen avulla, jonka tarjoaa Ingman Group Oy Ab, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Nordea Bank Oyj julkisten tarjousten rahoituksessa käytetyillä tavanomaisilla ehdoilla. Yllä mainittu rahoitus tarjoaa Etteplanille tarpeeksi käteisvaroja täyttämään Ostotarjouksesta maksettavan vastikkeen kokonaisuudessaan ja näin ollen tarjouksen loppuun saattaminen ei ole rahoitusehtojen alainen.

Ruotsin arvopaperineuvoston päätös

Päätöksessään AMN 2022:32, Ruotsin arvopaperineuvoston päätös (Sw. Aktiemarknadsnämnden) on myöntänyt Etteplanille vapautuksen vaatimuksesta suunnata Ostotarjous Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille. Päätös on nähtävillä Ruotsin arvopaperineuvoston verkkosivuilla www.aktiemarknadsnamnden.se.

Due diligence Ostotarjouksen yhteydessä

Etteplan on Ostotarjouksen valmistelujen yhteydessä suorittanut rajoitetun vahvistavan due diligence -tarkastuksen koskien Semconia. Semcon on vahvistanut, että Etteplanille ei ole annettu mitään Semconia koskevaa sisäpiiritietoa due diligence -tarkastuksen yhteydessä.

Alustava aikataulu

Tarjousasiakirjan julkistaminen                  31.8.2022
Tarjousaika alkaa                                       1.9.2022
Tarjousaika päättyy                                    6.10.2022
Selvityksen alkaminen                               12.10.2022

Etteplan pidättää oikeuden yhteen tai useampaan Ostotarjouksen tarjousajan pidentämiseen sekä selvityksen alkamisen lykkäämiseen. Etteplan tiedottaa tällaisesta pidentämisestä tai pidentämisistä lehdistötiedotteella tai -tiedotteilla Ruotsissa ja pörssitiedotteella tai -tiedotteilla Suomessa vallitsevan lain ja säädösten mukaisesti.

Pakollinen yritysosto ja listalta poistaminen

Jos Etteplan saavuttaa yli 90 prosentin omistusoikeuden Semconin ulkona olevista osakkeista, Etteplan aikoo käynnistää pakollisen yritysoston Ruotsin Yhtiöoikeuslain alla (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)). Tämän lisäksi Etteplan aikoo edistää Semconin osakkeiden poistamista Nasdaq Tukholman pörssilistalta.

Sovellettava lainsäädäntö ja riidat

Ostotarjoukseen ja Ostotarjoukseen liittyviin Etteplanin ja Semconin osakkeenomistajien välisiin sopimuksiin sovelletaan Ruotsin lakia ja niitä tulkitaan sen mukaisesti. Ostotarjousta koskevat sekä siitä nousevat riidat ratkaistaan yksinomaan ruotsalaisissa tuomioistuimissa, Tukholman käräjäoikeuden toimiessa ensimmäisenä oikeusasteena.

Ostotarjouskoodi sekä Ruotsin arvopaperineuvoston päätökset ja lausunnot koskien Ostotarjouskoodin tulkintaa ja soveltamista soveltuvat Ostotarjoukseen. Etteplan on ilmoittanut Nasdaq Tukholmalle sitoutuvansa noudattamaan Ostotarjouskoodia sekä alistumaan Nasdaq Tukholman mahdollisiin sanktioihin, jos se rikkoo Ostotarjouskoodia.

Neuvonantajat

Etteplan on nimittänyt Evli Corporate Finance AB:n taloudelliseksi neuvonantajakseen sekä Bird & Bird Advokat KB:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen Ostotarjouksen yhteydessä.

Etteplan Oyj

Hallitus

Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille

Etteplan ja Semcon toivottavat median edustajat, analyytikot sekä molempien yhtiöiden osakkeenomistajat tervetulleiksi suorana lähetettävään webcast-tilaisuuteen kysymysosioineen tänään kello 11.00 Suomen aikaa (10.00 Ruotsin aikaa). 

Esitys ja kysymysosio ovat englanninkielisiä.

Osallistujat voivat lähettää kysymyksiä esityksen aikana kirjallisesti viestialustan kautta (pääsy webcast-linkistä) tai puhelinkonferenssin kautta osallistuttaessa puhelimitse esityksen jälkeen.

Linkki webcast-lähetykseen: https://etteplan.worksup.com

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viimeistään 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua alla olevaan puhelinnumeroon:Osallistu soittamalla yhteen alla olevista puhelinnumeroista ja antamalla neuvottelutunnus.

Suomi: +358 (0) 9 2310 6867

Ruotsi: +46 (0) 8 5024 3961

Iso-Britannia: +44 (0) 208 142 5164

Neuvottelutunnus: 778 262 298 #

Lisätietoja:

Juha Näkki, toimitusjohtaja, Etteplan
puh. 358 400 606 372

Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Etteplan
puh. +358 40 512 1375

Mediakyselyt:

Maiju Röysky, Miltton
maiju.roysky@miltton.com
puh. +358 50 574 7028

Tietoa Ostotarjouksesta on saatavilla osoitteessa http://www.etteplan-offer.com/fi/.

Ostotarjousta koskevissa hallinnollisissa kysymyksissä olettehan yhteydessä pankkiin tai hallintarekisteröinnin hoitajaan, jonne osakkeenne on rekisteröity.

Tärkeää tietoa

Tämä tiedotus ei ole tarjous suoraan tai välillisesti Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai millään muulla alueella, jossa tarjous olisi lain ja säädösten alla soveltuvan lain vastainen. (”Rajoitetut maat”).

Tiedotteen saattaminen saatavaksi, julkaistavaksi tai jaettavaksi muualla kuin Ruotsissa saattaa olla lailla rajoitettua ja täten kaikkien henkilöiden, joihin sovelletaan minkä tahansa muun lainkäyttöalueen kuin Ruotsin lakeja, tulee ottaa selvää sovellettavista vaatimuksista ja noudattaa niitä. Erityisesti niiden henkilöiden, jotka eivät asu Ruotsissa, kykyyn hyväksyä Tarjous saattaa vaikuttaa heidän sijaintimaansa säännökset. Sovellettavien rajoitusten noudattamatta jättäminen voi merkitä minkä tahansa tällaisen Rajoitetun maan arvopaperilakien rikkomista. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Ostotarjoukseen osallistuvat yritykset ja henkilöt irtisanoutuvat kaikesta vastuusta eivätkä hyväksy mitään vastuuta jos rajoituksia rikotaan jonkun henkilön toimesta.

Tämä tiedote on valmisteltu Ruotsin lakia, Ostotarjouskoodia sekä Ruotsin arvopaperineuvoston Ostotarjouskoodin tulkintaa ja soveltamista koskevia päätöksiä ja lausuntoja noudattaen, eikä tässä tiedotteessa julkaistu tieto saa olla samaa kuin mitä se olisi ollut, jos tämä tiedote olisi valmisteltu jonkun muun toimivallan kuin Ruotsin säännöksiä noudattaen.

Ellei Etteplan toisin määrää, tai Ruotsin laki, Ostotarjouskoodi tai Ruotsin arvopaperineuvoston Ostotarjouskoodin tulkintaa ja soveltamista koskevat päätökset ja lausunnot niin vaadi, ja soveltuvat säännökset sallivat,   Ostotarjousta ei erityisesti tulla tekemään suoraan tai välillisesti millään Rajoitetussa maassa, jolla tämä olisi vallitsevien säädösten vastaista, eikä kukaan näissä maissa oleskeleva henkilö voi hyväksyä Ostotarjousta millään tavalla tai millään välineellä (tähän luetaan mukaan, mutta ei rajoiteta kuuluvaksi sähköposti, telefaksi, puhelin, internet ja muut sähköisen viestinnän muodot) millään osavaltioiden välisen tai ulkomaisen kaupan välineellä tai minkään kansallisen, osavaltion tai muun Rajoitetun maan arvopaperipörssin kautta tai millään muulla alueella jolla hyväksyntä olisi soveltuvan lain vastaista eikä Ostotarjousta voi hyväksyä millään tällaisella tavalla, välineellä tai keinolla. Täten tämän tiedotteen kopioita tai mitään virallisia dokumentteja Ostotarjoukseen liittyen ei erityisesti saa eikä tule saada, suoraan tai välillisesti, postittaa tai muutoin välittää eteenpäin, jakaa tai lähettää Rajoitettuun maahan tai sieltä pois tai millekään muulle alueelle, jossa tämä olisi säädösten vastaista. Henkilöt, jotka saavat tällaisia dokumentteja (mukaan lukien edunvalvojat, edustajat ja trusteet) eivät saa postittaa tai muutoin välittää, jakaa tai lähettää niitä Rajoitetun toimivallanalueelle tai millekään muulle Alueelle, jonka säädöksiä tämä rikkoisi.

Sellaisille Semconin osakkeenomistajille, jotka eivät asu Ruotsissa tai ole Ruotsin kansalaisia, Ostotarjouksen tarjoamiseen saattaa vaikuttaa sen alueen säädökset, joissa henkilöt asuvat tai joiden kansalaisia he ovat. Henkilöiden, jotka eivät ole Ruotsin kansalaisia tai asukkaita tulisi tutustua ja noudattaa heidän alueittensa säädöksiä.

Ostotarjousta taikka tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ja dokumentteja ei ole tehty eikä niitä ole hyväksytty valtuutetun henkilön puolesta muutetun ”Financial Services and Markets Act 2000” (”FSMA”) 21 osion mukaisesti. Täten tietoa ja dokumentteja, jotka sisältyvät tähän tiedotteeseen ei erityisesti jaeta, eikä niitä tule välittää, yleisölle Iso-Britanniassa, ellei vapautus sovellu. Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto ja dokumentit ovat FSMA:n 21 osion taloudellisen edistämisen rajoituksesta vapautettuja sen perusteella, että tämä on viestintää yhtiöltä tai yhtiön puolesta, koskien kauppaa, joka liittyy yhtiön päivittäisen toiminnan kontrolliin; tai 50 tai yli 50 prosentin yhtiön äänivaltaisen osakkeiden saaminen UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, artikla 62 mukaisesti.

Tämä tiedote on julkaistu lehdistötiedotteena Ruotsissa ruotsiksi ja englanniksi sekä Etteplanin pörssitiedotteena suomeksi ja englanniksi. Mikäli versioiden välillä on ristiriitaa, ruotsinkielinen lehdistötiedote säilyy voimassa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa julkaistu tieto liittyen tulevaisuuden asemaan ja olosuhteisiin, mukaan lukien lausumat koskien tulevaisuuden tulosta, kasvua ja muita ennusteita sekä niiden taustalla olevat oletukset, lausunnot suunnitelmista, tavoitteista, aikomuksista ja odotuksista koskien tulevia taloudellisia tuloksia, tapahtumia, toimintaa, palveluita, tuotekehitystä sekä Ostotarjouksen mahdollisia ja muita vaikutuksia, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat voidaan yleensä, mutta ei aina, tunnistaa ilmaisujen kuten ”ennakoida”, ”aikoa”, ”odottaa”, ”uskoa”, ”arvioida”, ”suunnitella”, ”tulee olemaan” tai vastaavien ilmaisujen kautta. Tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin liittyy luonnostaan riskejä sekä epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja ovat riippuvaisia tulevaisuuden olosuhteista. Todellinen tulos ja kehitys saattaa huomattavasti poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa annetuista, oletetuista tai ennustetuista tuloksista ja kehityksestä monien Etteplanin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien seikkojen johdosta. Tähän sisällytetyt tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan kyseessä olevan tiedon julkaisupäivän mukaista asiantilaa. Ostotarjouskoodin tai muun soveltuvan lainsäädännön vaatimukset pois lukien Etteplan kieltäytyy nimenomaisesti mistään velvollisuudesta tai sitoumuksesta tiedottaa julkisesti minkään tässä verkkosivun osassa olevien tulevaisuutta koskevien lausumien päivityksestä tai tarkastamisesta niiden perusteena toimivien tapahtumien tai olosuhteiden muuttumisen seurauksena. Lukijan tulisi kuitenkin katsoa Etteplanin tai Semconin jo julkaisemia tai suunniteltuja julkaisemia mahdollisia lisätietoja.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.etteplan.com