Siirry sisältöön

ETTEPLAN 2022: Kannattavaa kasvua muuttuvassa markkinassa

Pörssitiedote – Julkaistu: 17.02.2023 9:00:00

ETTEPLAN OYJ  Tilinpäätöstiedote 17.2.2023 klo 9:00

ETTEPLAN 2022: Kannattavaa kasvua muuttuvassa markkinassa

Avainasiat loka-joulukuussa 2022      

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 6,8 prosenttia ja oli 91,0 (10-12/2021: 85,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) kasvoi 8,5 prosenttia ja oli 9,7 (9,0) miljoonaa euroa eli 10,7 (10,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 8,4 (7,8) miljoonaa euroa eli 9,2 (9,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 11,0 (13,2) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,30 (0,26) euroa. Osakekohtaista tulosta paransi Semcon-ostotarjoukseen liittyvä valuuttasuojauksen realisointi kolmannen vuosineljänneksen arvostuksiin nähden.

Avainasiat tammi-joulukuussa 2022   

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 16,7 prosenttia ja oli 350,2 (1-12/2021: 300,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 17,7 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) kasvoi 12,5 prosenttia ja oli 33,9 (30,1) miljoonaa euroa eli 9,7 (10,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 11,1 prosenttia ja oli 28,6 (25,8) miljoonaa euroa eli 8,2 (8,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 28,1 (27,1) miljoonaa euroa.
 • Kertaluonteisten erien yhteisvaikutus liikevoittoon (EBITA) ja liikevoittoon (EBIT) oli tammi-joulukuussa -1,0 (-0,7) miljoonaa euroa.
 • Etteplan teki julkisen ostotarjouksen, joka ei toteutunut, Semcon AB:n osakkeenomistajille 23.8.2022. Ostotarjoukseen liittyvillä kuluilla ja valuuttasuojauksen realisoinnilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus tilikauden tulokseen ja osakekohtaiseen tulokseen.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,73 (0,80) euroa.
 • Hallituksen osinkoehdotus on 0,36 (0,40) euroa osakkeelta.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista raportin lopussa.

Avainlukuja
1 000 EUR10-12/202210-12/20211-12/20221-12/2021
Liikevaihto91 02485 258350 170300 111
Liikevoitto (EBITA)9 7318 96533 91530 139
EBITA, %10,710,59,710,0
Liikevoitto (EBIT)8 4177 83428 62225 754
EBIT, %9,29,28,28,6
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,300,260,730,80
Omavaraisuusaste, %38,239,738,239,7
Liiketoiminnan rahavirta11 02013 15628 09527 093
ROCE, %18,619,715,916,0
Henkilöstö kauden lopussa3 9513 6293 9513 629

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuoden 2022 odotettiin olevan koronaviruksen jälkeen hieman normaalimpi vuosi, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seuranneet geopoliittiset jännitteet muuttivat tilannetta dramaattisesti. Sodan käynnistymistä seurannut inflaatio, energiakriisi, koronnostot ja muut muutokset vaikuttivat kaikkien elämään ja aiheuttivat muutoksia markkinatilanteessa.

Vuoden ensimmäinen neljännes käynnistyi hyvässä kysyntätilanteessa, ja sodan alkaminen helmikuussa vaikutti kysyntään vain vähän, mutta vuoden toisella neljänneksellä muutoksia kysyntätilanteessa alkoi näkyä, ja epävarmuus lisääntyi. Asiakkaamme eri toimialoilla reagoivat muuttuneeseen tilanteeseen eri tavoin. Joillain toimialoilla tuotekehitysinvestointeja käynnistettiin hitaammin, kun taas esimerkiksi puolustusvälineteollisuuteen ja vihreään siirtymään liittyvät investoinnit kasvoivat. Kysynnässä alkoi esiintyä enemmän vaihtelua toimialojen ja asiakkaiden kesken, mutta yleisesti ottaen kysyntä säilyi kohtuullisen hyvällä tasolla koko vuoden ajan.

Markkinatilanteen muutoksista ja epävarmuudesta huolimatta onnistuimme kasvattamaan liiketoimintaamme merkittävästi, ja liikevaihtomme ylitti 350 miljoonan euron rajapyykin. Kasvu oli myös kannattavaa, ja saavutimme lähes tavoitteemme mukaisen kannattavuustason. Jatkoimme yritysostojen toteuttamista neljällä yrityskaupalla, mitkä osaltaan kiihdyttivät kasvua, mutta myös orgaaninen kasvu oli vahvaa. Kolmannella neljänneksellä toteutettu julkinen ostotarjous Semconin osakekannasta ei johtanut yrityskauppaan, ja tarjoukseen liittyneet kertaluonteiset kulut rasittivat toisen vuosipuoliskon liikevoittoamme ja osakekohtaista tulosta. Toisella vuosipuoliskolla hidastimme epävarmassa markkinatilanteessa rekrytointeja, mikä vaikutti kasvuumme. Myös sairauspoissaolot lisääntyivät vuoden aikana merkittävästi ihmisten liikkuessa vapaammin koronavirusvuosien jälkeen. Sairauspoissaolot olivat erittäin korkealla tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä erityisesti Kiinassa koronavirusrajoitusten purun seurauksena, mutta myös Euroopassa tasot olivat korkeita. Tämä rasitti kasvu- ja kannattavuuskehitystämme.

Kaikilla palvelualueillamme saavutettiin hyviä tuloksia vuoden aikana. Suunnitteluratkaisut-palvelualueen kehitys oli koko vuoden positiivista, ja operatiivinen suoritus erittäin vahva. Ohjelmistot ja sulautetut ratkaisut -palvelualueen kannattavuus notkahti hieman vuoden toisella neljänneksellä tuotekehitysinvestointien hidastumisen ja kysynnän vaihtelun heikentäessä operatiivista tehokkuuttamme. Paransimme kuitenkin loppuvuotta kohti, ja vuoden viimeisellä neljänneksellä palvelualueen kannattavuus oli jälleen hyvällä tasolla. Teknisen dokumentoinnit ratkaisut -palvelualueella liiketoimintamme kehittyi muuten positiivisesti, mutta Saksassa alkuvuonna toteuttamamme Cognitas-yritysosto ei vastannut odotuksiamme ja heikensi palvelualueen kannattavuutta koko vuoden ajan. Olemme toteuttaneet korjaavia toimenpiteitä, ja integraatio osaksi Etteplania etenee hyvin. Odotamme toimenpiteiden vaikuttavan Cognitaksen liiketoimintaan positiivisesti ja palvelualueen kannattavuuden palautuvan hyvälle tasolle vuoden 2023 aikana. 

Kokonaisuutena onnistuimme vuonna 2022 olosuhteet huomioon ottaen hyvin, ja haluan kiittää koko henkilöstöämme erinomaisesta työstä. Pystyimme reagoimaan markkinamuutoksiin tehokkaasti, mikä antaa meille erinomaiset lähtöasetelmat myös vuoteen 2023. Markkinatilanteen ja kysynnän ennustaminen on sodan jatkuessa edelleen vaikeaa, ja epävarmuus on korkealla, mutta viime aikoina yleinen tunnelma markkinoilla on kääntynyt positiivisempaan suuntaan. Näemme vallitsevassa markkinassa myös paljon mahdollisuuksia ja näin ollen odotamme kasvumme jatkuvan ja kannattavuutemme kehittyvän positiivisesti myös vuoden 2023 aikana.

Markkinanäkymät 2023

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa ja sen myötä kasvaneet geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet epävarmuutta globaalisti. Inflaatio laskee investointihalukkuutta ja kysyntää joillain toimialoilla. Toisaalta puolustusvälineteollisuuteen, energiatehokkuuden ja vihreän siirtymän kiihdyttämiseen liittyvät investoinnit ovat kasvussa. Epävarmuus on edelleen korkealla, ja kysyntätilanteessa on vaihtelua. Koronavirusrajoitukset Kiinassa ovat lieventyneet, mutta tartuntojen määrän voimakas nousu päättyneen vuoden loppupuolella vaikuttaa edelleen markkinatilanteeseen. Odotamme silti yleisen kysyntätilanteen olevan kohtuullisen hyvä koko vuoden 2023 ajan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

Etteplan antaa ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) numeerisena vaihteluvälinä ja arvioi:

Vuoden 2023 liikevaihdon olevan 360-390 (2022: 350, 2) miljoonaa euroa, ja
vuoden 2023 liikevoiton (EBIT) olevan 28-33 (2022: 28, 6) miljoonaa euroa.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 17.2.2023

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön vuoden 2022 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 17.2.2023 kello 10.00 alkaen.

Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä tästä linkistä http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010365. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla pääsee osallistumaan puhelinkonferenssiin. Osallistujien tulee valita *5 päästäkseen kysymysjonoon.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q422-pe-172-klo-1000. Suora lähetys alkaa kello 10.00 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com.

Espoossa, 17. helmikuuta 2023

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Tilinpäätös on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Olemme nopeasti kasvava teknologiapalveluyritys, joka on erikoistunut ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisuihin, suunnitteluratkaisuihin sekä teknisen viestinnän ratkaisuihin. Olemme alan edelläkävijä ja erotumme kilpailussa asiantuntijoidemme laaja-alaisen osaamisen avulla. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Autamme heitä rakentamaan parempaa maailmaa suunnittelun, innovaatioiden ja digitalisaation avulla. Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo vuodesta 1983. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 350,2 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 4 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com