Siirry sisältöön

ETTEPLAN osavuosikatsaus loka-joulukuu 2022 julkaistu: Kannattavaa kasvua muuttuvassa markkinassa

Verkkouutiset – Julkaistu: 08.03.2023 15:42:12

Etteplan verkkouutinen 17.2.2023

Etteplanin osavuosikatsaus loka-joulukuu 2022 on julkaistu. Löydät raportin ja siihen liittyvän esitysmateriaalin osoitteesta: https://www.etteplan.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esitteli yhtiön vuoden 2022 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 17.2.2023.
Katso nauhoite webcastista tämän linkin kautta: https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q422-pe-172-klo-1000

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

”Vuoden 2022 odotettiin olevan koronaviruksen jälkeen hieman normaalimpi vuosi, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seuranneet geopoliittiset jännitteet muuttivat tilannetta dramaattisesti. Sodan käynnistymistä seurannut inflaatio, energiakriisi, koronnostot ja muut muutokset vaikuttivat kaikkien elämään ja aiheuttivat muutoksia markkinatilanteessa.

Vuoden ensimmäinen neljännes käynnistyi hyvässä kysyntätilanteessa, ja sodan alkaminen helmikuussa vaikutti kysyntään vain vähän, mutta vuoden toisella neljänneksellä muutoksia kysyntätilanteessa alkoi näkyä, ja epävarmuus lisääntyi. Asiakkaamme eri toimialoilla reagoivat muuttuneeseen tilanteeseen eri tavoin. Joillain toimialoilla tuotekehitysinvestointeja käynnistettiin hitaammin, kun taas esimerkiksi puolustusvälineteollisuuteen ja vihreään siirtymään liittyvät investoinnit kasvoivat. Kysynnässä alkoi esiintyä enemmän vaihtelua toimialojen ja asiakkaiden kesken, mutta yleisesti ottaen kysyntä säilyi kohtuullisen hyvällä tasolla koko vuoden ajan.

Markkinatilanteen muutoksista ja epävarmuudesta huolimatta onnistuimme kasvattamaan liiketoimintaamme merkittävästi, ja liikevaihtomme ylitti 350 miljoonan euron rajapyykin. Kasvu oli myös kannattavaa, ja saavutimme lähes tavoitteemme mukaisen kannattavuustason. Jatkoimme yritysostojen toteuttamista neljällä yrityskaupalla, mitkä osaltaan kiihdyttivät kasvua, mutta myös orgaaninen kasvu oli vahvaa. Kolmannella neljänneksellä toteutettu julkinen ostotarjous Semconin osakekannasta ei johtanut yrityskauppaan, ja tarjoukseen liittyneet kertaluonteiset kulut rasittivat toisen vuosipuoliskon liikevoittoamme ja osakekohtaista tulosta. Toisella vuosipuoliskolla hidastimme epävarmassa markkinatilanteessa rekrytointeja, mikä vaikutti kasvuumme. Myös sairauspoissaolot lisääntyivät vuoden aikana merkittävästi ihmisten liikkuessa vapaammin koronavirusvuosien jälkeen. Sairauspoissaolot olivat erittäin korkealla tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä erityisesti Kiinassa koronavirusrajoitusten purun seurauksena, mutta myös Euroopassa tasot olivat korkeita. Tämä rasitti kasvu- ja kannattavuuskehitystämme.

Kaikilla palvelualueillamme saavutettiin hyviä tuloksia vuoden aikana. Suunnitteluratkaisut-palvelualueen kehitys oli koko vuoden positiivista, ja operatiivinen suoritus erittäin vahva. Ohjelmistot ja sulautetut ratkaisut -palvelualueen kannattavuus notkahti hieman vuoden toisella neljänneksellä tuotekehitysinvestointien hidastumisen ja kysynnän vaihtelun heikentäessä operatiivista tehokkuuttamme. Paransimme kuitenkin loppuvuotta kohti, ja vuoden viimeisellä neljänneksellä palvelualueen kannattavuus oli jälleen hyvällä tasolla. Teknisen dokumentoinnit ratkaisut -palvelualueella liiketoimintamme kehittyi muuten positiivisesti, mutta Saksassa alkuvuonna toteuttamamme Cognitas-yritysosto ei vastannut odotuksiamme ja heikensi palvelualueen kannattavuutta koko vuoden ajan. Olemme toteuttaneet korjaavia toimenpiteitä, ja integraatio osaksi Etteplania etenee hyvin. Odotamme toimenpiteiden vaikuttavan Cognitaksen liiketoimintaan positiivisesti ja palvelualueen kannattavuuden palautuvan hyvälle tasolle vuoden 2023 aikana.

Kokonaisuutena onnistuimme vuonna 2022 olosuhteet huomioon ottaen hyvin, ja haluan kiittää koko henkilöstöämme erinomaisesta työstä. Pystyimme reagoimaan markkinamuutoksiin tehokkaasti, mikä antaa meille erinomaiset lähtöasetelmat myös vuoteen 2023. Markkinatilanteen ja kysynnän ennustaminen on sodan jatkuessa edelleen vaikeaa, ja epävarmuus on korkealla, mutta viime aikoina yleinen tunnelma markkinoilla on kääntynyt positiivisempaan suuntaan. Näemme vallitsevassa markkinassa myös paljon mahdollisuuksia ja näin ollen odotamme kasvumme jatkuvan ja kannattavuutemme kehittyvän positiivisesti myös vuoden 2023 aikana.”

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Etteplan lyhyesti

Olemme nopeasti kasvava teknologiapalveluyritys, joka on erikoistunut ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisuihin, suunnitteluratkaisuihin sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin. Olemme alan edelläkävijä ja erotumme kilpailussa asiantuntijoidemme laaja-alaisen osaamisen avulla. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Autamme heitä rakentamaan parempaa maailmaa suunnittelun, innovaatioiden ja digitalisaation avulla. Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo vuodesta 1983. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 350,2 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 4 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com