Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q1 2023: Poik­keuk­sel­li­set erät rasittivat hyvää tulosta

Pörssitiedote – Julkaistu: 11.05.2023 13:00:00

ETTEPLAN OYJ  Osavuosikatsaus 11.5.2023 klo 13:00

ETTEPLAN Q1 2023: Poikkeukselliset erät rasittivat hyvää tulosta

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2023 

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia ja oli 95,0 (1-3/2022: 89,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 8,0 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) oli 7,6 (9,0) miljoonaa euroa eli 8,0 (10,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 6,3 (7,6) miljoonaa euroa eli 6,6 (8,5) prosenttia liikevaihdosta.
  • Tulokseen vaikuttivat kertaluonteiset erät ja Suomen työehtosopimuksen mukainen kertakorvaus yhteensä -2,0 (-0,3) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 7,2 (8,6) miljoonaa euroa.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,23) euroa.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista raportin lopussa.

Avainlukuja

1 000 EUR1-3/20231-3/20221-12/2022
Liikevaihto94 95489 586350 170
Liikevoitto (EBITA)7 5698 95033 915
EBITA, %8,010,09,7
Liikevoitto (EBIT)6 2597 62228 622
EBIT, %6,68,58,2
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,170,230,73
Omavaraisuusaste, %39,737,938,2
Liiketoiminnan rahavirta7 1798 59728 095
ROCE, %13,216,515,9
Henkilöstö kauden lopussa3 9493 8773 951

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuoden ensimmäinen neljännes sujui odotetusti. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisilla valuutoilla kahdeksan prosenttia hieman pehmeämmässä markkinatilanteessa. Tulosta rasittivat merkittävät poikkeukselliset erät, jotka koostuivat Suomen työehtosopimuksessa määritellystä kertakorvauksesta ja organisaation uudelleenjärjestelykuluista. Toteutimme katsauskaudella lähinnä yhtiön johtoon kohdistuneita toimenpiteitä, joiden avulla haluamme varmistaa yhtiön oikeansuuntaisen kehityksen kaikissa liiketoiminnoissa. Ilman poikkeuksellisia eriä kannattavuus olisi ollut tavoitetasollamme.

Markkinatilanne oli odotetusti hieman pehmeämpi kuin edellisen vuoden lopulla. Ukrainan sodan ja geopoliittisten jännitteiden takia korkealla säilynyt inflaatio on vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen, ja useat Euroopan maat ovat vajonneet lievään taantumaan. Tämä heijastuu myös teollisuuden investointeihin ja osa asiakkaistamme on ollut hieman varovaisempia käynnistämään esimerkiksi uusia tuotekehitysprojekteja. Tämä varovaisuus näkyi erityisesti Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueellamme, jonka liiketoiminnasta suurin osa on tuotekehitystä. Toimitusprojektien ja laitossuunnittelun projektien kysyntä säilyi hyvällä tasolla, minkä ansiosta Suunnitteluratkaisut-palvelualueemme teki vahvalla operatiivisella suorituksella erinomaisen tuloksen, kun otetaan huomioon poikkeuksellisten erien vaikutus. Teknisen viestinnän ratkaisut -palvelualueen (aiemmin Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualue) suoritus oli hyvä, mutta Cognitaksen heikompi kannattavuus rasitti edelleen tulosta. Toteutimme katsauskaudella toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi ja odotamme palvelualueen kannattavuuden palautuvan odotustemme mukaiselle tasolle loppuvuotta kohti.

Etteplanin strategia on osoittanut toimivuutensa niin hyvässä ja kuin heikommassa markkinatilanteessa. Jatkoimme yhtiökokouksen yhteydessä strategiakautemme pituutta ja nostimme hieman tavoitetasojamme. Vaikka kysynnässä oli alkuvuonna pientä pehmeyttä, näemme myös mahdollisuuksia ja odotamme kysynnän piristyvän loppuvuotta kohti. Vahvalla strategian toteutuksella voimme tänäkin vuonna saavuttaa meille asetetut tavoitteet ja pidämme taloudellisen ohjeistuksemme ennallaan.

Markkinanäkymät 2023

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa ja sen myötä kasvaneet geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet epävarmuutta globaalisti. Inflaatio on edelleen korkealla tasolla, mikä nostaa hintoja ja vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen. Kuluttajakysynnän muutokset heijastuvat teollisuuteen, mikä vaikuttaa asiakkaidemme investointihalukkuuteen ja kysyntään joillain toimialoilla. Toisaalta puolustusvälineteollisuuteen, energiatehokkuuden ja vihreän siirtymän kiihdyttämiseen liittyvät investoinnit ovat kasvussa. Kysynnässä esiintyy edelleen vaihtelua, mutta odotamme yleisen kysyntätilanteen olevan kohtuullisen hyvä koko vuoden 2023 ajan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023

Etteplan säilyttää ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) ennallaan ja arvioi:   

Vuoden 2023 liikevaihdon olevan 360-390 (2022: 350, 2) miljoonaa euroa, ja
vuoden 2023 liikevoiton (EBIT) olevan 28-33 (2022: 28, 6) miljoonaa euroa.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 11.5.2023

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2023 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 11.5.2023 kello 14.30 alkaen.

Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä tästä linkistä http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010623. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla pääsee osallistumaan puhelinkonferenssiin. Osallistujien tulee valita *5 päästäkseen kysymysjonoon.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q123-115-klo-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com.

Espoossa, 11. toukokuuta 2023

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Olemme nopeasti kasvava teknologiapalveluyritys, joka on erikoistunut ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisuihin, suunnitteluratkaisuihin sekä teknisen viestinnän ratkaisuihin. Olemme alan edelläkävijä ja erotumme kilpailussa asiantuntijoidemme laaja-alaisen osaamisen avulla. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Autamme heitä rakentamaan parempaa maailmaa suunnittelun, innovaatioiden ja digitalisaation avulla. Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo vuodesta 1983. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 350,2 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 4 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com