Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q2 2023: Kasvu hidastui vaikeassa mark­ki­na­ti­lan­teessa

Pörssitiedote – Julkaistu: 10.08.2023 9:00:00

ETTEPLAN OYJ  Puolivuosikatsaus 10.8.2023 klo 9.00

ETTEPLAN Q2 2023: Kasvu hidastui vaikeassa markkinatilanteessa

Avainasiat huhti-kesäkuussa 2023

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 0,7 prosenttia ja oli 89,8 (4-6/2022: 89,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) laski 8,9 prosenttia ja oli 7,4 (8,1) miljoonaa euroa eli 8,3 (9,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) laski 10,3 prosenttia ja oli 6,1 (6,8) miljoonaa euroa eli 6,8 (7,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 8,9 (4,4) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,22) euroa.
 • Etteplan tarkentaa ohjeistustaan liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) aiemmin julkaistun vaihteluvälin sisällä ja arvioi: vuoden 2023 liikevaihdon olevan 360-380 (aiemmin 360-390) miljoonaa euroa, ja vuoden 2023 liikevoiton (EBIT) olevan 28-31 (aiemmin 28-33) miljoonaa euroa.

Avainasiat tammi-kesäkuussa 2023    

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia ja oli 184,8 (1-6/2022: 178,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) laski 12,3 prosenttia ja oli 15,0 (17,1) miljoonaa euroa eli 8,1 (9,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) laski 14,3 prosenttia ja oli 12,4 (14,4) miljoonaa euroa eli 6,7 (8,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 16,1 (13,0) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,32 (0,46) euroa.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista raportin lopussa.

Avainlukuja
1 000 EUR4-6/20234-6/20221-6/20231-6/20221-12/2022
Liikevaihto89 84989 252184 803178 838350 170
Liikevoitto (EBITA)7 4228 14914 99117 09933 915
EBITA, %8,39,18,19,69,7
Liikevoitto (EBIT)6 1146 81712 37314 43828 622
EBIT, %6,87,66,78,18,2
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,150,220,320,460,73
Omavaraisuusaste, %37,335,937,335,938,2
Liiketoiminnan rahavirta8 9164 39216 09512 99028 095
ROCE, %13,415,513,316,115,9
Henkilöstö kauden lopussa3 9423 9933 9423 9933 951

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuoden toinen neljännes oli lyhyt ja markkinoiden epävarmuus näkyi asiakkaiden investointihalukkuudessa heikentäen kysyntätilannetta. Erityisesti uusia tuotekehitysprojekteja käynnistyi vähän. Huhtikuu oli poikkeuksellisen vaikea, mutta neljänneksen loppua kohti hankkeita alkoi käynnistyä enemmän. Asiakkaidemme toimituksiin liittyvä suunnittelu säilyi katsauskaudella edelleen hyvällä tasolla. Euroopassa kysyntätilanne oli kaikissa toimintamaissamme samansuuntainen, Kiinassa markkinatilanne oli heikko länsimaisten yritysten siirtäessä toimintoja muihin maihin geopoliittisten jännitteiden seurauksena.

Hankalassa markkinatilanteessa kasvumme hidastui, ja kannattavuus oli meille vaatimattomalla tasolla. Operatiivinen kassavirta oli kuitenkin hyvällä tasolla. Operatiivinen tehokkuus heikkeni, ja toteutimme toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Katsauskausi oli vertailukautta lyhyempi, ja lomien suurempi painottuminen katsauskaudelle vaikutti hieman kehitykseemme.

Erityisen vaikea markkinatilanne oli tuotekehityspainotteisella Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueellemme, jonka liikevaihto ja kannattavuus laskivat. Palvelualueen kannattavuutta rasitti myös luottotappiot. Toteutimme katsauskaudella toimenpiteitä operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi ja saimme myös katsauskauden loppupuolella useita isoja kauppoja, mikä on rohkaiseva merkki investointiaktiviteetin elpymisestä.

Suunnitteluratkaisut-palvelualue kasvoi edelleen, ja kannattavuus oli hyvällä tasolla. Voitimme katsauskaudella myös useita ulkoistuksia, mikä on osoitus palveluntarjontamme toimivuudesta myös epävarmassa markkinatilanteessa.

Teknisen viestinnän ratkaisut -palvelualueen kasvu pysähtyi erityisesti kuluttajatuotteita valmistavien asiakkaidemme tilanteen heikentyessä. Cognitaksen heikompi tulostaso rasitti edelleen kannattavuutta, mutta toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi etenevät.

Ensimmäinen vuosipuolisko ei sujunut odotustemme mukaisesti markkinatilanteen ollessa erityisesti toisella neljänneksellä odotettua heikompi, ja tarkennamme ohjeistustamme. Inflaation odotetaan kuitenkin hieman hellittävän, minkä pitäisi lisätä investointeja ja parantaa kysyntätilannetta vuoden toiselle vuosipuoliskolle. Palasimme myös kolmannen neljänneksen alussa yritysostopolulle hankkimalla LAE Engineering GmbH:n Saksassa, joten odotamme kasvun jatkuvan ja kannattavuuden kehittyvän parempaan suuntaan toisella vuosipuoliskolla.

Markkinanäkymät 2023

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sen myötä kasvaneet geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet epävarmuutta globaalisti. Inflaatio on edelleen korkealla tasolla, mutta sen odotetaan vähitellen laskevan. Hidastuvan inflaation pitäisi lisätä kulutuskysyntää ja kasvattaa yritysten investointihalukkuutta. Puolustusvälineteollisuuteen, energiatehokkuuden ja vihreän siirtymän kiihdyttämiseen liittyvät investoinnit ovat edelleen kasvussa. Kysynnässä esiintyy vaihtelua, mutta odotamme yleisen kysyntätilanteen olevan kohtuullinen koko vuoden 2023 ajan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 (10.8.2023)

Etteplan tarkentaa ohjeistustaan liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) aiemmin julkaistun vaihteluvälin sisällä ja arvioi:  

Vuoden 2023 liikevaihdon olevan 360-380 (2022: 350, 2) miljoonaa euroa, ja
vuoden 2023 liikevoiton (EBIT) olevan 28-31 (2022: 28, 6) miljoonaa euroa.

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 (11.5.2023)

Etteplan säilyttää ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) ennallaan ja arvioi:  

Vuoden 2023 liikevaihdon olevan 360-390 (2022: 350, 2) miljoonaa euroa, ja
vuoden 2023 liikevoiton (EBIT) olevan 28-33 (2022: 28, 6) miljoonaa euroa.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-kesäkuun 2023 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 10.8.2023

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-kesäkuun 2023 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 10.8.2023 kello 10.00 alkaen.

Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä tästä linkistä http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010624. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla pääsee osallistumaan puhelinkonferenssiin. Osallistujien tulee valita *5 päästäkseen kysymysjonoon.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q223-108-klo-1000. Suora lähetys alkaa kello 10.00 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com.

Espoossa, 10. elokuuta 2023

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Olemme nopeasti kasvava teknologiapalveluyritys, joka on erikoistunut ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisuihin, suunnitteluratkaisuihin sekä teknisen viestinnän ratkaisuihin. Olemme alan edelläkävijä ja erotumme kilpailussa asiantuntijoidemme laaja-alaisen osaamisen avulla. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Autamme heitä rakentamaan parempaa maailmaa suunnittelun, innovaatioiden ja digitalisaation avulla. Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo vuodesta 1983. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 350,2 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 4 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com