Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q3 2023: Eteenpäin epävarmassa mark­ki­na­ti­lan­teessa

Pörssitiedote – Julkaistu: 31.10.2023 13:00:00

ETTEPLAN OYJ  Osavuosikatsaus 31.10.2023 klo 13.00

ETTEPLAN Q3 2023: Eteenpäin epävarmassa markkinatilanteessa

Avainasiat heinä-syyskuussa 2023     

 • Konsernin liikevaihto laski 0,4 prosenttia ja oli 80,0 (7-9/2022: 80,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) laski 10,6 prosenttia ja oli 6,3 (7,1) miljoonaa euroa eli 7,9 (8,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) laski 13,9 prosenttia ja oli 5,0 (5,8) miljoonaa euroa eli 6,2 (7,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 7,1 (4,1) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos parani ja oli 0,10 (-0,03) euroa.
 • Etteplan antoi tulosvaroituksen 18.9.2023, ja päivitti ja tarkensi aiempaa arviotaan vuoden 2023 liikevaihdosta ja liikevoitosta kolmannen vuosineljänneksen odotettua heikomman liiketoiminnan kehityksen vuoksi. Uuden arvion mukaan liikevaihdon arvioidaan olevan 355-370 (aiemmin 360-380) miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) olevan 26-28,5 (28-31) miljoonaa euroa.

Avainasiat tammi-syyskuussa 2023    

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia ja oli 264,8 (1-9/2022: 259,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) laski 11,8 prosenttia ja oli 21,3 (24,2) miljoonaa euroa eli 8,1 (9,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) laski 14,2 prosenttia ja oli 17,3 (20,2) miljoonaa euroa eli 6,5 (7,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 23,0 (17,1) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,43) euroa.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista raportin lopussa.

Avainlukuja

1 000 EUR7-9/20237-9/20221-9/20231-9/20221-12/2022
Liikevaihto79 96180 308264 763259 146350 170
Liikevoitto (EBITA)6 3327 08521 32224 18433 915
EBITA, %7,98,88,19,39,7
Liikevoitto (EBIT)4 9675 76617 34020 20428 622
EBIT, %6,27,26,57,88,2
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,10-0,030,430,430,73
Omavaraisuusaste, %39,336,739,336,738,2
Liiketoiminnan rahavirta7 0874 08522 98517 07528 095
ROCE, %10,013,212,215,415,9
Henkilöstö kauden lopussa4 0103 9794 0104 0013 951

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuoden kolmas neljännes oli haastava ja kysynnän osalta kaksijakoinen. Euroopassa kulutuksen hidastuminen ja asiakkaiden toimitusmäärien lasku heikensivät kysyntätilannetta katsauskaudella. Toisaalta näimme katsauskauden loppua kohti pientä piristymistä tuotekehityksessä, ja joitakin tuotantoinvestointejakin käynnistyi. Epävarmuus on kuitenkin edelleen korkealla, asiakkaiden päätöksenteko uusien hankkeiden käynnistämisestä on hidasta ja kysynnässä esiintyy huomattavaa vaihtelua eri asiakastoimialojen kesken. Kiinassa markkinatilanne on geopoliittisten jännitteiden seurauksena edelleen haastava. Vallitsevassa tilanteessa liikevaihtomme kasvu pysähtyi ja liikevoittomme laski, ja jouduimme katsauskauden aikana tarkistamaan ohjeistustamme. Toteutimme katsauskauden aikana uusia sopeutus- ja tehostustoimia, joilla turvaamme kannattavuuttamme ja kykyämme toteuttaa investointeja liiketoiminnan kehittämiseen myös vallitsevassa markkinatilanteessa. Sopeutus- ja tehostamistoimien ja kasvun pysähtymisen takia liiketoimintaamme sitoutui vähemmän pääomaa ja operatiivinen kassavirtamme parani selvästi.

Palvelualueistamme parhaiten menestyi Ohjelmisto- ja sulautetut järjestelmät. Vaikean alkuvuoden jälkeen näimme katsauskauden loppua kohti tuotekehityksessä pieniä piristymisen merkkejä, mutta ohjelmistohankkeita käynnistyi edelleen vähän. Kesällä saamamme merkittävät tilaukset paransivat palvelualueen tilannetta, ja toteutetut sopeutustoimet paransivat palvelualueen operatiivista tehokkuutta, minkä ansiosta kannattavuus palautui jälleen hyvälle tasolle. Investoimme myös palvelualueen kasvuun hankkimalla autoteollisuutta palvelevan High Vision Engineering Sweden AB:n Ruotsissa katsauskauden loppupuolella.

Suunnitteluratkaisut-palvelualueen kysyntätilanne oli kohtuullinen. Asiakkaiden toimituksiin liittyvä suunnittelu väheni asiakkaiden toimitusmäärien laskiessa, mutta investointihankkeita käynnistyi jonkin verran. Projektihaasteet Keski-Euroopassa rasittivat hieman kannattavuutta, mutta operatiivinen tehokkuus säilyi kohtuullisen hyvänä. Investoimme katsauskauden alussa palvelualueen kasvuun hankkimalla teollisuusautomaatioprojekteihin keskittyvän LAE Engineering GmbH:n Saksassa.   

Teknisen viestinnän palvelualue ei kehittynyt odotustemme mukaisesti. Kysyntä hidastui asiakkaidemme toimitusmäärien laskiessa erityisesti Keski-Euroopassa, jossa meillä on enemmän kuluttajatuotteita valmistavia asiakkaita. Palvelualueen kannattavuus oli vaatimaton erityisesti Keski-Euroopassa, jossa operatiivinen tehokkuus oli heikko, ja myös sairaspoissaolojen suuri määrä vaikuttivat tulokseen. Olemme toteuttaneet toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi ja odotamme kannattavuuden paranevan loppuvuoden aikana.

Venäjän hyökkäyssota ja Lähi-Idän kasvavat jännitteet pitävät yllä epävarmuutta markkinoilla ja tekevät tulevan kehityksen ennustamisesta entistä vaikeampaa. Monipuolinen palveluntarjontamme on kuitenkin osoittanut vahvuutensa myös epävarmassa markkinatilanteessa, ja olemme voittaneet esimerkiksi useita ulkoistuksia. Suuntaamme nyt toimintaamme enemmän niille asiakastoimialoille, joissa odotamme kysyntätilanteen säilyvän hyvänä, ja pyrimme näin säilyttämään kokonaiskysyntätilanteemme kohtuullisena. Jatkamme myös investointeja kasvuun, jotta voimme jatkaa kannattavan kasvun tiellä myös vallitsevassa markkinatilanteessa.

Markkinanäkymät 2023

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa ja Lähi-Idän konfliktin myötä edelleen kasvaneet geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet epävarmuutta globaalisti. Epävarmuus, korkealla tasolla jatkuva inflaatio ja korkojen nousu ovat hidastaneet asiakkaidemme investointihalukkuutta ja heikentäneet kysyntätilannetta joillakin asiakastoimialoilla. Toisaalta puolustusvälineteollisuuteen, energiatehokkuuden ja vihreän siirtymän kiihdyttämiseen liittyvät investoinnit ovat edelleen kasvussa. Kysynnässä esiintyy vaihtelua, mutta odotamme yleisen kysyntätilanteen jatkuvan kohtuullisena loppuvuoden 2023 ajan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 (18.9.2023)

Etteplan päivitti ja tarkensi ohjeistustaan liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) ja arvioi:

Vuoden 2023 liikevaihdon olevan 355-370 (2022: 350, 2) miljoonaa euroa, ja vuoden 2023 liikevoiton (EBIT) olevan 26-28, 5 (2022: 28, 6) miljoonaa euroa.

Aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 (10.8.2023)

Etteplan tarkensi ohjeistustaan liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) aiemmin julkaistun vaihteluvälin sisällä ja arvioi:

Vuoden 2023 liikevaihdon olevan 360-380 (2022: 350, 2) miljoonaa euroa, ja vuoden 2023 liikevoiton (EBIT) olevan 28-31 (2022: 28, 6) miljoonaa euroa.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 31.10.2023

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-syyskuun 2023 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 31.10.2023 kello 14.30 alkaen.

Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä tästä linkistä http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010625. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla pääsee osallistumaan puhelinkonferenssiin. Osallistujien tulee valita *5 päästäkseen kysymysjonoon.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/etteplan-q323-ti-3110-klo-1430. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com.

Espoossa, 31. lokakuuta 2023

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com .

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Olemme nopeasti kasvava teknologiapalveluyritys, joka on erikoistunut ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisuihin, suunnitteluratkaisuihin sekä teknisen viestinnän ratkaisuihin. Olemme alan edelläkävijä ja erotumme kilpailussa asiantuntijoidemme laaja-alaisen osaamisen avulla. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Autamme heitä rakentamaan parempaa maailmaa suunnittelun, innovaatioiden ja digitalisaation avulla. Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo vuodesta 1983. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 350,2 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 4 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com