Siirry sisältöön

ETTEPLAN 2023: Navigointia vaikeassa toi­min­taym­pä­ris­tössä

Pörssitiedote – Julkaistu: 08.02.2024 13:00:00

ETTEPLAN OYJ  Tilinpäätöstiedote 8.2.2024 klo 13:00

ETTEPLAN 2023: Navigointia vaikeassa toimintaympäristössä

Avainasiat loka-joulukuussa 2023

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia ja oli 95,2 (10-12/2022: 91,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) laski 1,7 prosenttia ja oli 9,6 (9,7) miljoonaa euroa eli 10,0 (10,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) laski 2,6 prosenttia ja oli 8,2 (8,4) miljoonaa euroa eli 8,6 (9,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 12,6 (11,0) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,30) euroa.

Avainasiat tammi-joulukuussa 2023   

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia ja oli 360,0 (1-12/2022: 350,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia.
 • Liikevoitto (EBITA) laski 8,9 prosenttia ja oli 30,9 (33,9) miljoonaa euroa eli 8,6 (9,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto (EBIT) laski 10,8 prosenttia ja oli 25,5 (28,6) miljoonaa euroa eli 7,1 (8,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 35,6 (28,1) miljoonaa euroa.
 • Kertaluonteisten erien yhteisvaikutus liikevoittoon (EBITA) ja liikevoittoon (EBIT) oli tammi-joulukuussa -1,7 (-1,0) miljoonaa euroa.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,66 (0,73) euroa.
 • Hallituksen osinkoehdotus on 0,30 (0,36) euroa osakkeelta.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista raportin lopussa.

Avainlukuja
1 000 EUR10-12/202310-12/20221-12/20231-12/2022
Liikevaihto95 18891 024359 951350 170
Liikevoitto (EBITA)9 5619 73130 88333 915
EBITA, %10,010,78,69,7
Liikevoitto (EBIT)8 1998 41725 54028 622
EBIT, %8,69,27,18,2
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,240,300,660,73
Omavaraisuusaste, %40,938,240,938,2
Liiketoiminnan rahavirta12 58711 02035 57128 095
ROCE, %16,818,613,315,9
Henkilöstö kauden lopussa3 9023 9293 9023 929

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset heiluttivat markkinakysyntää ja vaikeuttivat ennustamista koko vuoden ajan. Geopoliittisten jännitteiden myötä lisääntynyt epävarmuus ja erityisesti korkojen nousu vaikuttivat selvästi asiakkaidemme investointihalukkuuteen, ja päätöksenteko uusien hankkeiden käynnistämisestä pitkittyi. Vuosi käynnistyi kohtuullisen hyvässä kysyntätilanteessa, mutta vuoden toisella neljänneksellä näimme selvää kysynnän laskua erityisesti Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueella. Asiakkaidemme saadut tilaukset alkoivat laskea toisella vuosineljänneksellä, ja lasku jatkui vuoden loppuun asti useilla toimialoilla. Tämän johdosta kysyntätilanne heikkeni myös Suunnitteluratkaisut- ja Teknisen viestinnän ratkaisut -palvelualueilla toisella vuosipuoliskolla. Puolustusvälineteollisuuteen, energiateollisuuteen ja vihreään siirtymään liittyvät investoinnit jatkoivat kuitenkin kasvuaan, mikä tasasi kysynnän laskua.

Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta onnistuimme vuoden aikana kasvattamaan liikevaihtoamme hieman. Toteutimme kaksi yritysostoa ja monipuolisen palvelutarjontamme ansiosta onnistuimme kasvamaan vuodan aikana myös orgaanisesti. Tätä tuki menestys ulkoistusliiketoiminnassa erityisesti Suunnitteluratkaisut-palvelualueella.  

Liikevoitto EBITA jäi tavoitetasostamme, emmekä voi olla tähän tyytyväisiä. Toisella vuosineljänneksellä Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueen kannattavuus notkahti kysyntätilanteen heikentyessä selvästi, ja kolmannella vuosineljänneksellä Teknisen viestinnän ratkaisut -palvelualueen kannattavuus oli heikko. Suunnitteluratkaisut-palvelualueen kannattavuus säilyi hyvällä tasolla koko vuoden ajan. Kysynnän laskiessa jouduimme toteuttamaan sopeutustoimia kaikilla palvelualueillamme, ja toimet tuottivat tulosta. Saavutimme vuoden viimeisellä neljänneksellä jälleen 10% tulostason, vaikka jäimmekin hieman koko vuoden taloudellisesta ohjeistuksestamme. Operatiivinen kassavirta oli hyvällä tasolla koko vuoden ajan.

Muuttuva markkinatilanne loi haasteita vuoden 2023 aikana, mutta onnistuimme sopeutumaan muutoksiin hyvin, ja haluan kiittää organisaatiotamme erinomaisesta työstä koko vuoden ajan. Vuosi 2024 käynnistyi epävarmassa markkinatilanteessa ja odottavissa tunnelmissa. Oletamme kuitenkin korkojen laskevan ja kysynnän piristyvän selvästi vuoden 2024 aikana. Näemme paljon kasvumahdollisuuksia, kun asiakkaamme saavat markkinaan riittävän luottamuksen ja investoinnit käynnistyvät. Jatkamme liiketoimintamme kehittämistä, mistä osoituksena ovat vuoden 2024 alussa toteutettu Strongit-yrityskauppa Tanskassa ja tammikuun lopussa julkaistu brändiuudistus. Tavoittelemme vuodelle 2024 selvää kasvua ja kannattavuusparannusta ja uskon, että määrätietoisella työllä voimme nämä tavoitteet saavuttaa.

Markkinanäkymät 2024

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa ja Lähi-Idän konfliktin myötä edelleen kasvaneet geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet epävarmuutta globaalisti. Epävarmuus ja inflaatiosta aiheutunut korkojen nousu ovat hidastaneet asiakkaidemme investointihalukkuutta ja heikentäneet kysyntätilannetta joillakin asiakastoimialoilla. Kuitenkin puolustusvälineteollisuuteen, energiatehokkuuden ja vihreän siirtymän kiihdyttämiseen liittyvät investoinnit ovat edelleen kasvussa. Kysynnässä esiintyy vaihtelua, ja vuosi 2024 käynnistyy epävarmassa ja hieman heikommassa kysyntätilanteessa. Markkinoilla odotetaan korkojen laskevan vuoden 2024 aikana, ja uskomme sen piristävän investointeja ja parantavan kysyntätilannetta hyvälle tasolle.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024

Etteplan antaa ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) numeerisena vaihteluvälinä ja arvioi:

Vuoden 2024 liikevaihdon olevan 375-415 (2023: 360, 0) miljoonaa euroa, ja
vuoden 2024 liikevoiton (EBIT) olevan 28-34 (2023: 25, 5) miljoonaa euroa.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 8.2.2024

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön vuoden 2023 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 8.2.2024 kello 14.30 alkaen.

Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä tästä linkistä https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048363. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla pääsee osallistumaan puhelinkonferenssiin. Osallistujien tulee valita *5 päästäkseen kysymysjonoon.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/videos/etteplan-oyj-q4-2023. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com.

Espoossa, 8. helmikuuta 2024

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Tilinpäätös on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan on kasvava teknologiapalveluyritys, joka yhdistää ihmiset ja teknologiat muuttaakseen asioita paremmiksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme maailmaa, jossa järjestelmät, prosessit ja tuotteet ovat älykkäämpiä, tehokkaampia ja vastuullisempia. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 360,0 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 4 000 Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com