Siirry sisältöön

Etteplan julkaisee kak­soi­so­len­nai­suusa­na­lyy­siin perustuvat keskeiset kestävän kehityksen mittarit ja tavoitteet

Verkkouutiset – Julkaistu: 09.04.2024 14:30:00

Etteplan verkkouutinen 9.4.2024

Etteplan julkaisee kaksoisolennaisuusanalyysiin perustuvat keskeiset kestävän kehityksen mittarit ja tavoitteet

Etteplanin kaksoisolennaisuusanalyysi on toteutettu vuosien 2023–2024 aikana ja sen perusteella on laadittu kestävän kehityksen mittarit ja tavoitteet toiminnallemme. Analyysi otti huomioon ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset tekijät ja perustui yhteistyöhön sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa. 

"Kestävään kehitykseen sitoutumisen mukaisesti Etteplan on laatinut kaksoisolennaisuusanalyysin, joka ohjaa toimintaamme ja tavoitteitamme. Keskeisten kestävyyden mittareidemme kehittäminen mahdollistaa merkittävän edistyksen ympäristö- ja sosiaalisessa vastuussa sekä hyvän hallintotavan mukaisen toiminnan”, sanoo Outi Torniainen, Etteplanin markkinointi- ja viestintäjohtaja. 

Ympäristön osalta Etteplan sitoutuu vähentämään päästöjä scope 1 ja 2 -päästölähteissä 42 % vuoden 2022 hiilijalanjälkilaskennan vertailuarvosta, joka oli noin 14 526 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Noin 95 % esiintyy arvoketjussa. Yritys seuraa jatkossakin hiilijalanjälkeään Suomessa ja Ruotsissa ja pyrkii laajentamaan mittaamista kaikkiin toimintamaihinsa. Lisäksi Etteplan pyrkii lisäämään EU:n taksonomian mukaisia hankkeita vuoden 2023 tasosta (62 %) merkittävämmän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Tämän saavuttamiseksi yritys investoi resursseihin ja osaamiseensa EU:n taksonomian vaatimusten mukaisten toimintojen kehittämisessä.  

Kaksoisolennaisuusanalyysi korosti myös yhdenvertaisen kohtelun ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien tärkeyttä. Etteplan tiedostaa, että työvoiman ja työyhteisön monimuotoisuus on tärkeää, ja siksi se on määrittänyt yhdenvertaisen kohtelun ja tasa-arvoiset mahdollisuudet merkittäväksi aiheeksi yhdessä työyhteisön monimuotoisuuden kanssa. Etteplan on jatkuvasti seurannut sukupuolten välistä palkkaeroa ja alkaa raportoida tästä julkisesti vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi Etteplan kehittää sisäistä henkilöstökyselyään sisällyttämällä siihen inkluusioindeksin, joka mahdollistaa työhyvinvoinnin jatkuvan mittaamisen ja parantamisen. Etteplan seuraa myös työvoimarakennettaan arvioidakseen sen monimuotoisuutta vertaamalla Etteplanissa työskentelevien naisten osuutta toimintamaidensa tiede- ja teknologiatutkinnon suorittaneiden naisten osuuteen ja painotettua keskiarvoa suhteessa Etteplanin kokoon näissä maissa. 

Vahva sitoutuminen liiketoimintaetiikkaan 

Hallinnon alueella tunnistettiin pääasiallisiksi merkittäviksi teemoiksi yrityskulttuuri sekä korruption ja lahjonnan vastaiset toimenpiteet. Etteplan on mitannut ja raportoinut hyvän hallintotavan osa-alueita. Tulevaisuudessa yritys edelleen vahvistaa sitoutumistaan eettisiin liiketoimintakäytäntöihin velvoittamalla kaikki työntekijät osallistumaan koulutukseen yrityksen eettisistä toimintaohjeista varmistaakseen henkilöstön ymmärryksen liiketoimintaetiikasta. 

Kattava kaksoisolennaisuussanalyysi osoittaa Etteplanin sitoutumisen vastuulliseen liiketoimintaan ja toimii karttana yrityksen kestävän kehityksen toimille tulevaisuudessa. Maailmanlaajuisena johtavana suunnittelualan toimijana Etteplan on sitoutunut kestävään kehitykseen ja positiivisen muutoksen edistämiseen.

Lue lisää kestävä kehitys -osioistamme kohdasta Tietoa meistä:  https://www.etteplan.com/fi/tietoa-meista/kestava-kehitys/
Lisätietoja antaa Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Etteplan Oyj

Etteplan lyhyesti

Etteplan on kasvava teknologiapalveluyritys, joka yhdistää ihmiset ja teknologiat muuttaakseen asioita paremmiksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme maailmaa, jossa järjestelmät, prosessit ja tuotteet ovat älykkäämpiä, tehokkaampia ja vastuullisempia. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 360,0 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 4 000 Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com