Siirry sisältöön

ETTEPLAN Q1 2024: Odotettu alku vuodelle

Pörssitiedote – Julkaistu: 08.05.2024 13:00:00

ETTEPLAN OYJ  Osavuosikatsaus 8.5.2024 klo 13:00

ETTEPLAN Q1 2024: Odotettu alku vuodelle

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2024

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia ja oli 97,1 (1-3/2023: 95,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia.
  • Liikevoitto (EBITA) kasvoi 8,1 prosenttia ja oli 8,2 (7,6) miljoonaa euroa eli 8,4 (8,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 7,0 prosenttia ja oli 6,7 (6,3) miljoonaa euroa eli 6,9 (6,6) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 8,1 (7,2) miljoonaa euroa.
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,17) euroa.

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa tunnusluvuista raportin lopussa.

Avainlukuja

1 000 EUR1-3/20241-3/20231-12/2023
Liikevaihto97 11894 954359 951
Liikevoitto (EBITA)8 1857 56930 883
EBITA, %8,48,08,6
Liikevoitto (EBIT)6 6956 25925 540
EBIT, %6,96,67,1
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR0,160,170,66
Omavaraisuusaste, %39,239,740,9
Liiketoiminnan rahavirta8 0567 17935 571
ROCE, %13,313,213,3
Henkilöstö kauden lopussa3 8473 9493 902

Toimitusjohtaja Juha Näkki:

Vuosi käynnistyi odotustemme mukaisesti odottelevissa tunnelmissa. Geopoliittisista jännitteistä johtuva epävarmuus ja korkeana säilynyt korkotaso sekä asiakkaidemme yleisesti laskusuunnassa olevat tilauskannat hidastivat asiakkaidemme päätöksentekoa uusista investoinneista, ja kysyntätilanne oli vaikea. Puolustusvälineteollisuuden ja energiateollisuuden sekä sähköistymiseen liittyvä kysyntä oli edelleen korkealla tasolla, mutta muualla kysyntätilanne oli heikko.

Vallitsevissa olosuhteissa operatiivinen tehokkuus oli kohtuullisella tasolla toteutettujen sopeutustoimien ansiosta. Saavutimme kohtuullisen tuloksen, ja kassavirtamme oli vahva. Liikevaihto kasvoi hieman yritysostojen tukemana. Ostimme katsauskaudella Strongitin, joka vahvistaa asemaamme Tanskan markkinoilla. Orgaanisesti liikevaihto kuitenkin laski, mihin osaltaan vaikuttivat pääsiäisen ja siihen liittyvien lomien ajoittuminen katsauskaudelle.

Jatkoimme yhtiön kehittämistä ja julkaisimme katsauskaudella yhtiön uudistetun brändin ja arvot. Yhtiö on kehittynyt ja muuttunut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Uudistuksella pyrimme tuomaan brändin vastaamaan yhtiön nykytilaa alallaan johtavana maailmanlaajuisena teknologiapalveluyhtiönä ja antamaan yhtiölle mahdollisuuksia kehittyä eteenpäin uudistetun brändimme tuella. Jatkoimme katsauskaudella myös panostuksia palveluntarjontamme kehittämiseen, missä tekoälyllä on merkittävä rooli. Toteutimme katsauskaudella asiakkaillemme ensimmäisiä tekoälyä hyödyntäviä palveluratkaisuja Teknisen viestinnän ratkaisut -palvelualueella. Tulokset ovat erittäin lupaavia, ja odotamme tekoälyn luovan merkittäviä mahdollisuuksia sekä asiakkaille tuottamamme arvon lisäämisessä että sisäisen tehokkuutemme parantamisessa.

Toinen vuosineljännes käynnistyi edelleen odottavissa tunnelmissa, mutta ensimmäisiä merkkejä investointiaktiviteetin parantumisesta on havaittavissa yleisesti Euroopan markkinoilla. Suomessa vastaavia merkkejä ei ole vielä havaittavissa. Euroopan keskuspankin puheet korkojen laskusta ovat kuitenkin parantaneet tunnelmia markkinoilla, ja odotamme mahdollisella korkojen laskulla olevan selvästi piristävä vaikutus teollisuuden investointeihin. Investoinnit lähtevät tyypillisesti liikkeelle tuotekehityksestä, minkä odotamme parantavan kysyntätilannetta selvästi loppuvuoden aikana.

Markkinanäkymät 2024

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. Geopoliittisista jännitteistä johtuva epävarmuus ja edelleen korkealla pysyvät korot vaikuttavat yhä asiakkaidemme investointihalukkuuteen ja pitävät kysyntätilannetta joillakin asiakastoimialoilla alhaisella tasolla. Puolustusvälineteollisuuteen, energiatehokkuuden ja vihreän siirtymän kiihdyttämiseen liittyvät investoinnit ovat edelleen hyvällä tasolla. Markkinoilla odotetaan korkojen laskevan vuoden 2024 aikana, minkä uskomme kiihdyttävän investointeja. Markkinan piristymisestä on Euroopassa nähty ensimmäisiä merkkejä ja odotamme kysyntätilanteen paranevan loppuvuoden aikana hyvälle tasolle.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024

Etteplan säilyttää ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) ennallaan ja arvioi:

Vuoden 2024 liikevaihdon olevan 375-415 (2023: 360, 0) miljoonaa euroa, ja
vuoden 2024 liikevoiton (EBIT) olevan 28-34 (2023: 25, 5) miljoonaa euroa.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Etteplan Oyj:n tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Etteplan-konsernin internetsivuilla osoitteessa www.etteplan.com.

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 8.5.2024

Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki esittelee yhtiön tammi-maaliskuun 2024 tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja suorassa webcast-lähetyksessä 8.5.2024 kello 14.30 alkaen.

Suomen- ja englanninkielisten kysymysten esittäminen toimitusjohtajan alustuksen jälkeen on mahdollista ainoastaan puhelinkonferenssiyhteyden kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua rekisteröitymällä tästä linkistä https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048364. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinkonferenssinumeron ja koodin, joilla pääsee osallistumaan puhelinkonferenssiin. Osallistujien tulee valita *5 päästäkseen kysymysjonoon.

Juha Näkin esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://www.inderes.fi/videos/etteplan-oyj-q1-2024. Suora lähetys alkaa kello 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa www.etteplan.com.

Espoossa, 8. toukokuuta 2024

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 010 307 2077
markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Torniainen, puh. 010 307 3302

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com

Etteplan lyhyesti

Etteplan on kasvava teknologiapalveluyritys, joka yhdistää ihmiset ja teknologiat muuttaakseen asioita paremmiksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme maailmaa, jossa järjestelmät, prosessit ja tuotteet ovat älykkäämpiä, tehokkaampia ja vastuullisempia. Asiakkaamme ovat maailman johtavia valmistavan teollisuuden yrityksiä. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 360,0 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 4 000 Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. www.etteplan.com